4 oktober 2012 Symposium "Regels, compliance en toezicht"

Vooraankondiging Symposium "Regels, compliance en toezicht" op 4 oktober 2012, Provinciehuis Noord-Brabant

Hoe kunnen we het (zelf)reguleringsproces innoveren?

Ondanks alle pogingen om de regeldruk te verminderen lijkt het er steeds meer op dat het reguleringsproces aan het vastlopen is. Er komen steeds meer regels waardoor het steeds lastiger wordt voor degenen die de regels moeten toepassen. Bedrijven weten zo langzamerhand niet meer waar zij aan toe zijn. De regels zijn zo ingewikkeld en talrijk geworden dat 100% naleving steeds meer een illusie lijkt te zijn. Toezichthouders zitten in een spagaat. Op het moment dat er geen incidenten aan de orde zijn, is de kritiek op toezicht dat het te lastig is of als vervelend wordt ervaren. Op het moment dat er iets mis gaat is de kritiek op toezicht dat men niet goed heeft gecontroleerd.

Het gaat bij dit probleem zowel om inzichten in andere manieren van regeltotstandkoming en -formulering alsook om toezicht. Binnen de huidige spelregels biedt toezicht al aanknopingspunten voor het anders omgaan met risico"s in de samenleving. Systeem(gericht )toezicht is hiervan een voorbeeld. En natuurlijk is er ook de dimensie vanuit degenen die moeten naleven: hoe zorgen zij ervoor dat de regels worden nageleefd en de maatschappelijke risico"s worden beheerst?

Binnenkort volgt meer informatie over dit symposium

Share |