Reminder! Bijeenkomst Dean´s List Invited only programma vrijdag 30 maart a.s.

Beste student,

Voor je beide tentamens een 7 of hoger gehaald? Vrijdag 30 maart vindt de 4e bijeenkomst plaats van de Dean"s List:

B1: 13.00 - 15.00 uur, LB-67: de sociale advocatuur
B2: 15.00 - 17.00 uur, LB-67: Uit Vrije Wil/ Kunst & Cultuur Rotterdam

Het programma ziet er als volgt uit:

B1 programma: de sociale advocatuur
Met enige regelmaat zul je in het L-gebouw kennismaken met advocaten die in het pak zijn gestoken en die werken voor chique grote kantoren. De wereld van de juridische dienstverlening is echter veel breder.Mr. Carrie Jansen en mr. Nelleke Stolk hebben beiden bewust niet gekozen voor een commerciële baan. Zij kozen voor maatschappelijke bevlogenheid en wilden een bijdrage leveren aan de minderbedeelden in onze samenleving als sociaal advocaat. Vrijwel dagelijks zien zij personen met psychische problemen, die in een sociaaleconomische misÈre zitten en bekenden zijn van politie/ justitie en de rechterlijke macht.Jansen en Stolk zullen op levendige wijze je meenemen in de wereld van de sociale advocatuur en de vele sociale problemen die leven in onze wereldstad die zij met regelmaat van nabij ontmoeten. Mr. Hugo Pennarts, docent bestuursrecht, en vroeger ook sociaal raadman, zal vertellen over het belang van de sociale advocatuur als het gaat om toegang tot de rechter. De bijeenkomst is ook interessant als je een criminologische interesse hebt, en ook als je stiekem nu denk later vooral geld wil te willen verdienen.

B2 programma: Uit Vrije Wil/ Kunst & Cultuur Rotterdam
In Nederland hebben we euthanasiewetgeving voor die gevallen wanneer mensen een medisch ondragelijke situatie ondergaan. De afgelopen maanden is in politiek Den Haag en in de media echter uitgebreid aandacht geweest voor een groter zelfbeschikkingsrecht, meer los van de medische status, over leven en dood. De groep Uit Vrije Wil waar diverse bekende Nederlanders bij betrokken zijn, pleit voor een groter recht tot euthanasie door ook niet-medische grondslag als rechtgeldig in te voeren, met namen die gevallen wanneer mensen het leven als "voltooid" beschouwen. Professoren Martin Buijsen (ESL/ iBMG) en EugÈne Sutuorius (UvA/ Uit Vrije Wil) gaan met elkaar in debat over de stellingen van de groep Uit Vrije wil. Mag euthanasie worden toegestaan op grond van niet-medische redenen? Gedurende het debat zal tot slot Lydia Petzoldt (Mimenzo) via de mimekunst de eindigheid van het leven, de tragiek van de ouderdom en de dilemma"s achter de keuze voor euthanasie uitbeelden.

Het tweede uur van de bijeenkomst is gewijd aan de politiek om subsidies te krijgen door instellingen zoals De Doelen, de Rotterdamse Schouwburg en andere stichtingen. Je gaat bijvoorbeeld naar het Rotterdams Film Festival en kijkt naar interessante films. Maar wie financiert die Afrikaanse film over diamanten en hoe krijgt het filmfestival zijn filmrechten? Hoe krijg je überhaupt als stichting geld bij de verschillende fondsen? Over dit soort vragen zullen drs. Melanie Post van Ophem (Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur), drs. Oscar van der Pluijm (WMDC) en drs. Aruna Vermeulen (HipHopHuis), allen dagelijks bezig in de kunst- en cultuursector over vertellen vanuit hun eigen expertise. Een kijkje achter de schermen dus.

De bijeenkomst is speciaal georganiseerd voor de Dean"s List studenten. Behoor je tot die groep, meld je dan dus aan. Vergeet verder niet je presentie af te tekenen in verband met het te verdienen certificaat.

De bijeenkomsten zijn weer "invited only".

Ben jij ook een slimme, eigenzinnige en scherpe jurist in opleiding? Meld je dan nu aan via de website

Share |