Master Rechtsgeleerdheid

Masterprogramma Privaatrecht

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Jaarindeling 2015-2016
Curriculum 2015-2016
Curriculum 2014-2015
Scriptie
Carriereperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

  • De mastervariant Privaatrecht leidt studenten op tot juristen met een gedegen kennis van het privaatrecht die op velerlei plaatsen in de maatschappij inzetbaar zijn
  • U leert zelfstandig vragen te formuleren, te onderzoeken, standpunt te bepalen en dit standpunt te verwoorden
  • Samen met docent-onderzoekers verkent u de grenzen van het vakgebied
  • Er wordt met een multi-disciplinaire bril naar het privaatrecht gekeken

Programma-informatie Privaatrecht

De master Privaatrecht leidt studenten op tot basiscivilisten: juristen met een gedegen kennis van het privaatrecht die op velerlei plaatsen in de maatschappij inzetbaar zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de togaberoepen (advocatuur en rechterlijke macht), maar ook om functies in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij non-profitorganisaties.

De kern van de master bestaat uit de vakken Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht en Perspectieven op Privaatrecht. Het motto van het eerstgenoemde vak is ‘Geef iemand een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer iemand vissen en hij heeft een leven lang te eten’. Samen met een docent gaat u dieper op de stof in en leert u praktische vaardigheden. U bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet meteen ervaring op met debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities. Het vak Perspectieven op Privaatrecht richt zich op de vraag of geldend recht ook wenselijk recht is. Met behulp van inzichten uit de (rechts)psychologie, (rechts)sociologie en (rechts)economie worden privaatrechtelijke regels tegen het licht gehouden. Een voorbeeld ter verduidelijking. Veel rechtsregels in het privaatrecht zijn gericht op het verstrekken van informatie aan een wederpartij. Kennelijk is de presumptie van die regels dat áls de wederpartij de informatie heeft, deze vervolgens een afgewogen besluit kan nemen. Maar is dat altijd wel het geval? En als het niet het geval is, hoe kunnen rechtsregels dan worden ingericht om toch tot een goede risicoverderling te komen tussen beide partijen?

De master Privaatrecht vergt veel inzet (aanwezigheidsplicht bij bijeenkomsten, diverse schrijfopdrachten, mondelinge presentaties, een miniscriptie), maar u krijgt er ook veel voor terug. U zult merken dat het erg inspirerend is om met medestudenten onder begeleiding van een docent-onderzoeker de grenzen van het vakgebied te verkennen. Studenten die in Rotterdam het privaatrechtelijke masterprogramma gevolgd hebben, kunnen zelfstandig een complexe privaatrechtelijke onderzoeks- of praktijkopdracht vervullen en daarvan in een goed betoog met passende bronvermelding op heldere wijze verslag doen. We zien dan ook dat de masters Privaatrecht uit Rotterdam de afgelopen jaren in de rechtspraktijk goed terecht zijn gekomen.

Jaarindeling 2015-2016

De jaarindeling voor de masters van Erasmus School of Law studiejaar 2015-2016.

Curriculum Privaatrecht 2015-2016

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

RM01

Onderzoekspracticum burgerlijk recht

15 ects

 

 

 

 

RM04

Perspectieven op privaatrecht

 

10 ects

 

 

 

RL75

Nationaal en internationaal procederen

 

 

10 ects

 

 

 

Een van de volgende twee gebonden keuzevakken:

 

 

 

5 ects

 

RM03

Familie(vermogens)recht

 

 

 

 

 

RM08

Geschiedenis van het privaatrecht

 

 

 

 

 

div.

Keuzevak vrij

 

 

 

 5 ects

 

RL79

Methoden van onderzoek

 

 

 

 

5 ects

RS112

Scriptie Burgerlijk recht

 

 

 

 

10 ects

Curriculum Privaatrecht 2014-2015

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RM01

Onderzoekspracticum burgerlijk recht

15 ects

 

 

 

RM02

Capita burgerlijk procesrecht

 

5 ects

 

 

RM04

Perspectieven op privaatrecht

 

10 ects

 

 

RM05

Internationaal privaatrecht

 

 

5 ects

 

 

Een van de volgende twee gebonden keuzevakken:

 

 

5 ects

 

RM03

Familie(vermogens)recht of

 

 

 

 

RL38

Caput privaatrecht

 

 

 

 

 

Keuzevak vrij

 

 

5 ects

 

 

Een van de volgende twee gebonden keuzevakken:

 

 

 

5 ects

RM07

Contract, Tort and Property in Europe * of

 

 

 

 

RM08

History of European Private Law

 

 

 

 

 

Scriptie

 

 

 

10 ects

* NB Het vak Contract, Tort and Property in Europe wordt in het collegejaar 2014-2015 niet aangeboden. Studenten dienen het vak History of European Private Law te volgen.

Scriptie

Wilt u een scriptie schrijven bij de sectie Burgerlijk recht, lees dan onze brochure aandachtig door. Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de scriptiecoordinator, mr. M.M. van Campen.

Carrièreperspectief Privaatrecht

De mastervariant Privaatrecht leidt studenten op tot basiscivilisten: juristen met een gedegen kennis van het privaatrecht die op velerlei plaatsen in de maatschappij inzetbaar zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de togaberoepen (advocatuur en rechterlijke macht), maar ook om functies in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij non-profitorganisaties.

Voorlichting

De ESL Masteravond is op dinsdag 2 juni 2015.
Hier kunt u alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Meer informatie volgt.

Toelatingscriteria Privaatrecht

U kunt alleen na afronding van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of de premaster (schakelprogramma) Rechtsgeleerdheid tot de master Rechtsgeleerdheid, variant privaatrecht, worden toegelaten.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.

Toelating en aanmelding master Privaatrecht

Inschrijving voor de master Privaatrecht voor het studiejaar 2014-2015 is gesloten!

Met ingang van het studiejaar 2015/2016 hebben alle masteropleidingen van Erasmus School of Law één instroommoment: 1 september. Dit betekent dat tussentijdse instroom gedurende het studiejaar voor masteropleidingen niet meer mogelijk is vanaf 1 september 2015.

Voor het studiejaar 2015/2016 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink.

Er zijn twee sites waar u zich voor de master master rechtsgeleerdheid, variant Privaatrecht, kunt aanmelden. Welke site u gebruikt, is afhankelijk van de plaats waar u uw diploma hebt behaald:

Heeft u een Nederlands diploma, dan gebruikt u de landelijke site www.studielink.nl.

Heeft u een niet-Nederlands diploma en geen ERNA-account, dan gebruikt u EUR Aanmeld Portaal.

Heeft u een niet-Nederlands diploma, maar al eerder  een ERNA-account ontvangen, dan gebruikt u volgend EUR aanmeld Portaal.

Het International of European Baccalaureate geldt als een buitenlandse vooropleiding, ook als deze in Nederland is behaald.

Bovenstaande geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Studenten met een bachelor of doctoraal van buiten de EUR moeten (naast de aanmelding in studielink of EUR Aanmeld Portaal) een kopie hiervan of een afstudeerverklaring opsturen naar onderstaand adres:

Erasmus Universiteit Rotterdam, t.a.v. masterinstroom, kamer L5-69, postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam

Na uw aanmelding in studielink of EUR Aanmeld Portaal moet het aanmeldingsformulier worden ingevuld. Slechts volledig ingevulde formulieren, inclusief geüploade pasfoto, worden in behandeling genomen. Deze vereisten gelden voor EUR-studenten zowel als voor studenten van van andere universiteiten.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld

Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht

Het vak Onderzoekspracticum burgerlijk recht vormt een kernvak van de master Privaatrecht. Dit vak wordt in het eerste blok van de master gegeven. U kunt zich niet meer inschrijven.

Uit de volgende groepen kunt u kiezen en hierbij het inschrijfformulier.

Let op:

 • Bij het vak Onderzoekspracticum burgerlijk recht geldt een aanwezigheidsplicht. U bent verplicht om bij alle bijeenkomsten van het vak aanwezig te zijn.
 • Het vak Onderzoekspracticum burgerlijk recht begint in de eerste onderwijsweek. Houdt hiermee rekening bij het plannen van uw vakantie.
 • U dient zich zowel voor de master als voor het onderzoekspracticum in te schrijven.

 

Contact Privaatrecht

Contactpersoon

Mr. M. (Mark) Tuil

Kamer

L7-087

Telefoon

010 - 408 1639 / 408 2797

E-mail

tuil@remove-this.law.eur.nl