Burgerlijk Recht

De staf van de sectie Burgerlijk Recht bestaat uit een flink aantal medewerkers. Gezamenlijk staan wij garant voor hoogwaardig academisch onderwijs en onderzoek. Wij verzorgen een groot aantal vakken in het verplichte onderwijs en bij de keuzevakken, en onze expertise bestrijkt een groot gebied - van familierecht, verbintenissen-, goederen- en insolventierecht, tot burgerlijk procesrecht en arbitrage. De sectie verzorgt bovendien de master privaatrecht, waar een belangrijke plek is ingeruimd voor het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, reflexie op het privaatrecht en het stimuleren van talent. Ons onderwijs sluit aan op de onderzoeksterreinen die wij verkennen. Wat onderzoeksaccenten betreft proberen wij grondige kennis van het positieve recht te combineren met interdisciplinaire perspectieven op privaatrecht. Daarbij zoeken wij uitdrukkelijk verbanden met andere disciplines, variërend van rechtseconomie tot filosofie. Ons onderzoek maakt onderdeel uit van het Rotterdam Institute of Private Law. De sectie ondersteunt actief de individuele academische ontplooiing van medewerkers en stimuleert tegelijk samenwerking in onderwijs en onderzoek.

 

 

Please click here for the English version of Civil Law.