Home   Onderwijs   Opleidingen   Minoren

Minoren Erasmus School of Law

In de eerste twee blokken van het derde bachelorjaar volgen alle EUR-studenten een minor. Een minor is een vak van 15 ECTS, waarbij je kunt kiezen voor een vak dat buiten je eigen curriculum ligt.

Een minor kan verbredend of verdiepend zijn. Verbredend wil zeggen dat je een vak kiest dat buiten je eigen opleidingsgebied ligt, een vak bij een andere opleiding of bij een andere faculteit dus. Verdiepend wil zeggen dat je een vak kiest van je eigen opleiding, met het doel je kennis over dat onderwerp te verdiepen.  Je kunt een minor volgen:

  • Bij je eigen opleiding of een andere opleiding binnen je eigen faculteit
  • Bij een opleiding aan een andere faculteit
  • Bij een andere universiteit
  • In plaats van een minor kun je ook op uitwisseling gaan.

Erasmus School of Law biedt 11 minoren aan in het collegejaar 2014-2015. De minoren van ESL, evenals die van andere faculteiten, worden niet in PGL-onderwijs gegeven. Je moet je ook zelf aanmelden voor de minor.

Aanmelden

In tegenstelling tot andere vakken die je volgt, moet je je voor een minor zelf aanmelden. Je kunt je aanmelden van 7 mei 2014 tot en met 28 mei 2014. Je schrijft je in Osiris via de website www.eur.nl/minor. Op deze website vind je ook meer informatie over welke minoren je allemaal kunt volgen, en hoe je je kunt inschrijven.

Als je je je inschrijft voor een minor geef je drie keuzes op. Als er plaats is in de minor van je eerste keuze wordt je daar geplaatst, is dat niet het geval, dan wordt je in de minor van je tweede of derde keuze geplaatst. Let op: na de aanmeldperiode kun je niet meer van minor wisselen, dus maak een weloverwogen keuze voor een minor.

Arbeidsrecht en reorganisatie

Bekijk hier de video Arbeidsrecht en reorganisatie

Klik hier voor meer informatie

Arbeidsrecht en Reorganisatie: je leert het bedrijfsleven van binnenuit kennen

De minor Arbeidsrecht en Reorganisatie was een intensieve, leerzame, maar vooral leuke minor. Aan de hand van een dossier van één van de deelnemende bedrijven moest een advies voor een reorganisatie worden geschreven. Het unieke aan de minor is dat je ook daadwerkelijk bij dit bedrijf over de vloer komt; onder andere om je advies te presenteren.  
In de minor heb ik veel geleerd met betrekking tot bronnenonderzoek en na mijn minor heb ik bij andere vakken gemerkt hoe waardevol deze vaardigheid is. Daarnaast waren de docenten erg betrokken en stonden zij, bijvoorbeeld via het studentenpanel, open voor de inbreng van studenten. De minor Arbeidsrecht en Reorganisatie is een echte aanrader!

Petra den Boer

Crossing Borders: Comparative legal research in the Netherlands and abroad

Let op: er geldt een kortere inschrijfperiode en een selectie voor deze minor!

Klik hier voor meer informatie

 

Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

Bekijk hier de video Dood en letsel

Klik hier voor meer informatie

Dood en Letsel: een rechtszaak in de collegezaal
Wie kan ons nu beter vertellen over het aansprakelijkheidsrecht dan mensen uit de praktijk? In de minor Dood en Letsel krijg je college van verschillende gastsprekers. Er werd gesproken over medische aansprakelijkheid door een arts uit het Maasstadziekenhuis. We maakten kennis met iemand van het Instituut Asbestslachtoffers. Er werd een echte rechtszaak nagebootst in de collegezaal. Een slachtoffer vertelde uitvoerig over zijn ongeluk. En zo was er nog veel meer. De actuele onderwerpen en de stof die tot leven wordt gebracht door de verschillende gastsprekers maken deze minor een echte aanrader!

Saskia van Dijke

 

Fiscaal ondernemingsrecht: Heb jij de Taxfactor?

 

Klik hier voor meer informatie

Fiscaal ondernemingsrecht:een zeer nuttige minor voor later in de praktijk

Ik heb de minor Fiscaal Ondernemingsrecht afgelopen jaar met veel plezier gevolgd. De eerste drie weken van het programma bestonden voornamelijk uit een introductie van het Nederlands belastingrecht.De daaropvolgende weken kwamen verschillende professionals vanuit de belastingpraktijk onderwerpen uitdiepen, zoals dividendvrijstelling en voorkoming dubbele belasting. Het werd duidelijk waarom ondernemingen kiezen voor bepaalde organisatiestructuur en landen om zich te vestigen. Kortom, een leerzame en ook voor later in de praktijk nuttige minor.

Hans Buitendijk

 

Juridische aspecten van Online ondernemen

 

Klik hier voor meer informatie

 

Living Law Lab: De Wet en technologische innovatie

Bekijk hier waar Living Law Lab over gaat

 

Klik hier voor meer informatie

 

Mensenrechten in een Pluriforme Samenleving

 

Klik hier voor meer informatie

 

Onderneming & Financiële crisis

Bekijk hier de video Onderneming & Financiële crisis

Klik hier voor meer informatie

Onderneming & Financiële crisis: inzicht in de financiële wereld
Eigenlijk was ik vrijgesteld van de minor. Maar puur uit interesse heb ik besloten om Onderneming & Financiële crisis te volgen. In deze minor worden de hoofdrolspelers in de financiële crisis onder de loep genomen, zoals beursvennootschappen, banken en toezichthouders. Je krijgt inzicht in de taken van belangrijke maatschappelijke organisaties als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en in de werking van de Wet financieel toezicht en het Europees ondernemingsrecht. Mijn extra inspanning was zeker de moeite waard.

Lars in ’t Veld

 

Recht en Gezondheidzorg

Bekijk hier de video Recht en Gezondheidszorg

Klik hier voor meer informatie

Recht en gezondheidszorg: wie beslist over het leven van baby’s?
In de minor Recht en gezondheidszorg worden interessante vraagstukken besproken. Juridische en ethische aspecten komen hierbij naar voren. Een onderwerp dat mij al jaren bezighoudt heeft betrekking op de actieve levensbeëindiging bij pasgeboren baby’s die ondraaglijk lijden. Wanneer mag het leven van een baby worden beëindigd? Is er wellicht sprake van discriminatie? Bij wie ligt de uiteindelijke beslissing: bij de ouders of de arts? Aldus: één vraagstuk waarbij vele diverse vragen aan de orde komen.

Saskia Monster

 

  Rechtspsychologie

 

Klik hier voor meer informatie

 

The political economy of European integration

Klik hier voor meer informatie

The reason why I chose this minor is because I wanted to see the EU from a different perspective, not just from a judicial perspective. I would definitely recommend this minor to every student who likes to broaden his or her knowledge of the European Union. The minor gives you the chance to indulge in the economic aspects of European integration without the necessity of an economic background. The minor is divided in three modules, this keeps the material clear and structured. And to top things off, the trip to Brussels was very interesting!

Bo Fokkens

 

 

 

De minor Fiscaal Ondernemingsrecht heb ik afgelopen jaar met veel plezier gevolgd. Het programma bestaat grofweg uit drie weken introductie en in de daaropvolgende weken komen verschillende professionals vanuit de belastingpraktijk onderwerpen zoals bijvoorbeeld dividendvrijstelling en voorkoming dubbele belasting uitdiepen. Het wordt duidelijk waarom ondernemingen voor bepaalde organisatiestructuren en landen om zich te vestigen kiezen. Kortom een leerzame en ook voor later in de praktijk nuttige minor.