Gemiddeld slagingspercentage van 95%
en veel studenten vinden aansluitend een job!

Master Arbeidsrecht

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Jaarindeling 2015-2016
Curriculum 2015-2016
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact
Associates
Scriptieprijs


Wat gaat het programma mij bieden?

    • Vergaren van grondige theoretische kennis van het arbeidsrecht
    • Opdoen van praktische ervaring met het arbeidsrecht
    • Ontwikkelen en aanscherpen van juridisch-analytische vaardigheden
    • Kennis nemen van arbeidsrechtelijke kopstukken van verschillende universiteiten
    • Een jaar lang onderwijs van een enthousiast team van wetenschappers en praktijkjuristen

Programma-informatie Arbeidsrecht

Heeft een werknemer recht op een ontslagvergoeding bij einde dienstverband en zo ja waarom eigenlijk? Is gebondenheid aan een non-concurrentiebeding niet in strijd met het grondrecht op vrije keuze van arbeid? Leidt de toestroom van ZZP-ers op de arbeidsmarkt – al dan niet uit Oost-Europa – tot uitholling van de huidige rechtsbescherming voor werknemers? Mag een werkgever in economische slechtere tijden zomaar arbeidsvoorwaarden naar beneden toe bijstellen? Waarom dient een werkgever het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen? Wat maakt het arbeidsrecht nu eigenlijk zo bijzonder dat het niet als een verlengstuk van het vermogensrecht kan worden beschouwd? Wat rechtvaardigt de afzonderlijke regelgeving voor bepaalde arbeidsverhoudingen en wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties van het ontslag van een bestuurder in een onderneming? Allemaal vragen die in de master Arbeidsrecht aan bod zullen komen en het bijzonder uitdagende karakter van arbeidsrecht weerspiegelen.

De master Arbeidsrecht biedt een grondige verdieping op het gehele terrein van het arbeidsrecht.In de master Arbeidsrecht wordt uitgebreid stilgestaan bij het arbeidsovereenkomstenrecht, het ontslagrecht, het collectieve arbeidsrecht en het sociaalzekerheidsrecht. Daarnaast zullen ook internationale en interdisciplinaire aspecten aan bod komen alsmede verschillende bijzondere arbeidsverhoudingen (zoals het ambtenarenrecht, maritiem arbeidsrecht en flexwerkers) en het spanningsveld tussen het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht (overgang van onderneming en de positie van de statutair bestuurder).

Studenten verwerven een diepgaande arbeidsrechtelijke kennis en leren via het intensieve seriële en activerende onderwijs kritisch te kijken naar het arbeidsrechtelijke systeem. Daarbij wordt een concrete vertaalslag van wetenschap naar praktijk gemaakt. Dat gebeurt via colleges 'op locatie', gegeven door een enthousiast docententeam aangevuld met arbeidsrechtelijke kopstukken van andere universiteiten, uit de advocatuur en de rechterlijke macht, maar ook door de verschillende bezoeken aan advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, vakbonden, UWV en het Havenbedrijf die gaande het jaar zullen worden afgelegd. De student wordt via het onderzoekspracticum in staat gesteld om voor het einde van het collegejaar de master af te ronden met een geslaagde scriptie. Als sluitstuk van de master Arbeidsrecht worden studenten, in nauwe samenwerking met de advocatuur, de rechterlijke macht en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in staat gesteld de opgedane theoretische kennis in de praktijk uit te oefenen in de vorm van een stage.

In de master wordt nauw samengewerkt met het Arbeids Recht Dispuut, kortweg het ARD. Het ARD staat open voor iedere bachelor of masterstudent met interesse in het arbeidsrecht. Vanuit het ARD worden vele interessante en leerzame excursies georganiseerd, zoals lezingen, een bezoek aan de Hoge Raad of clinics bij advocatenkantoren. Daarnaast heeft het ARD ook de gezelligheid hoog in het vaandel staan en wordt er regelmatig een borrel georganiseerd. Meer weten? Ga naar de facebookpagina van ARD.

Jaarindeling 2015-2016

De jaarindeling voor de master Arbeidsrecht studiejaar 2015-2016.

Curriculum Arbeidsrecht 2015-2016

code

vak

blok

1

blok

2

blok

3a

blok

3b

blok

4

blok

5a

blok

5b

RB26

Onderzoekspracticum

Arbeid en Onderneming

15 ects

 

 

 

 

 

 

RB27

Ontslagrecht

 

10 ects

 

 

 

 

 

RB44

Sociaal verzekeringsrecht

 

 

5 ects

 

 

 

 

RB47

Bijzondere arbeidsverhoudingen

 

 

 

5 ects

 

 

 

RB45

Europees en internationaal arbeidsrecht

 

 

 

 

 10 ects

 

 

RS108

Scriptie master Arbidsrecht

 

 

 

 

 

 10 ects

 

RB46

Stage/Practicum arbeidsrecht

 

 

 

 

 

 

5 ects

De master Arbeidsrecht wordt niet als deeltijdopleiding aangeboden.

* Indien u in de vrije keuzeruimte niet kiest voor het Practicum (stage), maar voor een keuzevak met een afwijkend aantal ects, dan geldt de volgende regeling: voor het ontbrekende aantal ects vindt een uitbreiding van de omvang van scriptie plaats. Brengt u bijvoorbeeld een vak in met 5 ects, dan zal een scriptie van 12,5 ects moeten worden vormgegeven.

Serieel onderwijs, interactief onderwijs en individuele aandacht voor de student
Zoals uit de programmering blijkt, kent de master Arbeidsrecht een bijzondere programmering. Het onderwijs wordt in blokken van vijf weken serieel aangeboden. Dit houdt in dat u steeds maar één vak per blok heeft, zodat alle aandacht ook maar naar één vak gaat. Omdat tot de master Arbeidsrecht maximaal 30 studenten worden toegelaten, wordt het onderwijs gekenmerkt door interactie en persoonlijk contact met de docenten en gastdocenten (advocaten, rechters, politici).

Carrièreperspectief

De master Arbeidsrecht bereidt u voor op een baan in de arbeidsrechtelijke praktijk. Deze functies zijn zowel gelegen in de traditionele togaberoepen zoals de advocatuur en de rechterlijke macht, als in het bedrijfsleven waar u als bedrijfsjurist veelvuldig arbeidsrechtelijke vraagstukken krijgt voorgelegd. Daarnaast biedt de master Arbeidsrecht een prima mogelijkheid voor de start van een wetenschappelijke carrière.

Voorlichting

De Master Open Dag is op donderdag 26 november 2015 en op donderdag 31 maart 2016.
Hier kun je alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Aanmelding Master Open Dag (26-11-2015) is nog niet open.

Laat je e-mailadres achter en ontvang direct een alert als de aanmelding voor dit evenement open gaat.

Toelatingscriteria Arbeidsrecht

U kunt alleen na afronding van een bacheloropleiding rechtsgeleerdheid tot de master master Arbeidsrecht worden toegelaten.

Ook studenten met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van buiten de EUR hebben toegang tot de master Arbeidsrecht mits de vooropleiding volledig is afgerond.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl

Toelating en aanmelding Arbeidsrecht

De master Arbeidsrecht biedt plaats aan maximaal 30 studenten per jaar. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. De inschrijving eindigt op 15 juli 2016 en verloopt via de contactpersoon van deze master.

Wilt u deelnemen aan deze interessante masteropleiding? Ga dan naar het aanmeldformulier.
Hier dient u de volgende documenten te uploaden: Een recente pasfoto (minstens 300 dpi), een gemotiveerd verzoek tot deelname, een curriculum vitae en uw cijferlijst (alle cijfers inclusief herkansingen). Op grond van deze stukken wordt besloten of u wordt uitgenodigd voor een schrijftest en een gesprek.

Uw inschrijving voor de selectieprocedure kan niet in behandeling worden genomen indien wij niet over alle bijlagen beschikken.

Voor de eerste aanmelding is het niet vereist dat al uw cijfers behorende bij de bachelorfase al bekend zijn. U kunt zich dus al gedurende het bachelor 3-jaar aanmelden voor deze master. Wanneer dan enige tijd later uw laatste tentamencijfer(s) uit de bachelor u bekend gemaakt zijn, dient u de sectie Arbeidsrecht dan wel een update te sturen van uw complete cijferlijst per mail aan masterarbeidsrecht@remove-this.law.eur.nl.

Nadat u bent geselecteerd voor de master Arbeidsrecht kunt u zich voor de master aanmelden via twee sites. Welke site u gebruikt, is afhankelijk van de plaats waar u uw diploma hebt behaald:

Heeft u een Nederlands diploma, dan gebruikt u de landelijke site www.studielink.nl en vervolgens het EUR Aanmeld Portaal.

Na het verzoek tot toelating in Studielink ontvangt u een e-mail waarin staat beschreven hoe u de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met het ERNA-account dat u eveneens via een separate e-mail ontvangt. U moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier.

Heeft u een niet-Nederlands diploma en geen ERNA-account, dan gebruikt u EUR Aanmeld Portaal.

Heeft u een niet-Nederlands diploma, maar wel eerder een ERNA-account ontvangen, dan gebruikt u  EUR Aanmeld Portaal.

Aanmelden in studielink voordat u bent geselecteerd heeft geen zin, uw verzoek wordt dan afgewezen.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Voorlichting
Tijdens de Open Dag Master 2012 zijn opnames van de presentatie gemaakt. Om deze terug te kijken, klikt u hier!

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld

Contact Arbeidsrecht

Contactpersoon

Mr. E.M. Kuipers (Elma)

Kamer

L7-022

Telefoon

010 408 15 24

E-mail

masterarbeidsrecht@remove-this.law.eur.nl