Home   news

Wil je naar het buitenland voor je onderzoek? Wil je een buitenlandse onderzoeker aantrekken? Check de Marie Curie Individual Fellowships (deadline 16-8-2012)

De prestigieuze Marie Curie beurzen hebben tot doel ervaren onderzoekers (PhD of min. 4 jaar onderzoekservaring) de kans te geven voor een bepaalde periode onderzoek uit te voeren aan een instelling in een ander land om zo hun onderzoekskennis en -vaardigheden te verbreden . Buitenlandse onderzoekers met meer dan 4 jaar onderzoekservaring die in Nederland onderzoek willen doen om zo hun onderzoekskennis en -vaardigheden te verbreden vallen ook onder de scope van de call (zie: International Incoming Fellowships).

De onderzoeker bepaalt zelf het onderwerp van zijn onderzoekstraining onder de leiding van een scientific supervisor in de gastinstelling. Alle thema's komen in aanmerking.

Financiering
De financiering omvat onder meer de salariskosten voor de onderzoeker, een mobiliteitstoelage, en een bijdrage in de onderzoekskosten voor een periode tussen 12 en 24 maanden.

Er bestaan drie soorten individuele Marie Curie beurzen:
* Intra-European Fellowships (IEF): voor Europese onderzoekers die naar een ander Europees land willen.
* International Outgoing Fellowships (IOF): voor Europeanen die naar een niet Europees land willen - gekoppeld aan een terugkeerfase in een Europees land.
* International Incoming Fellowships (IIF): voor onderzoekers uit derde landen die naar Europa willen komen. (Derde landen zijn geen EU-lidstaten of KP7 geassocieerde landen bijv.: USA, China, Brazil, Canada, South-Africa,etc.)

Meer informatie:
Website Marie Curie: http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html
Wie eraan denkt om een aanvraag in te dienen, een buitenlandse onderzoeker wil aantrekken, of meer informatie en richtlijnen wenst, kan contact opnemen met Nathalie Weber, emailadres: weber@law.eur.nl.

Share |

Prof. Willem van Boom (Erasmus School of Law) kiest voor een nieuwe uitdaging in Leiden

Professor Willem van Boom (1969) is op 15 april 2014 benoemd tot hoogleraar burg

Mandeville Lezing door de Amerikaanse schrijver, historicus en journalist Russell Shorto

De negentiende Mandeville Lezing wordt op donderdag 5 juni 2014 verzorgd door de

Buluitreiking Rechtsgeleerdheid 25 april 2014

Vrijdag 25 april 2014 vindt de uitreiking van de masterbul Rechtsgeleerdheid pla

Uitreiking van de masterbul Financieel recht, vrijdag 25 april 2014

Vrijdag 25 april 2014 vanaf 14.00 uur in de Aula, Examenkamer nr. 7, campus Woud

Be Inspired: Het Rotterdamsch Juridisch dictee - 23 mei 2014

Op vrijdag 23 mei 2014 organiseert Erasmus School of Law (ESL) in samenwerking m

Promotie Jeroen Quist, vrijdag 23 mei 2014

Vrijdag 23 mei 2014 promoveert Jeroen Quist.De titel van het proefschrift luidt:

Be Inspired: Het Rotterdamsch Juridisch dictee! - Vrijdag 23 mei 2014

Be Inspired | 23 mei | Het Rotterdamsch Juridisch dictee23 mei 2014 - 15.30 - 18

Oratie prof.dr. W. de Wit, donderdag 12 juni 2014

Datum: 12 juni 2014, 16:00 uurLocatie: Aula van de Erasmus Universiteit Rotterda

Symposium Nederlands Juristenblad

Op 24 april organiseert het Nederlands Juristenblad een symposium in de Lorentzz

Arbeidsrecht in 2014 | PALA | PALA+ | AR Updates

Snel en goed op de hoogte van alle veranderingen in het arbeidsrechtArbeidsrecht