Seminar Verbod en gebod in het civiele recht

Verbod en gebod in het civiele recht
Voordrachten over de herkomst, inpassing, begrenzing en toekomst van art. 3:296 BW

Maandag 11 juni 2012, 13.00-17.30 uur.

Vanaf 12.30 Ontvangst
13.00 - 13.15 Welkom en opening - S.D. Lindenbergh
13.15 - 13.45 Gebod en verbod in het goederenrecht; art. 3:296 BW als grondslag voor de actie tot verkrijging van een rechtmatige toestand - P.C. van Es, universitair hoofddocent notarieel recht, Universiteit Leiden
13.45 - 14.15 de rechterlijke praktijk van gebod en verbod - C.J.J.C. van Nispen, hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam
14.15 - 14.45 verbod en gebod in historisch perspectief - J.H. Dondorp, universitair docent Rechtsgeschiedenis, VU Amsterdam
14.45 - 15.15 discussie
15.15 - 15.45 Thee
15.45 - 16.15 verbod, gebod en de last in het bestuursrecht - M.W. Scheltema, hoogleraar ESL en advocaat PRDF
16.15 - 16.45 verbod en gebod in rechtsvergelijkend perspectief - J. Oosterhuis, universitair docent Methoden en grondslagen, Maastricht University
16.45 - 17.15 discussie
17.15 - 17.30 conclusies - W.H. van Boom
17.30 Borrel

Voor meer informatie en inschrijven zie bijgesloten pdf.

2012 11 juni verbod en gebod seminar - flyer.pdf (319.3K)

Share |