Aanmelden tentamens

De examencommissie attendeert u op de verplichting uzelf aan te melden voor de tentamens van blok 1 via Osiris student.

De inschrijving in Osiris voor tentamens start 35 dagen en eindigt 7 dagen vÓÓr het schriftelijk tentamen. Dit betekent dat de inschrijving voor de tentamens van blok 1 van collegejaar 2011/2012 op dit moment al geopend is.
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige en deugdelijke aanmelding voor de tentamens. Zonder correcte aanmelding bent u niet gerechtigd tot deelname aan de tentamens.

Voor meer informatie over het aanmelden voor tentamens, zie: http://www.esl.eur.nl/onderwijs/tentamens_en_afstuderen/tentamens/aanmelden_voor_tentamens/?

Voor meer informatie en regelingen met betrekking tot (het aanmelden voor) de tentamens, zie de OER van uw opleiding en de Regels van de examencommissie, zie: http://www.esl.eur.nl/onderwijs/facultaire_regelingen_en_scriptie_eisen/onderwijs_en_examenregelingen_oer/

Share |