Speciale voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

Studenten met een (tijdelijke) functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere tentamenfaciliteiten:

  • Extra tentamentijd (30 minuten per schriftelijk tentamen)
  • Gebruik van laptop
  • Tentamenopgaven op A3 formaat
  • Aparte tentamenruimte (M1-05)

Om van (een van) deze faciliteiten gebruik te kunnen maken moet u een verzoek richten aan de examencommissie van uw opleiding.

Als bijlage moet altijd een recente medische verklaring van een arts worden meegestuurd. In geval van dyslexie dient een recent rapport (niet ouder dan vijf jaar) van een erkend deskundige meegestuurd te worden.
Het verzoek aan de examencommissie dient tijdig of, in geval van een plotseling beperkende blessure (bijvoorbeeld een gebroken pols) zo spoedig mogelijk, te worden ingediend.

In de aparte tentamenruimte kunt u geen gebruik maken van een laptop. Meer informatie over deze ruimte vindt u hier.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met studieadviseur de heer drs. H.C. van Meijgaarden of een van de andere studieadviseurs.
Met vragen over (verlenging van) studiefinanciering kunt u terecht bij de studentendecanen.