Home   Research   General information   PhD Defences   Overzicht 2014

PhD Defences 2014

 

23 May 2013
J. Quist
Title: Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht
Supervisor: Prof.Mr. C.J. Loonstra

 

 

24 April 2014
Mr. A.J.J.P.B.M. Kersten
Title: Compliance bij banken, ondernemings- en financieel (toezicht)rechtelijke kanttekeningen t.a.v. de vraag of het recht voldoende duidelijk maakt waar de eigendom berust.
Supervisors: Prof.Dr. P.A.M. Diekman and Prof.Mr. H.M. Vletter-van Dort

    

23 January 2014
Mr. J.M. de Jongh
Title: Tussen societas en universitas. De beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief.
Supervisors: Prof.Mr. L. Timmerman and Prof.Mr. J.H.A. Lokin