Actualiteiten Straf(proces)recht (als onderdeel van Recht(st)reeks Rotterdam)

Actualiteiten Straf(proces)recht (als onderdeel van Recht(st)reeks Rotterdam)

Relevantie
Diverse ontwikkelingen in het contractenrecht worden besproken aan de hand van arresten van de Hoge Raad, van precontractuele verhoudingen tot en met de beëindiging van contracten.

Inhoud van de cursus
Het bestuursprocesrecht is sterk in beweging. Men denke aan begrippen als fuiken, goede procesorde, finale geschilbeslechting en nieuwe zaaksbehandeling. Bovendien komen er twee grote wijzigingsoperaties aan: de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (TK 32 450) en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad (TK 32 621).

Het grootste deel van de cursus zal worden besteed aan de behandeling van de relevante jurisprudentie. Daarnaast zal worden ingegaan op de komende wetswijzigingen.

Docent
mr. C.Jakimowicz, medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht

Datum en tijd
Donderdag 14 juni 2012, van 15:30 - 17:30 uur

PO-punten
2 PO-punten (NOvA).

Niveau
0 Basis
X Verdieping
0 Specialisatie

Share |