Regels van de examencommissie 2011

Geachte student,

Een van de taken en bevoegdheden van de examencommissie is het vaststellen van regels en richtlijnen (binnen het kader van de Onderwijs- en examenregeling), om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen. Vanochtend zijn de nieuwe Regels van de examencommissie voor collegejaar 2011/2012 gepubliceerd. De Regels van de examencommissie 2011 gelden voor alle bachelor- en masterstudenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Fiscaal recht, Financieel recht, Bedrijfsrecht, Arbeidsrecht, Aansprakelijkheid & Verzekering, Commercial Law, Recht van de gezondheidszorg en de Togamaster.

Tot collegejaar 2011/2012 waren de regels en richtlijnen van de examencommissie in de Onderwijs- en examenregelingen (OER) geïntegreerd. ESL heeft er deze zomer echter voor gekozen om de Regels van de examencommissie apart te publiceren. Naast de Regels van de examencommissie geldt voor uw opleiding ook de OER van uw opleiding (welke later deze week worden gepubliceerd).

De Regels van de examencommissie 2011 zijn terug te vinden op de onderwijssite en via deze link Regels van de examencommissie 2011. De examencommissie adviseert u kennis te nemen van deze regeling.

Met vriendelijke groet,
De examencommissie Erasmus School of Law

Share |