Toegang, aanmelding en inschrijving masteropleidingen

Toegang tot  masteropleidingen

De toegang tot de masteropleidingen is geregeld in de Onderwijs- en examenregeling van de betreffende masteropleiding. In artikel 8 (en de daarbij behorende bijlage) van de diverse Onderwijs- en examenregelingen kun je nalezen welke vooropleiding je nodig hebt om toegang te krijgen tot de masteropleiding van jouw keuze.

Voor informatie over de inhoud van de masteropleidingen, klik je hier en daarna kies je voor de masteropleiding van jouw keuze. Vragen over de toelating tot de masteropleidingen kunnen per e-mail worden gesteld aan de instroomcoördinator masteropleidingen, dhr. E.W.R. van Roon.

 

Aanmeldingsprocedure

Je dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit  Aanmeld Portaal rond je het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

Masterinstroom 2015/2016: één instroommoment

Met ingang van het studiejaar 2015/2016 hebben alle masteropleidingen van Erasmus School of Law één instroommoment: 1 september. Dit betekent dat tussentijdse instroom gedurende het studiejaar voor masteropleidingen niet meer mogelijk is vanaf 1 september 2015.

Voor het studiejaar 2016/2017 is de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink
20 augustus 2016.

Voor studenten die op grond van artikel 8 lid 9 van de Regels van de examencommissie Erasmus School of Law toestemming krijgen om het laatste bachelorvak tussentijds af te leggen, geldt als uiterste aanmeldtermijn 31 augustus 2015.

Studenten kunnen zich aanmelden voor een masteropleiding als hun bacheloropleiding volledig is afgerond. Voor studenten van ESL geldt dat zij hun bachelordiploma moeten aanvragen bij de examenadministratie (EB-42 op het moment dat alle cijfers van de bacheloropleiding in Osiris zijn geregistreerd.  Alleen nadat de examenadministratie het afstuderen heeft geconstateerd en vermeld in Osiris kunnen studenten worden toegelaten in Studielink tot een master.

Studenten die niet zijn toegelaten tot en niet staan ingeschreven voor een masteropleiding hebben gedurende het studiejaar geen toegang tot het onderwijs en de tentamens van mastervakken. Eventueel toch afgelegde tentamens van mastervakken zijn ongeldig. Dit geldt niet voor bachelorstudenten die op grond van één van de overgangsregelingen uit 2012 verplicht zijn om een keuzevak te volgen.

Een student die zijn schakelprogramma/pre-master heeft behaald, kan zich voor een aansluitende master aanmelden zodra alle resultaten in Osiris staan vermeld. Je moet je voor 20 augustus aanmelden als je vanaf het begin van het studiejaar 2015/16 een master gaat volgen. Wil je als student van buiten Erasmus School of Law vanaf het begin van het studiejaar 2014/15 een master gaan volgen, dan moet je je eveneens voor 15 augustus aanmelden. Je kunt je ook later in het studiejaar aanmelden. Om toegelaten te worden tot de masteropleidingen Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht moet je, net als studenten van Erasmus School of Law, eerst in de zomer aan een voorselectie deelnemen.