NWO MaGW Subsidie-info/Open Calls

Overzicht NWO MaGW Subsidie-informatie

Conferenties met Open-access
NWO stelt € 2500 beschikbaar per conferenties die een Open Access-sessie bevat
Het Algemeen Bestuur van NWO vindt het belangrijk dat er breed aandacht wordt besteed aan Open Access publiceren. Tot nu toe spreken vooral uitgevers, bibliotheken en dergelijke hierover met elkaar. NWO wil ook onderzoekers betrekken bij de discussies over Open Access publiceren en stimuleert daarom de mogelijkheid om tijdens wetenschappelijke conferenties aandacht te besteden aan Open Access publiceren.
Het organiserend comitÉ van de conferentie besluit of het geld bestemd wordt voor de reiskosten van een spreker, een debatleider of faciliteiten of anderszins ten behoeve van de Open Access sessie. Lees verder

Twee rondes TOP voor de topsectoren
Het NWO-Gebiedsbestuur MaGW heeft besloten om het subsidie-instrument TOP (bedoeld voor goede onderzoeksgroepen)de komende twee jaren in te zetten voor de topsectoren. Lees verder

! Veranderingen Onderzoekstalent in 2012
Het Gebiedsbestuur van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen heeft een aantal besluiten genomen met betrekking tot het subsidieinstrument Onderzoekstalent (gefinancierde promotieplaats).
Belangrijkste verandering; de subsidie is alleen voor kandidaten met een onderzoeksmaster. Een uitzondering wordt gemaakt voor de (sub)disciplines Psychometrie, Strafrecht en criminologie, Pedagogiek en Milieuwetenschappen . Deze disciplines beschikken nu nog niet over een landelijk aangeboden onderzoeksmaster. Voor kandidaten uit deze disciplines kunnen in de ronde 2012 voorstellen met een alternatief opleidingstraject worden ingediend.
Voor meer veranderingen lees verder op NWO-site.

Eerstvolgende NWO deadlines
15 maart Population Reproductive Health and Economic Development

20 maart Migration, Development and Conflict

29 maart Vernieuwingsimpuls Vici - vooraanmeldingen

3 april Rubicon biedt recent gepromoveerde wetenschappers de mogelijkheid ervaring op te doen aan een excellent buitenlands topinstituut voor een periode van maximaal twee jaar. In beperkte mate is het ook mogelijk een verblijf aan een excellent Nederlands onderzoeksinstituut aan te vragen. Het aanwenden van de subsidie voor onderzoek in het buitenland heeft de voorkeur.

10 april Samenwerking China - Joint Scientific Thematic Research Programme - Joint Research Projects

10 april Samenwerking China - Joint Scientific Thematic Research Programme - Thematic Dialogues

19 april Zwaartekracht

25 april Samenwerking China - National Natural Science Foundation of China (NSFC)


Oproepen

Oproep voor presentaties Bessensap 2012
NWO organiseert jaarlijks met de Vereniging van Wetenschapjournalisten in Nederland (VWN) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) het evenement Bessensap. Het evenement brengt journalisten, voorlichters en mediagenieke onderzoekers onder het motto 'Wetenschap ontmoet pers' bij elkaar. Onderzoekers kunnen voorstellen indienen voor twee presentatievormen: de traditionele of de masterclass presentatie. Voorstellen van presentaties kunnen ingediend worden tot zondag 26 februari 2012.Lees verder


Nieuws

Wetenschap geeft impuls aan topsectoren

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft haar plannen gepresenteerd voor een substantiële bijdrage aan het topsectorenbeleid van het kabinet. De plannen omvatten een breed pakket aan activiteiten waarmee NWO de komende jaren de wetenschap koppelt aan de strategische onderzoeks- en innovatieagenda's die zijn opgesteld voor de negen topsectoren. Lees verder

Strijd om de Academische Jaarprijs 2012 van start
Creatieve wetenschappers, die hun onderzoek op een vernieuwende en spannende manier aan een groot publiek willen presenteren, maken dit jaar opnieuw kans op 100.000 euro. Vanaf heden tot en met maandag 2 april kunnen teams zich inschrijven als deelnemer aan de Academische Jaarprijs 2012. Hun opdracht is om een origineel en pakkend communicatieplan te maken.Lees verder


Meer informatie:
Mocht u meer informatie wensen over de bovengenoemde subsidies, kunt u contact opnemen met Nathalie Weber (weber@law.eur.nl).

Share |