Home   Onderwijs   Opleidingen   Masteropleidingen   Masterprogramma's   master Recht van de gezondheidszorg

Master Recht van de gezondheidszorg

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Curriculum
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

    • U wordt grondig voorbereid op een juridische loopbaan in een zeer interessante en dynamische sector (advocatuur, beleid en advies) of in de wetenschap
    • U maakt grondig kennis met een rechtsgebied dat nauw verweven is met vraagstukken van (volks)gezondheid, economie en ethiek
    • U leert zelfstandig vragen te formuleren, te onderzoeken, uw standpunt te bepalen en dit standpunt te verwoorden. Dit alles onder intensieve begeleiding van een hoogleraar en universitair hoofddocent
    • De mogelijkheid van stage bij advocatenkantoren, VWS, UNESCO, WHO, NGO’s, koepelorganisaties, zorginstellingen of zorgverzekeraars

 

Programma-informatie Recht van de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is de grootste economische sector in Nederland. De sector is onderworpen aan specifieke, complexe en snel wijzigende wet- en regelgeving. De thematiek van de gezondheidszorg is daarbij zeer uiteenlopend. Denkt u aan de vraagstukken van leven en dood (euthanasie, biotechnologie), aan het begin van het leven (de juridische status van de ongeborene), aan botsende mensenrechten, aan letselschade en medische aansprakelijkheid (Baby Kelly), aan disfunctionerende specialisten (Twentse neuroloog, medisch tuchtrecht) en aan schaarste en verdeling (voorkruipzorg, tekort aan donororganen). Daarnaast zijn er de zeer specifieke vraagstukken op het terrein van het verzekeringsrecht (zorgverzekering), het mededingingsrecht (de sector is berucht om haar kartelafspraken) en het ondernemingsrecht (privéklinieken, personenvennootschap). Tenslotte zal ook de betekenis van internationale verdragen en Europese regelgeving voor het Nederlandse gezondheidsrecht aan de orde komen.

In deze master wordt niet alleen aandacht besteed aan het positieve recht. In de gezondheidszorg zijn juridische vraagstukken altijd nauw verweven met vraagstukken van (volks)gezondheid, economie en – bovenal – ethiek. De master Recht van de gezondheidszorg leert u gezondheidsrechtelijke vraagstukken met een brede en kritische blik te benaderen.

Curriculum Recht van de gezondheidszorg

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RL11

Grondslagen van gezondheidsethiek en gezondheidsrecht

5 ects

 

 

 

RL12

Encyclopedie wetgeving gezondheidszorg

10 ects

 

 

 

RL14

Ordening van de zorg

 

5 ects

 

 

RL13

Kwaliteit van gezondheidszorg

 

10 ects

 

 

RL17

Organisatie en bestuur van de zorg

 

 

10 ects

 

RL15

International Health Law

 

 

5 ects

 

 

Keuzevak vrij

 

 

 

5 ects

 

Afstudeerscriptie, al dan niet gecombineerd met stage

 

 

 

10 ects

Aanbevolen vrij keuzevak master Recht van de gezondheidszorg:

RL51

Europees gezondheidsrecht

blok 4

Carrièreperspectief Recht van de gezondheidszorg

De master Recht van de gezondheidszorg leidt op tot allround-juristen: juristen met veel kennis van het privaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht die zich - in welk beroep dan ook - willen toeleggen op gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Het gaat hierbij niet alleen om de togaberoepen (advocatuur en rechterlijke macht), maar ook om functies in de sector zelf (zorginstellingen, verzekeraars, koepelorganisaties etc.), bij de overheid of bij non-profitorganisaties. De vraag naar gezondheidsjuristen is zeer groot.

Voorlichting

De ESL Masteravond is op dinsdag 27 mei 2014.
Hier kunt u alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Klik op onderstaande link voor meer informatie

ESL Masteravond

Toelatingscriteria Recht van de gezondheidszorg

Per 1 september 2012 is de harde knip ingevoerd. Vanaf die datum kan de examinandus alleen na afronding van een bacheloropleiding tot een aansluitende master worden toegelaten.

Wanneer u het schakelprogramma Rechtsgeleerdheid hebt afgerond en alle resultaten staan geregistreerd in osiris bent u ook toelaatbaar tot de master Recht van de gezondheidszorg.

Studenten met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van buiten de EUR hebben toegang tot de master Recht van de gezondheidszorg mits de vooropleiding volledig is afgerond.

EUR-studenten met een afgeronde bachelor Gezondheidswetenschappen worden toegelaten tot het schakelprogramma dat toegang geeft tot deze master.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl

Toelating en aanmelding Recht van de gezondheidszorg

Een verzoek om toelating voor de master Recht van de gezondheidszorg, kunt u doen via www.studielink.nl. Dit geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten. Studenten met een bachelor of doctoraal Rechtsgeleerdheid van buiten de EUR moeten (naast de aanmelding in studielink) een kopie hiervan of een afstudeerverklaring opsturen naar onderstaand adres.

Erasmus Universiteit Rotterdam, t.a.v. masterinstroom, kamer L5-69, postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam

Aanmeldingen op grond van de doorstroomregeling en een voltooid schakelprogramma kunnen het hele jaar door worden gedaan. Wanneer u van buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit wilt instromen moet u voorafgaand aan het betreffende collegejaar uw verzoek om toelating via studielink doen en uw stukken insturen.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Contact Recht van de gezondheidszorg

Contactpersoon

R.J.P. (Rob) Kottenhagen

Kamer

J8-23

Telefoon

010 - 408 88 59

E-mail

kottenhagen@remove-this.law.eur.nl