Opleidingen in deeltijd

Bacheloropleidingen in deeltijd

Met ingang van 1 september 2012 veranderen de onderwijsprogramma's van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie.

De nieuwe onderwijsprogramma's worden gefaseerd ingevoerd:

  • 2012-2013: invoering van de nieuwe B1-vakken. De vakken van het B2 en B3 worden nog in oude stijl aangeboden.
  • 2013-2014: invoering nieuwe B2-vakken. De vakken van het B3 worden nog in oude stijl aangeboden.
  • 2014-2015: invoering nieuwe B3 vakken. Alle bachelorvakken worden met ingang van 1 september 2014 in de nieuwe stijl aangeboden.

De jaarindeling van de nieuwe bacheloropleidingen verandert. Het collegejaar "nieuwe stijl" bestaat uit acht blokken van vijf weken. Per blok wordt één vak aangeboden. In de laatste (vijfde) week van elk blok vindt het tentamen plaats op vrijdag.

  • In 2012/2013 worden de B1 vakken in de nieuwe jaarindeling aangeboden. Voor de B2 en B3 vakken geldt de oude jaarindeling.
  • In 2013/2014 worden de B1 en de B2 vakken in de nieuwe jaarindeling aangeboden. Voor de B3 vakken geldt de oude jaarindeling.
  • In 2014/2015 worden alle bachelorvakken in de nieuwe jaarindeling aangeboden.

De bacheloropleidingen Fiscaal recht en Criminologie worden vanaf collegejaar 2012-2013 niet meer als deeltijdopleidingen aangeboden.

Deeltijdstudenten die vóór 1 september 2012 aan hun studie zijn begonnen kunnen in het collegejaar 2013/2014 alle B3 vakken nog "oude stijl" volgen volgens de "oude" jaarindeling (4 blokken per jaar). Voor de overige vakken wordt een overgangsregeling gemaakt.

Voor een schematische weergave van de Bacheloropleiding Fiscaal recht klikt u hier.
Voor een schematische weergave van de Bacheloropleiding Criminologie klikt u hier.

De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt wel in deeltijd aangeboden. Het onderwijs van B1-vakken uit het nieuwe onderwijsprogramma van de bachelor Rechtsgeleerdheid in deeltijd wordt op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur aangeboden.

Deeltijdstudenten Rechtsgeleerdheid die het B1 volledig hebben afgerond kunnen in het collegejaar 2013/2014 alle B3 vakken nog "oude stijl" in de avonduren volgen volgens de "oude" jaarindeling (4 blokken per jaar). Voor een adviesschema klikt u hier.

Deeltijdstudenten Rechtsgeleerdheid die op 1 september 2011 zijn begonnen en alle vakken uit jaar 1 van het deeltijd adviesschema hebben afgerond voor 1 september 2012, beginnen met B2 vakken "oude stijl" in de oude blokken 1 en 2 en ronden het B1 af met de resterende B1 vakken "nieuwe stijl" op vrijdagmiddag in de nieuwe blokken 5 tot en met 8.

Voor een schematische weergave van de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid klikt u hier.
Meer informatie over de overgangsregelingen vindt u hier.

Voor een adviesschema cohort 2011 klikt u hier.

Masteropleidingen in deeltijd

Informatie over de masteropleidingen in deeltijd 2015-2016 vindt u hier.

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Speciaal voor deeltijdstudenten wordt een Deeltijdvariant van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aangeboden. Het onderwijs van deze variant wordt gegeven tussen 19.00 uur en 22.00 uur. Deze variant staat uitsluitend open voor deeltijdstudenten van de master Rechtsgeleerdheid. Als u studeert volgens het adviesschema van de  deeltijdvariant Rechtsgeleerdheid, dan bent u 1 à 2 avonden per week kwijt.

Het adviesschema van de Deeltijdvariant master Rechtsgeleerdheid kunt u hier vinden.

Vanaf het collegejaar 2014/2015 is er geen nieuwe instroom voor de deeltijdvariant meer mogelijk.

De varianten van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Strafrecht, International and European Public Law en de Generalistische variant kunnen in deeltijd worden gevolgd. Het onderwijs wordt echter niet ’s avonds aangeboden.

Masteropleiding Fiscaal recht

Deeltijdstudenten die kiezen voor de masteropleiding Fiscaal recht, moeten er rekening mee houden dat voor het volgen van de fiscale vakken ook de dinsdagmiddag beschikbaar moet zijn. De fiscale vakken worden namelijk maar eenmaal aangeboden; óf op dinsdagmiddag, óf in de avonduren.

Masteropleiding Financieel recht

De colleges van de masteropleiding Financieel recht zijn in beginsel zo veel mogelijk geconcentreerd op twee of drie middagen en avonden, en worden door de deeltijdstudenten samen met de voltijdstudenten gevolgd.

Masteropleidingen Recht van de gezondheidszorg, Bedrijfsrecht en Commercial Law

De masteropleidingen Recht van de gezondheidszorg en Bedrijfsrecht (profiel Ondernemingsrecht en profiel Handelsverkeersrecht) kunnen in deeltijd (twee jaar) gevolgd worden. Het onderwijs wordt echter niet ’s avonds aangeboden.

Masteropleidingen Aansprakelijkheid en verzekering, Arbeidsrecht en Togamaster en de master Criminologie

De masteropleidingen Aansprakelijkheid en verzekering, Arbeidsrecht, Togamaster en Criminologie kunnen niet in deeltijd worden gevolgd.

Vragen?

Heeft u vragen over de toelatingseisen, dan kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen met de coördinator van de desbetreffende master.