Dean's List

De Dean’s list is een lijst waarop goedpresterende studenten van het B1 komen te staan.
Hieronder lees je welke functie de ‘Dean’ heeft en wie dit is, hoe je op de Dean’s list komt en waarom het de moeite waard is om op de Dean’s list te staan.

Dean
De universiteit bestaat uit verschillende faculteiten. Elke faculteit kent een faculteitsbestuur met als hoogste bestuurder: de decaan, in het Engels ‘Dean’, niet te verwarren met de decaan zoals je die misschien kent van de middelbare school.
Momenteel is prof. mr. dr. Suzan Stoter, hoogleraar rechtssociologie, decaan van Erasmus School of Law.

Hoe kom je op de Dean’s list?
Per twee blokken in het eerste jaar maken we een Dean’s List op: blok 1 en 2, 3 en 4, enzovoorts. Op deze lijst, gepubliceerd op LawWeb, staan de namen van de voltijds studenten uit het B1 die in beide blokken een zeven of hoger hebben gehaald voor de tentamens. Hierbij kijken we naar afgeronde cijfers. We kijken alleen naar studenten die het vak voor de eerste keer afleggen, als je door middel van een herkansing een 7 of hoger hebt gehaald kom je niet op de Dean’s List.
 
Mr. drs.-Studenten
Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met jouw bijzondere studietempo. Je komt op de Dean’s List te staan als je een 7 of hoger hebt gehaald voor je vakken voor Rechtsgeleerdheid gedurende twee blokken (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Natuurlijk houden we dat ook zelf bij, maar het helpt ons als je via deanslist@remove-this.law.eur.nl kunt aangeven of dat het geval is.

Een certificaat uit handen van de decaan
Eerstejaars die gedurende het gehele eerste jaar op de Dean's List staan krijgen van de decaan persoonlijk een certificaat uitgereikt. Dit gebeurt elk jaar in het najaar, tijdens de Bachelor 1 uitreiking.

Contact
Heb je vragen of ideeën die bruikbaar zijn voor ons programma, of heb je (positieve) feedback? Laat het ons weten via deanslist@remove-this.law.eur.nl