Taaltoets Nederlands

De Taaltoets Nederlands maakt deel uit van het eerste bachelorjaar. Deelname aan de Taaltoets is verplicht. Als je niet hebt deelgenomen aan de Taaltoets word je uitgesloten van deelname aan het B1-werkstuk aan het eind van het eerste bachelorjaar.

Een onvoldoende resultaat van de Taaltoets kan, mede afhankelijk van de kwaliteit van het B1-werkstuk, leiden tot een verplichte deelname aan een remediërende taalcursus in het tweede bachelorjaar.

De Taaltoets Nederlands test de beheersing van de Nederlandse taal op het gebied van spelling, grammatica en woordgebruik. Voor het maken van de toets is geen bijzondere voorbereiding nodig. Er wordt uitsluitend basiskennis getoetst, die bij de aanvang van een universitaire studie aanwezig wordt geacht. Bij het onderdeel spelling wordt uitgegaan van ‘het Groene Boekje’ (Woordenlijst Nederlandse Taal, Sdu-uitgevers Den Haag 2005). De toets bestaat uit meerkeuzevragen en neemt 1 uur in beslag.
Meer informatie over de Taaltoets vind je hier.

De Taaltoets Nederlands wordt één keer per studiejaar - in het tweede blok - afgenomen.

Voor meer info kun je een email sturen naar taaltoets@remove-this.law.eur.nl of even langslopen bij het Studiepunt ESL.

N.B. Er worden geen vrijstellingen voor de Taaltoets verleend.