Home   facb   LIA

Welkom bij de afdeling LIA

Sinds 1 januari 1996 wordt de ondersteuning op het terrein van informatievoorziening en automatisering door een afdeling genaamd LIA (L-gebouw Informatievoorziening & Automatisering) verzorgd. De afdeling LIA is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen:

Deze faculteiten zijn gehuisvest in het L-gebouw en inmiddels ook in het J-gebouw (iBMG).

Organisatorisch is LIA ondergebracht bij ESL. LIA is gehuisvest op de vijfde verdieping van het L-gebouw.

LIA wordt bestuurd door de LIA-stuurgroep, waarin de directeuren van ESL, ESHCC en iBMG zitting hebben.

De capgoepbeheerder (voor het faculteitsbureau van ESL de directeur) fungeert als intermediair tussen capgroep en de afdeling LIA. Bij de ESHCC en het iBMG wordt deze taak door de desbetreffende directeur uitgevoerd.

De dagelijkse leiding berust bij Rob Kampman.
Er is een overzicht van alle LIA medewerkers.

Voor een goede dienstverlening naar de drie faculteiten toe is LIA onderverdeeld in twee onderdelen:

In een Service Level Agreement (SLA) tussen ESL, ESHCC en het iBMG enerzijds en LIA anderzijds zijn de voorwaarden en het niveau van ondersteuning en dienstverlening aan de medewerkers in het L-gebouw vastgelegd.

De SLA is te vinden  op http://www.esl.eur.nl/facb/lia/sla/.


1e-Lijnsondersteuning (helpdesk)

Tot het takenpakket van de 1e-lijns ondersteuning behoren:

 • gebruikersondersteuning
 • beheer en voorlichting PC- en netwerkgebruik
 • beheer en assistentie PC-zalen
 • administratie apparatuur en software
 • installatie en distributie apparatuur
 • assistentie bij cursussen
 • ontwikkeling gebruikershandleidingen
 • praktijkadvisering

De medewerkers en assistenten van de helpdesk zijn hier te vinden.

U kunt de 1e-lijns ondersteuning of helpdesk bereiken:

Medewerkers L-gebouw:
Op werkdagen
op kamer L5-53
telefoon: 010-4082555

Medewerkers J-gebouw

dinsdag: 09:00 - 17:00
woensdag: 09:00 - 17:00
donderdag: 09:00 - 17:00
op kamer J7-05
telefoon: 010-4089058
e-mail: Helpdesk@remove-this.law.eur.nl

Studenten:
Voor het PC-lab
telefoon: 81850
e-mail: studentenhelpdesk@law.eur.nl


2e-Lijnsondersteuning

Dit onderdeel van LIA houdt zich vooral bezig met:

 • beleidsvoorbereiding en -initiatie hard-, software- en netwerkbeleid
 • coördinatie(distributie en implementatie) hard- en software
 • beheer en coördinatie netwerk
 • configureren, beheren en ondersteunen computer- en netwerkapparatuur
 • coördinatie ontwikkeling informatiesystemen
 • ontwikkeling decentrale managementsinformatiesystemen
 • ontwikkeling (de)centrale applicaties
 • voorlichting en opleiding
 • coördinatie 1e-lijnsondersteuning

De medewerkers zijn: