Toegang, aanmelding en inschrijving masteropleidingen

Toegang tot  masteropleidingen

De toegang tot de masteropleidingen is geregeld in de Onderwijs- en examenregeling van de betreffende masteropleiding. In artikel 8 (en de daarbij behorende bijlage) van de diverse Onderwijs- en examenregelingen kun je nalezen welke vooropleiding je nodig hebt om toegang te krijgen tot de masteropleiding van jouw keuze.

Voor informatie over de inhoud van de masteropleidingen, klik je hier en daarna kies je voor de masteropleiding van jouw keuze. Vragen over de toelating tot de masteropleidingen kunnen per e-mail worden gesteld aan de instroomcoördinator masteropleidingen, dhr. E.W.R. van Roon.

Aanmeldingsprocedure

Zowel ESL-studenten als studenten van buiten ESL met een Nederlandse diploma doen een verzoek tot toelating voor een masteropleiding via www.studielink.nl en vervolgens het EUR Aanmeld Portaal.

Na het verzoek tot toelating in Studielink ontvang je een e-mail waarin staat beschreven hoe je de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met het ERNA-account dat je eveneens  via een separate e-mail ontvangt. Je moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier.

Heb je een niet-Nederlands diploma, dan maak je gebruik van EUR Aanmeld Portaal, waarvan je een link vindt op de webpagina van de betreffende master. Voor een overzicht van de webpagina's klik hier.

Masterinstroom 2015/2016: één instroommoment

Met ingang van het studiejaar 2015/2016 hebben alle masteropleidingen van Erasmus School of Law één instroommoment: 1 september. Dit betekent dat tussentijdse instroom gedurende het studiejaar voor masteropleidingen niet meer mogelijk is vanaf 1 september 2015.

Voor het studiejaar 2015/2016 is de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink
20 augustus 2015.

Voor studenten die op grond van artikel 8 lid 9 van de Regels van de examencommissie Erasmus School of Law toestemming krijgen om het laatste bachelorvak tussentijds af te leggen, geldt als uiterste aanmeldtermijn 31 augustus 2015.

U kunt zich aanmelden voor een masteropleiding als u uw bacheloropleiding volledig heeft afgerond. Op het moment van aanmelden voor de masteropleiding in Studielink moeten alle cijfers van de bacheloropleiding in Osiris zijn geregistreerd. U kunt uw bachelordiploma aanvragen bij de examenadministratie (EB-42) op het moment dat alle cijfers van alle bacheloronderdelen staan geregistreerd in Osiris.

Studenten die niet zijn toegelaten tot en niet staan ingeschreven voor een masteropleiding hebben gedurende het studiejaar geen toegang tot het onderwijs en de tentamens van mastervakken. Eventueel toch afgelegde tentamens van mastervakken zijn ongeldig. Dit geldt niet voor bachelorstudenten die op grond van één van de overgangsregelingen uit 2012 verplicht zijn om een keuzevak te volgen.

Masterintroom 2014/2015

Als je student bent aan Erasmus School of Law kun je je aanmelden voor een master zodra je jouw bachelor heb behaald en het afstuderen in Osiris is verwerkt. Je moet je voor 15 augustus aanmelden als je vanaf het begin van het studiejaar 2014/15 een master gaat volgen. Je kunt je ook later in het studiejaar aanmelden. Een uitzondering vormen de masteropleidingen Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht. Tot deze masteropleidingen kun je uitsluitend aan het begin van het studiejaar in september worden toegelaten. Zij bieden plaats aan een beperkt aantal studenten en kennen in de zomer een voorselectie.

Een student die zijn schakelpramma/pre-master heeft behaald, kan zich voor een aansluitende master aanmelden zodra alle resultaten in Osiris staan vermeld. Je moet je voor 15 augustus aanmelden als je vanaf het begin van het studiejaar 2014/15 een master gaat volgen. Je kunt je ook later in het studiejaar aanmelden.

Wil je als student van buiten Erasmus School of Law vanaf het begin van het studiejaar 2014/15 een master gaan volgen, dan moet je je eveneens voor 15 augustus aanmelden. Je kunt je ook later in het studiejaar aanmelden. Om toegelaten te worden tot de masteropleidingen Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht moet je, net als studenten van Erasmus School of Law, eerst in de zomer aan een voorselectie deelnemen.