Master bedrijfsrecht (Ondernemingsrecht)

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Jaarindeling 2015-2016
Curriculum 2015-2016
Curriculum 2014-2015
Onderzoekspracticum
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

  • Alle hoogleraren en universitair docenten zijn toonaangevend op hun vakgebied en velen vervullen een rol in de rechtspraktijk (advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, raadsheer plv. en advocaat-generaal bij de Hoge Raad)
  • Zeer bekwame docenten met goede onderwijsbeoordelingen door de huidige studenten
  • Alle vakken zijn internationaal georiënteerd met aandacht voor rechtsvergelijking
  • Uitstekende voorbereiding op de rechtspraktijk en het bedrijfsleven door op de praktijk gericht onderwijs met aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden

Programma-informatie Bedrijfsrecht (Ondernemingsrecht)

De master Bedrijfsrecht richt zich op rechtsgebieden die van belang zijn voor ondernemingen. Binnen het ondernemingsrecht verwerft u als student onder meer kennis van de verschillende rechtsvormen en van de zeggenschapsverhoudingen binnen een vennootschap. Hoe functioneren het bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen ten opzichte van elkaar? Wie de krant leest, weet dat deze vraagstukken speelden bij Stork, ABN AMRO en ASMI. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de invulling van aansprakelijkheidsnormen voor bestuurders en commissarissen. Bovendien is ruimschoots aandacht voor specifieke vraagstukken bij beursgenoteerde vennootschappen. Centraal staat de regelgeving over de verschillende rechtsvormen, over ondernemingsrechtelijke geschillen, over het IPR voor ondernemingsrecht, over fusies, overnames en reorganisaties, over het effectenrecht en over financiële verslaggeving.

De kern van de master bestaat uit het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht. Samen met een docent gaat u dieper op de stof in en leert u praktische vaardigheden. U bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet ervaring op met debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities. De master Bedrijfsrecht vergt veel inzet, aanwezigheidsplicht bij bijeenkomsten, diverse schrijfopdrachten, mondelinge presentaties, een miniscriptie, maar u krijgt er ook veel voor terug. U zult merken dat het erg inspirerend is om met medestudenten onder begeleiding van een docent-onderzoeker de grenzen van het vakgebied te verkennen.

Studenten die de master Bedrijfsrecht hebben afgerond, zijn in staat om zelfstandig juridische vraagstukken over bedrijfsrecht op te lossen. Het onderwijs is gericht op verwerving van toepasbare kennis en praktisch inzicht op het terrein van het bedrijfsrecht. Daarbij is ook aandacht voor de verwerving en training van praktische mondelinge en schriftelijke vaardigheden die voor bedrijfsrechtelijk afgestudeerde juristen van belang zijn.

Jaarindeling 2015-2016

De jaarindeling voor de masters van Erasmus School of Law studiejaar 2015-2016.

Curriculum Bedrijfsrecht 2015-2016

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

RL46

Onderzoekspracticum ondernemingsrecht

15 ects

 

 

 

 

RB58

Corporate Governance en Corporate Litigation

 

10 ects

 

 

 

RB41

Fusies, overnames en reorganisaties

 

 

 10 ects

 

 

RB24

Capita effectenrecht

 

 

 

 5 ects

 

div

Vrij keuzevak

 

 

 

 5 ects

 

RB28

Internationaal privaatrecht voor ondernemingsrecht

 

 

 

 

5 ects

RS118

Scriptie master Bedrijfsrecht

 

 

 

 

10 ects


 * De master bevat één vrije keuzevak. Aanbevolen keuzevakken zijn:

RB18

Jaarrekeningenrecht & toezicht verslaggeving (sterk aangeraden)

blok 4

RB10

Arbitragerecht

blok 4

RB11

Internationaal handelsrecht 

blok 4

RQ99

Financieel ondernemingstoezicht & Compliance           

blok 4

RB16

Capita bankrecht

blok 4

De master Bedrijfsrecht kan in deeltijd (twee jaar) worden gevolgd. Het onderwijs wordt echter niet ’s avonds aangeboden.

Curriculum Bedrijfsrecht 2014-2015

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RL46

Onderzoekspracticum ondernemingsrecht

15 ects

 

 

 

RB17

Corporate Litigation

 

5 ects

 

 

RB40

Corporate Governance

 

5 ects

 

 

 

Keuzevak vrij *

 

5 ects

 

 

RB28

Internationaal privaatrecht voor ondernemingsrecht

 

 

5 ects

 

RB41

Fusies, overnames en reorganisaties

 

 

10 ects

 

RB16

Capita bank- en effectenrecht

 

 

 

5 ects

 

Scriptie

 

 

 

10 ects

* De master bevat één vrij keuzevak. Sterk aangeraden wordt te kiezen voor:

RB18

Jaarrekeningenrecht & toezicht verslaggeving

blok 2

Overige aanbevolen keuzevakken:

RB10

Arbitragerecht

blok 2

RB11

Internationaal handelsrecht

blok 2

RQ04

Financiële markten en toezicht

blok 2

 

Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht

Het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht van 15 ects vormt een kernvak van de master Bedrijfsrecht. Dit vak wordt in het eerste blok van de master gegeven. U kunt er niet mee volstaan om u via SIN-Online voor het vak in te schrijven. Inschrijven voor het Onderzoekspracticum kan tot en met 23 augustus 2015. Het inschrijfformulier vindt u hier.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase komt u meer in contact met dit onderzoek. Uiteindelijk zult u zelf wetenschappelijk onderzoek moeten doen (de scriptie). Voor onderzoek en voor de rechtspraktijk zijn bepaalde academische en praktijkvaardigheden onontbeerlijk.

Het Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht stelt u in staat om deze vaardigheden te verwerven en te oefenen. In het kader van het vak wordt een ondernemingsrechtelijk thema aangeboden: rechtsvorm en onderneming. U dient zich dat thema eigen te maken. Dit gebeurt door het op individuele basis schrijven van papers, het houden van een referaat en door andere kleinschalige werkgroepvormen. Het onderwijs vindt plaats in een kleine groep studenten, onder begeleiding van een van de aan het vak verbonden onderzoekers. Op deze wijze ontwikkelt u de voor de praktijk en de wetenschap noodzakelijke vaardigheden.

Lees hier meer over Rechtsvorm en onderneming

Let op:

 • Bij het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht geldt een aanwezigheidsplicht. U bent verplicht om bij alle bijeenkomsten van het vak aanwezig te zijn. Er wordt van uitgegaan dat u 40 uur per week aan uw studie besteedt.
 • Het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht begint in de eerste onderwijsweek. Houd hiermee rekening bij het plannen van uw vakantie.
 • Het is niet mogelijk om het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht te combineren met een onderzoekspracticum uit een andere master.

Carrièreperspectief Bedrijfsrecht (Ondernemingsrecht)

Afgestudeerden zijn werkzaam in het bedrijfsleven, de advocatuur, de rechterlijke macht en andere maatschappelijke sectoren (bijv. banken, verzekeringsmaatschappijen en effectenwezen) waarin vraagstukken over het bedrijfsrecht een belangrijke rol spelen.

Voorlichting

De Master Open Dag is op donderdag 26 november 2015 en op donderdag 31 maart 2016.
Hier kun je alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Aanmelding Master Open Dag (26-11-2015) is nog niet open.

Laat je e-mailadres achter en ontvang direct een alert als de aanmelding voor dit evenement open gaat.

Toelatingscriteria Bedrijfsrecht (Ondernemingsrecht)

Toelating tot de master is mogelijk na volledige afronding van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Ook studenten met een wo-bachelordiploma Fiscaal recht ESL of van een Nederlandse zusterfaculteit kunnen deelnemen aan de master Bedrijfsrecht, mits drie aanvullende vakken zijn behaald: Formeel Strafrecht, Materieel Strafrecht en Burgerlijk Procesrecht.

Daarnaast hebben studenten met een afgeronde bacheloropleiding HBO-recht toegang tot deze master nadat de premaster (schakelprogramma) Rechtsgeleerdheid met het verplichte aanvullende vak Ondernemingsrecht of de premaster Bedrijfsrecht is afgerond en alle resultaten staan geregistreerd in Osiris.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl

Toelating en aanmelding Bedrijfsrecht (Ondernemingsrecht)

In het studiejaar 2014/2015 is tussentijdse instroom mogelijk.

Met ingang van het studiejaar 2015/2016 hebben alle masteropleidingen van Erasmus School of Law één instroommoment: 1 september. Dit betekent dat tussentijdse instroom gedurende het studiejaar voor masteropleidingen niet meer mogelijk is vanaf 1 september 2015.

Voor het studiejaar 2015/2016 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink.

Er zijn twee sites waar u zich kunt aanmelden voor de master Bedrijfsrecht. Welke site u gebruikt, is afhankelijk van de plaats waar u uw diploma hebt behaald:

Heeft u een niet-Nederlands diploma en geen ERNA-account, dan gebruikt u EUR Aanmeld Portaal.

Heeft u een niet-Nederlands diploma, maar eerder wel een ERNA-account ontvangen, dan gebruikt u een ander EUR aanmeld Portaal.

Heeft u een Nederlands diploma, dan gebruikt u de landelijke site www.studielink.nl en vervolgens  het EUR Aanmeld Portaal.

Na het verzoek tot toelating in Studielink ontvangt u een e-mail waarin staat beschreven hoe u de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met het ERNA-account dat u eveneens via een separate e-mail ontvangt. U moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Contact Bedrijfsrecht (Ondernemingsrecht)

Contactpersoon

 Mw.mr. Anja S.J. van Garderen-Groeneveld

Kamer

 L7-045

Telefoon 

 010-4081084

E-mail

vangarderen@remove-this.law.eur.nl