Master fiscaal recht

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Curriculum
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

U wordt opgeleid tot fiscaal-juridisch specialist, die:

  • de doelstellingen van de fiscale regelgeving kan doorgronden
  • zich wijzigingen in de regelgeving snel eigen kan maken
  • kan functioneren op het hoogste niveau in de belastingadviespraktijk dan wel de wetenschap
  • op basis van zijn of haar analytisch en creatief vermogen in staat is een bijdrage te geven aan de fiscale rechtsontwikkeling
  • beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Studenten die de masteropleiding Fiscaal Recht hebben afgerond, voldoen aan de volgende eindkwalificaties.

 

Programma-informatie Fiscaal Recht

De masteropleiding Fiscaal recht leidt fiscaaljuridische specialisten op tot een functie op het hoogste niveau in de fiscale praktijk of de fiscale wetenschap. De master verdiept de verworven kennis en vaardigheden van de bacheloropleiding Fiscaal recht.

Curriculum Fiscaal Recht

Het studieprogramma omvat een veelheid aan fiscale vakken, waarbij het accent ligt op verdieping van de kennis van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, internationaal belastingrecht en Europees belastingrecht. Verder wordt in blok twee het onderdeel Schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en Estate Planning behandeld. In het derde blok kan een keuze gemaakt worden uit één van de vier capita selecta fiscaal, namelijk BTW, Familievennootschappen, Formeel Belastingrecht of Internationale Concerns. Bij elke capita selecta worden onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken geïntegreerd behandeld. In het fiscaal confrontatievak wordt het fiscale recht afgezet tegen een tweetal andere rechtsgebieden, namelijk de geschiedenis van het belastingrecht en de filosofie en ethiek. De master wordt afgerond met het schrijven van een scriptie, die u in het openbaar verdedigt.

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RF38

Verdieping vennootschapsbelasting

9 ects

 

 

 

RF41

Verdieping inkomstenbelasting

6 ects

 

 

 

RF40

Schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en Estate Planning

 

9 ects

 

 

RF39

Verdieping internationaal belastingrecht

 

6 ects

 

 

RF20

Capita selecta Fiscaal recht

 

 

9 ects

 

RF42

Europees belastingrecht

 

 

6 ects

 

 

Scriptie

 

 

 

9 ects

RF30

Fiscaal confrontatievak

 

 

 

6 ects

De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de werkgroepen wordt met kleine groepen gewerkt aan de toepassing van de kennis opgedaan tijdens de hoorcolleges.
Bij de Capita Selecta wordt een afwijkende onderwijsvorm toegepast. De colleges worden bijvoorbeeld voornamelijk door gastdocenten gegeven. Daarnaast dient de student één bijeenkomst te notuleren en een verhandeling te schrijven. De geschreven verhandeling dient ook gepresenteerd en verdedigd te worden. Het vak wordt afgesloten met een mondeling tentamen.

Carrièreperspectief Fiscaal Recht

De masteropleiding Fiscaal recht biedt uitstekende kansen op een baan bij de Belastingdienst of bij het ministerie van Financiën, in de nationale en internationale belastingadviespraktijk en als fiscaal-specialist bij de rechterlijke macht. Ook een aanstelling bij een universiteit of andere wetenschappelijke instelling behoort tot de mogelijkheden.

Voorlichting

De Master Open Dag is op dinsdag 25 november 2014.
Hier kunt u alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Klik op onderstaande link voor meer informatie

Master Open dag

Toelatingscriteria Fiscaal Recht

Per 1 september 2012 is de harde knip ingevoerd. Vanaf die datum kan de examinandus alleen na afronding van een bacheloropleiding tot een aansluitende master worden toegelaten.

Studenten met een bachelor of doctoraal Fiscaal recht van buiten de EUR kunnen mogelijk worden toegelaten tot de master Fiscaal recht. U kunt de examencommissie Fiscaal recht verzoeken om toelating. Om een indicatie te krijgen van uw toelaatbaarheid kunt u mailen naar fis@remove-this.law.eur.nl.

Toelating en aanmelding Fiscaal Recht

Een verzoek om toelating voor de master Fiscaal recht kunt u doen via www.studielink.nl. Dit geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten. Studenten met een bachelor of doctoraal Fiscaal recht van buiten de EUR moeten (naast de aanmelding in studielink) een kopie hiervan of een afstudeerverklaring opsturen naar onderstaand adres.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Examencommissie Fiscaal recht, t.a.v. de secretaris, Kamer L4-022, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Aanmeldingen op grond van de doorstroomregeling kunnen het hele jaar door worden gedaan. Wanneer u van buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit wilt instromen moet u voor 15 augustus voorafgaand aan het betreffende collegejaar uw verzoek om toelating via studielink doen en uw stukken insturen.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Contact Fiscaal Recht

Contactpersoon

Prof.dr. J.C.M. van Sonderen

Kamer

L4 - 006

Telefoon

010 - 408 13 68

E-mail

fis@remove-this.law.eur.nl