Master Rechtsgeleerdheid

Master of Laws (LL.M.)

In de masteropleiding Rechtsgeleerdheid krijgt de specialisatie vorm in zes varianten, te weten: Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Strafrecht, International and European Public Law, Generalistische variant en de Deeltijdvariant.

In deze specialisaties is er veel aandacht voor de interactie tussen onderwijs en onderzoek. Dit gebeurt door het inzetten van docenten die tevens onderzoeker zijn. Het onderwijs sluit zodoende aan bij de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen diverse juridische vakgebieden.
Daarnaast wordt de scriptie benut voor het ontwikkelen van uw onderzoeksvaardigheden en voor de toetsing van uw schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Ook wordt er inde masterfase aandacht besteed aan de verschillende paradigmata in niet-juridische wetenschappen (in het bijzonder sociale en economische wetenschappen) in relatie tot de rechtwetenschap.
Door de behandeling van de meest recente jurisprudentie wordt tevens aansluiting gezocht bij actuele ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. Studenten die de masteropleiding Rechtsgeleerdheid hebben afgerond, voldoen aan de volgende eindkwalificaties.

Varianten master Rechtsgeleerdheid

Voltijd

Deeltijd

Privaatrecht

Voltijd

Deeltijd *

Staats- en bestuursrecht

Voltijd

Deeltijd *

Strafrecht

Voltijd

Deeltijd *

International and European Public Law

Voltijd

Deeltijd *

Generalistisch

Voltijd

Deeltijd *

Deeltijdvariant

n.v.t.

Deeltijd**

* Voor deze mastervarianten kunt u zich als deeltijdstudent inschrijven en het programma van deze mastervarianten in twee jaar volgen. Het onderwijs van deze varianten wordt echter NIET 's avonds aangeboden.

** Speciaal voor deeltijdstudenten wordt met ingang van 1 september 2010 een deeltijdvariant in de avonduren aangeboden. Het onderwijs van deze variant wordt gegeven tussen 19.00 uur en 22.00 uur.