Master Criminologie

 

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie 2015-2016
Jaarindeling 2015-2016
Curriculum 2015-2016
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

  • U verdiept uw kennis van zowel de theoretische als de methodische vakken uit de bacheloropleiding Criminologie;
  • U leert kennis van concrete problemen en beleidslijnen op het terrein van m.n. grootstedelijke veiligheid, organisatiecriminaliteit en mondiale vraagstukken op interdisciplinaire en creatieve wijze toe te passen;
  • U wordt opgeleid tot een goede empirische onderzoeker die zelfstandig, kritisch en creatief in het vakgebied kan functioneren;
  • U krijgt door de goede contacten van de ESL Sectie Criminologie volop stagemogelijkheden aangeboden;
  • U krijgt de mogelijkheid om in het afstudeerproject deel te nemen aan lopend wetenschappelijk onderzoek;
  • U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's met vele buitenlandse universiteiten;
  • U wordt opgeleid als een bruggenbouwer die diverse voor de veiligheid relevante sectoren met elkaar kan verbinden.

Programma-informatie Criminologie 2015-2016

De Masteropleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit heeft een duidelijk Rotterdams profiel. De focus van de opleiding ligt in het verlengde van het onderzoeks­programma van de sectie criminologie aan Erasmus School of Law (ESL), dat vooral is gericht op de thema’s Opgroeien in de stad; Mondialisering, migratie en grenzen; en Bedrijfsleven en misdaadondernemers.

In didactische en methodische zin kenmerkt de Masteropleiding Criminologie zich door een goede combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen, zowel in het onderwijs als bij de keuze van het afstudeerproject. In de te bestuderen problematiek beogen wij op zowel academische als praktische wijze inzicht te bieden in de dynamiek tussen criminaliteit, risico­taxatie, interventie en rechtspleging. Daarnaast worden in deze masteropleiding sociaal­wetenschappelijke benaderingen gekoppeld aan juridische en is het afstudeerproject van de student zoveel mogelijk afgestemd op het sectieonderzoek en de door stafleden georganiseerde stageplaatsen, om zodoende een optimale begeleiding te kunnen waarborgen.

Binnen de Masteropleiding Criminologie hechten wij groot belang aan een goed en gestructureerd afstudeertraject wordt voorbereid op het zelfstandig verrichten van empirisch onderzoek. In de diverse mastervakken zijn verschillende activerende elementen ingebouwd. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het analyseren van beelden (foto, film, televisie), het boeiend en bondig presenteren van onderzoek of het trekken van beleidsmatige conclusies uit onderzoeksresultaten.

Jaarindeling 2015-2016

De jaarindeling voor de masters van Erasmus School of Law studiejaar 2015-2016.

Curriculum Criminologie 2015-2016

Vakken

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Globalisation and Crime (RQ42)

7,5 ects

 

 

 

 

Doing Criminological Research:
Methodological and Ethical Issues (RQ81)

7,5 ects

 

 

 

 

Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit (RQ88)

 

5 ects

 

 

 

Veiligheid, terrorisme en mensenrechten (RQ92)

 

5 ects

 

 

 

Afstudeertraject: onderwerp, stage, probleemstelling

 

2,5 ects

 

 

 

Profiel Jeugd:Jeugdcriminaliteit en interventies

 

 

5 ects

 

 

Profiel CC&OC: Corporate and White Collar Crime (RQ89)

 

 

5 ects

 

 

Vrij keuzevak

 

 

5 ects

 

 

Profiel Jeugd: Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk

 

 

 

5 ects

 

Profiel CC&OC:Organised Crime (RQ96)

 

 

 

5 ects

 

Afstudeertraject: probleemstelling/ theorie/methoden

 

 

 

2,5 ects

 

Afstudeertraject

 

 

 

 

15 ects

Het masterjaar begint in blok 1 met twee overkoepelende, in het Engels gedoceerde vakken van 7,5 ects elk, waarin de diverse onderzoekslijnen van de Rotterdamse sectie criminologie samenkomen. Dit zijn respectievelijk het vak Globalisation and Crime en Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues. In dit laatste vak wordt voortgebouwd op een gedegen methodologische vooropleiding die in de bachelor is opgedaan.

In blok 2 volgen twee specifiekere vakken van elk 5 ects. Dit zijn Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit, respectievelijk Veiligheid, terrorisme en mensenrechten. Waar het eerste van deze twee vakken overwegend antropologisch-sociologisch van aard is, is het tweede vak juist juridisch-filosofisch van opzet.

In blok 3 kiezen studenten één van de twee thematische profielen: Jeugdcriminologie of Corporate and Organised Crime. Het eerste profiel wordt in het Nederlands gedoceerd, het tweede in het Engels. Binnen de beide profielen wordt één profielvak (van 5 ects) in blok 3 onderwezen en één in blok 4.

De profielvakken voor Jeugdcriminologie zijn Jeugdcriminaliteit en interventies (blok3); en Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk (blok 4).

De profielvakken voor Corporate and Organised Crime zijn Corporate and White Collar Crime (blok 3); en Organised Crime (blok 4).

In blok 3 is ook ruimte vrij gemaakt voor vrij Keuzevak van 5 ects. In principe komen (na toestemming van de examencommissie) alle op masterniveau WO aangeboden vakken in aanmerking, maar wij bevelen nadrukkelijk aan dat studenten dit invullen met deelname aan en een paperpresentatie tijdens een internationale ‘common session’ van het Common Study Programme on Criminal Justice and Critical Criminology. Binnen de ESL nemen wij Anthropology of Law; Forensische Psychiatrie; en International Criminal Law and Procedures als aanbevolen keuzevakken op.

In blok 4 wordt in groepjes van vijf studenten begonnen met het formuleren van de probleemstelling en de onderzoeksvragen voor het Afstudeerproject, alsmede met het ontwikkelen een theoretisch en methodisch kader (5 ects van in totaal 20 ects).

In blok 5 worden de data voor het Afstudeerproject verzameld en geanalyseerd en wordt de scriptie geschreven (15 ects van in totaal 20 ects).

Studeren in het buitenland

Studeren aan een buitenlandse universiteit willen wij nadrukkelijk stimuleren. Alle aan een buitenlandse universiteit behaalde criminologisch relevante mastervakken op WO-niveau kunnen, na toestemming van de examencommissie, tot een maximum van 15 ects worden ingebracht als alternatief voor de profiel- en keuzevakken. Bij gelijke inhoud kunnen ook andere mastervakken worden vervangen door in het buitenland behaalde vakken.

De master Criminologie kan in deeltijd (twee jaar) gevolgd worden. Het onderwijs wordt echter niet ’s avonds aangeboden.

 Carrièreperspectief Criminologie

Rotterdamse criminologen zijn werkzaam als beleidsmedewerker of onderzoeker bij ministeries en gemeentes, bij politie, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen en reclassering, bij universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus, bij toezichthouders en bij NGO’s, bij afdelingen voor compliance en forensische accountancy in het bankwezen en het bedrijfsleven. Daarnaast vervullen criminologen ‘brugfuncties’ op verschillende andere terreinen, vanwege hun kennis van zowel het juridische en ambtelijke veld als ook het werkterrein van de hulpverlener en de onderzoeker. Recente ontwikkelingen als de internationalisering van de criminaliteitsproblematiek, de privatisering van de veiligheidszorg, het toegenomen belang van cyberspace, administratief en preventief toezicht en zelfregulering en compliance vertalen zich ook in de arbeidsmarkt voor criminologen. De Rotterdamse Sectie Criminologie onderhoudt middels een ‘beroepsveldencommissie’, waarin werkgevers op verschillende criminologisch relevante zitting hebben, en via het eigen alumni-netwerk nauw contact met de beroepspraktijk.

Voorlichting

De Master Open Dag is op donderdag 26 november 2015 en op donderdag 31 maart 2016.
Hier kun je alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Aanmelding Master Open Dag (26-11-2015) is nog niet open.

Laat je e-mailadres achter en ontvang direct een alert als de aanmelding voor dit evenement open gaat.

Toelatingscriteria Criminologie

In het studiejaar 2015-16 kunt u instromen in de masteropleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit indien u in het bezit bent van een van de volgende opleidingen:

 • Een afgeronde WO bacheloropleiding Criminologie
 • Een afgeronde WO bacheloropleiding in een andere sociale wetenschap met een minor Criminologie van ten minste 15 ects en ten minste 15 ects aan methodische vakken, zowel kwalitatief als kwantitatief
 • Een afgeronde WO bacheloropleiding in een andere sociale wetenschap met 15 ects aan vakken over de oorzaken van en reacties op criminaliteit, 15 ects aan methodische vakken – zowel kwalitatief als kwantitatief – en 5 ects voor een inleidend juridisch vak
 • Een afgeronde WO bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en 35 ects aan criminologisch relevante vakken op WO niveau waarvan 20 ects theoretische vakken over oorzaken van en reacties op criminaliteit en 15 ects aan methodische vakken – zowel kwalitatief als kwantitatief.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl

Toelating en aanmelding Criminologie

In het studiejaar 2014/2015 is tussentijdse instroom mogelijk.

Met ingang van het studiejaar 2015/2016 hebben alle masteropleidingen van Erasmus School of Law één instroommoment: 1 september. Dit betekent dat tussentijdse instroom gedurende het studiejaar voor masteropleidingen niet meer mogelijk is vanaf 1 september 2015.

Voor het studiejaar 2015/2016 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink.

Er zijn twee sites waar u zich kunt aanmelden voor de master Criminologie. Welke site u gebruikt, is afhankelijk van de plaats waar u uw diploma hebt behaald.

Heeft u een Nederlands diploma, dan gebruikt u de landelijke site www.studielink.nl  en vervolgens het EUR Aanmeld Portaal.

Na het verzoek tot toelating in Studielink ontvangt u een e-mail waarin staat beschreven hoe u de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met het ERNA-account dat u eveneens via een separate e-mail ontvangt. U moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier.

Heeft u een niet-Nederlands diploma en geen ERNA-account, dan gebruikt u EUR Aanmeld Portaal.

Heeft u een niet-Nederlands diploma, maar eerder wel een ERNA-account ontvangen, dan gebruikt u een ander EUR aanmeld Portaal.

Het International of European Baccalaureate geldt als een buitenlandse vooropleiding, ook als deze in Nederland is behaald.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Contact Criminologie

Contactpersoon

Prof.dr. R. van Swaaningen

Kamer

L7-006

Telefoon

010 408 15 05

E-mail

vanswaaningen@remove-this.law.eur.nl