Home   calendar

4 oktober 2012 Symposium "Regels, compliance en toezicht"

Vooraankondiging Symposium "Regels, compliance en toezicht" op 4 oktober 2012, Provinciehuis Noord-Brabant

Hoe kunnen we het (zelf)reguleringsproces innoveren?

Ondanks alle pogingen om de regeldruk te verminderen lijkt het er steeds meer op dat het reguleringsproces aan het vastlopen is. Er komen steeds meer regels waardoor het steeds lastiger wordt voor degenen die de regels moeten toepassen. Bedrijven weten zo langzamerhand niet meer waar zij aan toe zijn. De regels zijn zo ingewikkeld en talrijk geworden dat 100% naleving steeds meer een illusie lijkt te zijn. Toezichthouders zitten in een spagaat. Op het moment dat er geen incidenten aan de orde zijn, is de kritiek op toezicht dat het te lastig is of als vervelend wordt ervaren. Op het moment dat er iets mis gaat is de kritiek op toezicht dat men niet goed heeft gecontroleerd.

Het gaat bij dit probleem zowel om inzichten in andere manieren van regeltotstandkoming en -formulering alsook om toezicht. Binnen de huidige spelregels biedt toezicht al aanknopingspunten voor het anders omgaan met risico"s in de samenleving. Systeem(gericht )toezicht is hiervan een voorbeeld. En natuurlijk is er ook de dimensie vanuit degenen die moeten naleven: hoe zorgen zij ervoor dat de regels worden nageleefd en de maatschappelijke risico"s worden beheerst?

Binnenkort volgt meer informatie over dit symposium

Share |

Mandeville Lezing door de Amerikaanse schrijver, historicus en journalist Russell Shorto

De negentiende Mandeville Lezing wordt op donderdag 5 juni 2014 verzorgd door de

Buluitreiking Rechtsgeleerdheid 25 april 2014

Vrijdag 25 april 2014 vindt de uitreiking van de masterbul Rechtsgeleerdheid pla

Uitreiking van de masterbul Financieel recht, vrijdag 25 april 2014

Vrijdag 25 april 2014 vanaf 14.00 uur in de Aula, Examenkamer nr. 7, campus Woud

Be Inspired: Het Rotterdamsch Juridisch dictee - 23 mei 2014

Op vrijdag 23 mei 2014 organiseert Erasmus School of Law (ESL) in samenwerking m

Be Inspired: Het Rotterdamsch Juridisch dictee! - Vrijdag 23 mei 2014

Be Inspired | 23 mei | Het Rotterdamsch Juridisch dictee23 mei 2014 - 15.30 - 18

Oratie prof.dr. W. de Wit, donderdag 12 juni 2014

Datum: 12 juni 2014, 16:00 uurLocatie: Aula van de Erasmus Universiteit Rotterda

Symposium Nederlands Juristenblad

Op 24 april organiseert het Nederlands Juristenblad een symposium in de Lorentzz

Arbeidsrecht in 2014 | PALA | PALA+ | AR Updates

Snel en goed op de hoogte van alle veranderingen in het arbeidsrechtArbeidsrecht

DenkTank zoekt Denkers (in Dutch only)

Meld je nu aan voor de Nationale DenkTank 2014De Nationale DenkTank werkt met ee

Op donderdag 24 april 2014 promoveert Armand Kersten.

Op donderdag 24 april 2014 promoveert Armand Kersten.De titel van het proefschri