Toegang, aanmelding en inschrijving masteropleidingen

Toegang

De toegang tot de masteropleidingen is geregeld in de Onderwijs- en examenregeling van de betreffende masteropleiding. In artikel 8 (en de daarbij behorende bijlage) van de diverse Onderwijs- en examenregelingen kun je nalezen welke vooropleiding je nodig hebt om toegang te krijgen tot de masteropleiding van jouw keuze.

Voor informatie over de inhoud van de masteropleidingen, klik je hier en daarna kies je voor de masteropleiding van jouw keuze. Vragen over de toelating tot de masteropleidingen kunnen per e-mail worden gesteld aan de instroomcoördinator masteropleidingen, dhr. E.W.R. van Roon.

Vanaf 1 september 2012 geldt de 'harde knip', wat betekent dat je met ingang van die datum alleen aan een masteropleiding kunt beginnen nadat de bacheloropleiding volledig is afgerond.

Aanmelding en Inschrijving

Als je student bent aan Erasmus School of Law kun je je in studielink inschrijven voor een master zodra je jouw bachelor heb behaald en het  afstuderen in Osiris is verwerkt. Je moet je voor 15 augustus inschrijven als je vanaf het begin van een studiejaar een master gaat volgen. Je kunt je ook later in een studiejaar inschrijven. Een uitzondering vormen de masteropleidingen Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht. Tot deze masteropleidingen kun je uitsluitend aan het begin van het studiejaar in september worden toegelaten. Zij bieden plaats aan een beperkt aantal studenten en kennen in de zomer een voorselectie. Je kunt je hiervoor aanmelden via een inschrijfformulier dat je vindt op de webpagina van de betreffende master. Alleen nadat je bent geselecteerd, kun je je in studielink inschrijven voor deze masteropleidingen.

Een student die zijn schakelpramma/pre-master heeft behaald, kan zich voor een aansluitende master inschrijven zodra alle resultaten in Osiris staan vermeld. Je moet je voor 15 augustus inschrijven als je aan het begin van een studiejaar een master gaat volgen. Je kunt je ook later in een studiejaar inschrijven.

Wil je als student van buiten Erasmus School of Law vanaf het begin van een studiejaar een master gaan volgen, dan moet  jij je eveneens voor 15 augustus inschrijven in studielink. Je kunt je ook later in een studiejaar inschrijven. Om toegelaten te worden tot de masteropleidingen Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht moet je, net als studenten van Erasmus School of Law, eerst in de zomer aan een voorselectie deelnemen. Het inschrijfformulier vind je op de webpagina van de betreffende master. Alleen nadat je bent geselecteerd, kun je je in studielink inschrijven voor deze masteropleiding.

Zowel ESL-studenten als studenten van buiten ESL doen een verzoek tot toelating voor een masteropleiding via www.studielink.nl. Als je een student van buiten ESL bent, moet je daarnaast een gewaarmerkte kopie van je bachelordiploma met een identiteitsbewijs sturen naar: Erasmus School of Law, t.a.v. masterinstroom, L5-069, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, of per email sturen naar: masterinstroom@law.eur.nl.