Toegang, aanmelding en inschrijving masteropleidingen

Toegang tot  masteropleidingen

De toegang tot de masteropleidingen is geregeld in de Onderwijs- en examenregeling van de betreffende masteropleiding. In artikel 8 (en de daarbij behorende bijlage) van de diverse Onderwijs- en examenregelingen kun je nalezen welke vooropleiding je nodig hebt om toegang te krijgen tot de masteropleiding van jouw keuze.

Voor informatie over de inhoud van de masteropleidingen, klik je hier en daarna kies je voor de masteropleiding van jouw keuze. Vragen over de toelating tot de masteropleidingen kunnen per e-mail worden gesteld aan de instroomcoördinator masteropleidingen, dhr. E.W.R. van Roon.

Moment van Aanmelden

Als je student bent aan Erasmus School of Law kun je je aanmelden voor een master zodra je jouw bachelor heb behaald en het  afstuderen in Osiris is verwerkt. Je moet je voor 15 augustus aanmelden als je vanaf het begin van een studiejaar een master gaat volgen. Je kunt je ook later in een studiejaar aanmelden. Een uitzondering vormen de masteropleidingen Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht. Tot deze masteropleidingen kun je uitsluitend aan het begin van het studiejaar in september worden toegelaten. Zij bieden plaats aan een beperkt aantal studenten en kennen in de zomer een voorselectie.

Een student die zijn schakelpramma/pre-master heeft behaald, kan zich voor een aansluitende master aanmelden zodra alle resultaten in Osiris staan vermeld. Je moet je voor 15 augustus aanmelden als je aan het begin van een studiejaar een master gaat volgen. Je kunt je ook later in een studiejaar aanmelden.

Wil je als student van buiten Erasmus School of Law vanaf het begin van een studiejaar een master gaan volgen, dan moet  je je eveneens voor 15 augustus aanmelden. Je kunt je ook later in een studiejaar aanmelden. Om toegelaten te worden tot de masteropleidingen Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht moet je, net als studenten van Erasmus School of Law, eerst in de zomer aan een voorselectie deelnemen.

Aanmeldingsprocedure

Zowel ESL-studenten als studenten van buiten ESL met een Nederlandse diploma doen een verzoek tot toelating voor een masteropleiding via www.studielink.nl. Heb je een niet-Nederlands diploma, dan maak je gebruik van EUR Aanmeld Portaal, waarvan je een link vindt op de webpagina van de betreffende master. Voor een overzicht van de webpagina's klik hier