Repub

De Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC vinden het belangrijk dat het wetenschappelijk werk van haar medewerkers elektronisch bewaard en beschikbaar gesteld wordt. Elektronisch beschikbaarstellen van wetenschappelijk werk maakt het sneller en beter toegankelijk voor meer mensen.

Indien u uw publicaties graag als link ziet vanuit uw medewerkerpagina dan kunt u uw publicatie registreren in RePub. Wanneer u de link doorgeeft op emailadres: onderzoek-frg@remove-this.law.eur.nl zorgen wij voor de link naar RePub vanaf uw medewerkerpagina. Een bezoeker van uw site hoeft dan slechts op de titel van de publicatie te klikken om de tekst te kunnen lezen.

Promovendi zijn verplicht een elektronische versie van hun dissertatie aan de (Medische) Bibliotheek van de EUR/Erasmus MC beschikbaar te stellen, zodat de dissertatie in RePub kan worden opgenomen. Klik hier voor meer informatie.