prof.mr.dr. X.E. Kramer

ssrn linkedin google

prof.mr.dr. X.E. Kramer

prof.mr.dr. X.E. Kramer (Xandra)

International Private Law and Private Comparative Law

Erasmus School of Law

Erasmus University Rotterdam

 

Endowed Professor

 

T: 010-4081628

E: kramer@remove-this.law.eur.nl

Room: T19-20


 

Profile

expand all tabs | collapse all tabs

Professional experience

Endowed Professor
University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department International Private Law and Private Comparative Law
Country The Netherlands
   

Research

Private International Law, International Litigation, European Civil Procedure, European Private Law

Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking
Role Researcher
 

Publications

expand all tabs | collapse all tabs | show all publications

 • Kramer, X.E. (2016). Editorial: Europees procesrecht in de lift: het ELI-Unidroit project en andere Europese initiatieven. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1-2.
 • Kramer, X.E. (2016). Legal Aid. In J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari & P.A. de Miguel Asensio (Eds.), Encyclopedia of Private International Law. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Kramer, X.E. (2015). Dutch Report for the study on 'The Evidentiary Effects of Authentic Acts in the Member States of the European Union, in the Context of Successions'. (Extern rapport). : European Parliament.
 • Kramer, X.E. (2015). Recognition and Enforcement (Arts. 53-61). In U. Magnus & P. Mankowski (Eds.), Brussels Ibis Regulation (European Commentaries on Private International Law) (pp. 961-983). Sellier.
 • Kramer, X.E. (2015). Internationale consumentenovereenkomst. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 605-627). Zutphen: Paris.
 • Kramer, X.E. (2015). Editorial: Empirical legal studies in private international law. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2015 (2), 195-196. doi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625934
 • Kramer, X.E. & Carballo Pieiro, L. (2014). The Role of Private International Law in Contemporary Society: Global Governance as a Challenge. Erasmus Law Review, 7 (3), 109-112.
 • Kramer, X.E. & Ontanu, E.A. (2013). Contribution to public Consultation on the European Small Claims Procedure. (Extern rapport). Brussels: European Commission.
 • Kramer, X.E. (2013). Editorial: Aanbeveling collectief verhaal, "onze" WCAM en het IPR: een gemiste kans voor de Europese wetgever. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 31 (4), 481-482.
 • Kramer, X.E. & Rooij, M. de (2013). Editorial: Naar een Europees wetboek van internationaal privaatrecht? Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2013 (1), 1-2.
 • Kramer, X.E. & Blees, F.J. (2012). Internationale verkeersongevallen en verzekering in Europees perspectief. In R.J. Stijnen & M. Jurgens (Eds.), Toepassing van Europees recht. Wat doet de Nederlandse rechter met het Europees recht? (pp. 73-94) Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2012). Introduction. Law and Language; Implications for Harmonisation and Cross-Border Litigation. Erasmus Law Review, 5 (3), 133-134. doi: http://ssrn.com/abstract=2212071
 • Kramer, X.E. (2011). Verordening (EG) nr. 593/2008 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). In J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk & M.H. Wissink (Eds.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (zesde druk) (Tekst & Commentaar) (pp. 2181-2238). Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2011). Burgerlijk Wetboek Boek 10, Boek 10 Internationaal privaatrecht, Titel 13. In J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (negende druk) (Tekst & Commentaar) (pp. 5051-5055). Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2010). Lissabon, Stockholm, Boek 10 en andere IPR-beloften voor 2010. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2010, 1-2.
 • Kramer, X.E. (2009). Verordening (EG) nr. 593/2008 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). In J.H. Nieuwenhuis & e.a. (Eds.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht 2009 (pp. 1907-1924).
 • Kramer, X.E. (2009). Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II). In J.H. Nieuwenhuis & e.a. (Eds.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht 2009 (pp. 1735-1777).
 • Kramer, X.E. (2009). Criteria voor wetenschappelijkheid. Een toelichting op het redactioneel beleid. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2009 (1), 1-2.
 • Kramer, X.E. (2008). [Bespreking van het boek Gewogen rechtsmacht in het IPR : over forum (non) conveniens en forum necessitatis (diss. Vrije Universiteit) 2007, ook verschenen als handelseditie in de serie Recht en Praktijk, deel 148, 2007]. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2008, 65-69.
 • Kramer, X.E. (2008). Editorial - NIPR, IPR, EIPR en EPR: over versnippering, verwatering én samenhang. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2008 (3), 241.
 • Kramer, X.E. (2008). De Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo) is vastgesteld. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2008, 46-48.
 • Kramer, X.E. (2008). De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa. Ondernemingsrecht, 2008(8), 328-330.
 • Kramer, X.E. (2007). Book review [Bespreking van de boeken Concise Introduction to EU Private International Law & EU Private International Law. Harmonization of Laws]. Common Market Law Review, 2007, 1522-1555.
 • Kramer, X.E. (2007). A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure. In A. Pellegrini Grinover & P. Calmon (Eds.), Direito Processual Comparado. XIII World Congress of Procedural Law (pp. 648-650). Rio de Janeiro: Editora Forense.
 • Kramer, X.E. (2007). Twee Engelstalige nieuwkomers op de markt van IPR-handboeken. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2007 (3), 241-244.
 • Kramer, X.E. (2007). Onderdeel Internationaal Privaatrecht (1200) - 1225 Toepasselijk recht op verzekeringsrechtelijke aspecten, (losbl.). In J.J. van der Wansem (Ed.), Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (pp. 1-12). Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie.
 • Kramer, X.E. (2006). Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen (gereproduceerd in Linguaan, tijdschrift Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, 2007, p. 14-20). Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2006 (3), 254-257.
 • Kramer, X.E. (2006). [Bespreking van de boeken Family Law Legislation of the Netherlands. A Translation Including Book 1 of the Dutch Civil Code, Procedural and Transitional Provisions and Private International Law Legislation & Inheritance Law Legislation of the Netherlands. A Translation of Book 4 of the Dutch Civil Code, Procedural Provisions and Private International Law Legislation]. European Review of Private Law, 2006(4), 623-625.
 • Kramer, X.E. (2005). Boekbespreking: F. Seatzu, Insurance in private international law : a European perspective [Bespreking van het boek Insurance in private international law : a European perspective]. Common Market Law Review, 2005, 293-296.
 • Kramer, X.E. (2005). Onderdeel Internationaal Privaatrecht (1200) - 1220 Toepasselijk recht op verkeersongevallen. In J.J. van der Wansem (Ed.), Handboek schaderegeling motorrijtuigen. Alphen aan den Rijn: Samsom BedrijfsInformatie.
 • Kramer, X.E. (2004). Verzekering en internationaal-privaatrechteleijke aspecten in Europees perspectief. Verzekeringsarchief, 2004 (4), 109-113.
 • Kramer, X.E. (2004). Internationaal Privaatrecht: Inleiding, Internationale bevoegdheid, Erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen, overige internationaal-procesrechtelijke aspecten. In J.J. van der Wansem (Ed.), Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (pp. 1-34). Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie.
 • Kramer, X.E. (2003). Noot bij: Court of Appeal. (2002, Juni 06), Common Mkt Law Rev 2003-40, 4, (Case C-80/00, Italian Leather SpA v. WECO Polstermöbel GmbH & Co). p.953-964.
 • Kramer, X.E. (2003). Noot bij: Court of Appeal. (2002, Maart 29), Int'l Lis 2003-2003, 1, (Enforcement under the Brussels Convention: Procedural public policy and the influence of Article 6 ECHR, Maronier v. Larmer [2002]EWCA Civ. 774). p.16-20.
 • Kramer, X.E. (2002). Book reviews [Bespreking van het boek L'espace judiciaire européen en matires civile et commerciale. The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters]. .
 • Kramer, X.E. (2015, Juli 15). European small claims procedure--what next? LexisNexis PSL
 • Kramer, X.E. (2008, mei 21). Implementatie in de rechtspraktijk van de Europese small claims procedure. Zutphen, Rechtbank Zutphen.
 • Kramer, X.E. (2008, juni 30). Towards a More Effective System of Service of Documents and Taking of Evidence Abroad. Trier, Duitsland, Europaische Rechtsakademie/European Law Academy (ERA).
 • Kramer, X.E. (2008, november 28). Challenges of European Civil Procedure: Implementation and Application of the European Small Claims Procedure. Amsterdam, Ius Commune Conference 2008.
 • Kramer, X.E. (2008, november 03). De nieuwe Betekeningsverordening: achtergrond en betekenis voor de praktijk. Rotterdam, AKD Prinsen van Wijmen.
 • Kramer, X.E. (2008, november 11). The applicable law to international contracts: the Rome I Regulation, with comparative remarks on the Turkish Private International Law Code. Instanbul, Turkey, Koç University.
 • Kramer, X.E. (2008, november 25). The European Small Claims Procedure: A harmonized civil procedure for the recovery fo small claims. Trier, Duitsland, Europäische Rechtsakademie/European Law Academy (ERA).
 • Kramer, X.E. (2008, november 26). De nieuwe Betekenisverordening in de vervoerrechtelijke praktijk. Rotterdam, Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten (VvA).
 • Kramer, X.E. (2008, april 21). De inning van grensoverschrijdende vorderingen in Europees verband. Leiden, Advocatenkantoor - De Ruijter de Vroom & de Wildt.
 • Kramer, X.E. (2008, oktober 13). European Contract Law, European Private International Law and European Civil Procedure: Communicating Vessels?! The case of consumer contracts. Universiteit van Amsterdam, European Contract Law Series.
 • Kramer, X.E. (periode: 2016 t/m 2017). Reporter overarching Working group ALI-Unidroit project 'From transnational Principles to European Rules of Civil Procedure' Position at: European Law Institute and Unidroit.
 • Kramer, X.E. (periode: 2014 t/m 2016). Member ELI-UNIDROIT Working Group 'From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure' (sub group Provisional Measures) Position at: European Law Institute and Unidroit.
 • Kramer, X.E. (2016, april 20). Towards ELI-Unidroit Model Rules of Civil Procedure: Basic Premises and Challenges. UC Hastings, San Francisco, Bay Area Civil Procedure Forum.
 • Hess, B. & Kramer, X.E. (Eds.). (2016). From common rules to best practices in European civil procedure (forthcoming) (Studies of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law). Baden-Baden: Nomos/Ashgate.
 • Kramer, X.E. (periode: 2016 t/m 2016). Visiting Scholar Position at: Stanford Law School, Stanford University, CA, USA.
 • Kramer, X.E. (periode: 2015 t/m 2016). Vidi selection committee Position at: NWO.
 • Kramer, X.E. (Ed.). (2016). Erasmus Law Review.
 • Kramer, X.E. (Ed.). (2016). Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR).
 • Kramer, X.E. (periode: 2013 t/m 2015). Vidi Committee Position at: NWO.
 • Kramer, X.E. (2015, september 24). Kick-off meeting EGSL - A view from a supervisor. Rotterdam, EGSL Kick-off meeting.
 • Max Planck Institute, Luxembourg & Kramer, X.E. (2015). Evaluation study of national procedural laws and practices under EU consumer law. Overig.
 • Kramer, X.E. & Kakiuchi, S. (2015, mei 26). Relief in Small and Simple Matters in an Age of Austerity. Istanbul, International Association of Procedural Law, XV World Congress of Procedural Law.
 • Kramer, X.E. (2015, juni 18). EU Private International Law and the Global Fight Against Corruption. Vigo (Spain), Conference EU Law between Universalism and Fragmentation: Exploring the Challenge of Promoting EU Values beyond its Border.
 • Kramer, X.E. (2015, oktober 08). The interplay of Brussels Ia with optional instruments. Trier (Germany), Conference International Commercial Litigation.
 • Kramer, X.E. & De Rooij, M.J. (2015). The application of Brussels I (recast) in the legal practice of EU Member States (Action Grant European Commission). Overig.
 • Kramer, X.E. (2015, maart 19). Choice of Court in the EU and Global Context: Ensuring Efficiency and Coordination. The Hague, Asser Fifty Years.
 • Kramer, X.E. (2015, januari 29). Actuele ontwikkelingen in het international vermogensrecht. Amsterdam, Asser seminar (Internationaal privaatrecht: internationaal vermogensrecht).
 • Kramer, X.E. (2015, januari 23). Revising the European Small Claims Procedure: academic and practical reflections. Brussels, Policy hub, European Parliament (unit European Parliamentary Research Service).
 • Kramer, X.E. (2014). Competitie in de Europese civiele rechtsruimte. Een spanningsveld in de grensoverschrijdende geschillenbeslechting (2014, mei 05). Katholieke University Leuven: TPR-leerstoel 2013-2014.
 • Kramer, X.E. (periode: 2014 t/m 2014). Visiting scholar Stanford Law School Position at: Stanford University, California, United States.
 • Kramer, X.E. (2014, maart 29). Workshop on the European Small Claims Procedure - Train the trainers. Brussels, European Commission workshop - Train the trainers.
 • Kramer, X.E. (2014, september 24). European Private International Law: The Way Forward. Brussels, European Parliament, JURI Committee workshop on Upcoming Issues of EU Law.
 • Kramer, X.E. (2014, oktober 03). Access to justice and technology: transforming cross-border litigation and adjudication in the EU. Stanford/Montréal, Towards Cyberjustice: E-Access to Justice, International Mid-Term Conference (Cyberjustice Laboratory).
 • Kramer, X.E. (periode: 2013 t/m 2014). Visiting Professor (TPR Chair) Position at: Catholic University Leuven, Belgium.
 • Kramer, X.E. (2014, maart 11). Modernisering van het Europees grensoverschrijdend insolventierecht: herstructurering, samenwerking en harmonisatie. Leuven, seminar University of Leuven.
 • Kramer, X.E. (2014, maart 19). Towards a European Code of Private International Law. University of Louvain-la-Neuve, Belgium, seminar.
 • Kramer, X.E. (2014, februari 08). Recovery of small claims: new ADR options, conciliation bodies and the European Small Claims Procedure. Trier, Germany, Conference on Cross-border debt collection, European Law Academy.
 • Kramer, X.E. (periode: 2014 t/m 2014). Global Law School Professor Functie bij : Catholic University Leuven, Belgium.
 • Kramer, X.E. (periode: 2013 t/m 2014). Member of Research Talent Committee Position at: NWO.
 • Kramer, X.E. (2014, februari 07). Collective redress after the Commission Recommendation. Trier, Germany, Conference Cross-border debt collection,, European Law Academy.
 • Kramer, X.E. (2014, januari 23). The way forward: revision of the Brussels I Regulation. Utrecht, seminar on Cross-border litigation, European Law Academy/Dutch Training and Study Centre for the Judiciary.
 • Kramer, X.E. (2014). Gralf-Peter Calliess (Eds.), Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. 680 pages [Bespreking van het boek Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws]. Common Market Law Review, 2, 335-337.
 • Kramer, X.E. (2014, maart 21). The European Small Claims Procedure. Brussels, Workshop on behalf of the European Commission, judicial training.
 • Kramer, X.E. (periode: 2011 t/m 2013). Lid Rubicon commissie Position at: NWO.
 • Kramer, X.E. (2013, januari 23). Current Gaps and Future Perspectives in European Private International Law: Towards a Code on Private International Law? Brussels, European Parliament, Interparliamentary Committee Meeting.
 • Kramer, X.E. (2013, februari 14). Keynote: Enforcing Judgments in Commercial Matters Worldwide. AKD, Rotterdam, Book launch Enforcement of Judgments, Awards & Deeds in Commercial Matters.
 • Kramer, X.E. (2013, februari 22). Keynote: Features and Accomplishments of the European Small Claims Procedure. Warsaw, Poland, 4th COJEF Meeting.
 • Kramer, X.E. (2013, maart 25). The Dutch Act and Collective Redress of Investors: Private International Law Aspects. Luxembourg, Max Planck Institute, Seminar Collective Actions and Investor's Protection: European Developments and Perspectives.
 • Kramer, X.E. (2013, juni 18). How to obtain a judgment abroad faster and more easily: European procedures and practical application (lecture and workshop). 11:30 hrs: European Payment Order & Small Claims Procedure: Scope / interplay of the Regulations; Conduct of the procedure; Enforceability and effects. 14:00 hrs: How to apply these instruments in practice? Trier, Germany, Summer Course Civil Litigation in Europe, Europäische Rechtsakademie (ERA).
 • Kramer, X.E. & Ontanu, E.A. (2013, juni 19). National Application of European Civil Procedures: An Empirical Approach. Rotterdam, Emirical Legal Studies at Erasmus School of Law (ELS at ESL).
 • Kramer, X.E. (2013, juni 21). Global civil justice and national icons: the case of Dutch WCAM settlements and European civil procedure. Rotterdam, BACT seminar.
 • Kramer, X.E. (2013, september 12). What Did the ESCP Bring to the EU Justice Table? Vilnius, Lithuania, Lithuanian Presidency Conference; European Small Claims Procedure: How Civil Law Instruments Serve the Interests of EU Citizens.
 • Kramer, X.E. (2013, oktober 18). Structure of the proceedings: differences, common denominators and prospects of harmonisation. Vienna (Austria), ELI-UNIDROIT conference and expert meeting 'From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure'.
 • Kramer, X.E. (2013, oktober 17). European Procedures: Nothing or Noting? Experiences and Future Prospects. Uppsala (Sweden), Conference Civil Justice in the EU: growing and teething?.
 • Kramer, X.E. (2012). Chair. Annual conference European Consumer Law: Trier, Germany (2012, oktober 25).
 • Kramer, X.E. (periode: 2011 t/m 2012). Projectleider WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie, project: Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Position at: WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Kramer, X.E. (periode: 2012 t/m 2012). Vice-voorzitter Rubicon commissie Position at: NWO.
 • Kramer, X.E. (2012, december 17). A European framework for private international law: current gaps and future perspectives. Brussels, European Parliament, presentation study JURI committee.
 • Kramer, X.E. & Blees, F.J. (2012, november 09). Internationale verkeersongevallen en verzekering in Europees perspectief. Utrecht, SSR Themadag 'Wat doet de Nederlandse rechter met het Europees recht?'.
 • Kramer, X.E. (2012, oktober 25). Redress and Remedies: A European approach to collective redress. Trier, Germany, Europäische Rechtsakademie, Annual Conference on European Consumer Law.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 17). Current work and proposals: ADR and ODR, Collective Redress, Common European Sales Law. Brussels, European Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 17). Maintenance: Jurisdiction, Recognition and Enforcement, Applicable Law and Cooperation. Brussels, European Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 17). Applicable Law: Contractual and Non-Contractual Obligations. Brussels, European Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 16). Recognition and enforcement. From exequatur to automatic enforcement. Brussels, European Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (periode: 2011 t/m 2012). Project leader study 'Executoriale titel in incassozaken' Position at: WODC, Ministry of Security and Justice.
 • Kramer, X.E. (2012). Procedure Matters. Construction and deconstructivism in the European civil procedure (2012, januari 20). The Hague: Eleven International Publishing.
 • Kramer, X.E. & Rhee, C.H. van (Eds.). (2012). Civil Litigation in a Globalising World. The Hague: T.M.C. Asser Press/Springer.
 • Kramer, X.E. (periode: 2012 t/m 2012). Scientific director Study European Parliament: A European framework for Private International Law: Current Gaps and European Perpectives Position at: European Parliament.
 • Kramer, X.E. (periode: 2012 t/m 2012). Scientific director Study Future European Private International Law Position at: European Parliament, European Union.
 • Kramer, X.E. (2012, juni 27). EU Policy on Judicial Cooperation and the Enforcement of Mass Settlement Agreements (and Dutch aspirations). Rotterdam, Seminar 'Resolving Mass Disputes: ADR and Settlement of Mass Claims'.
 • Kramer, X.E. & Ontanu, E.A. (2012, mei 25). Cross-border small claims litigation: The Dutch perspective: guarded optimism and pragmatism. Istanbul, Turkey, Conference 'The Future of International Small Claims Litigation'.
 • Kramer, X.E. (2012, juni 19). Towards a more expeditious cross-border recovery of debts in the EU. Application of the European Order for Payment Procedure & Small Claims Procedure. Trier, Germany, Europäische Rechtsakademie (ERA), Summer Course 'Cross-border litigation'.
 • Kramer, X.E. (2012, november 02). Private International Law Responses to Corruption. Approaches to Jurisdiction and Foreign Judgments and the International Fight Against Corruption. Utrecht, Presentation Preadvies KNVIR, theme 'International Law and the Fight Against Corruption'.
 • Kramer, X.E. (2012, februari 17). Conflict between the Rome I and Rome II Regulations and the Transport Law Conventions - A Reply. Rotterdam, Conference 'Tension between universal ans regional unification of private law'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 16). Evolution and Developments. Brussels, European Institute of Public Administration, Seminar DG InterpretationEuropean Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2011). [Bespreking van het boek Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe]. Common Market Law Review, 48, 633-636.
 • Kramer, X.E. (2011, januari 25). De voorgenomen afschaffing van het exequatur onder Brussel I: Cutting red tape for business. The Hague, Seminar DLNST/Asser Institute: Ontwikkelingen in het Europees Procesrecht; implicaties voor de internationale procespraktijk.
 • Kramer, X.E. (2011, mei 30). Mass Claims and Private International Law; Recognition and Enforcement of WCAM settlements. Rotterdam, Expert meeting Erasmus School of Law/Ministry of Security and Justice.
 • Kramer, X.E. (2011, mei 17). Implementation of the European Small Claims Procedure. First Impressions and Comments from an Academic Perspective. Brussels, Meeting European Judicial Network/European Commission.
 • Kramer, X.E. (2011, december 02). Enkele indrukken en opmerkingen ? een academische visie. Brussel, Seminarie ECC-België/FOD 'Europese procedure voor geringe vorderingen: onbekend of onbemind'.
 • Kramer, X.E. (2010, juni 17). Harmonisation of civil procedure and private international law Competitors or alliances? Rotterdam, Civil litigation in a globalising world; a multidisciplinary perspective.
 • Kramer, X.E. (2010, november 04). The European Small Claims Procedure and its implementation: Small claim, simple recovery? Trier, Germany, Europäische Rechtsakademie, conference 'Challenges for Cross-Border Litigation'.
 • Kramer, X.E. (2010, juni 21). Cross-border enforcement of judgments: Brussels I & European Enforcement Order. Trier, Germany, Summer Course European Private Law, European Law Academy.
 • Kramer, X.E. (2010). Securing Quality in Cross-Border Enforcement: Towards European Principles of Civil Procedure? Gehonoreerd VIDI-voorstel, NWO, MAGW (OND1341981): .
 • Kramer, X.E. (2009, oktober 21). Implementatie van de Mediation Richtlijn. Een Europese invalshoek. Utrecht, Universiteit Utrecht.
 • Kramer, X.E. (2009, oktober 10). The Interaction Between Rome I and Mandatory EU Rules. EPIL and EPL: Communicating Vessels? Dublin, Ireland, Trinity College Law School Dublin.
 • Kramer, X.E. (2009, september 08). Conflicts Methodology in Contemporary European Private International Law: The Rome I and II Regulations. From Universalism to Federalism? Johannesburg, Zuid-Afrika, University of Johannesburg.
 • Kramer, X.E. (2009). [Bespreking van het boek Civil Procedure and EU Law. A Policy Area Uncovered.]. Common Market Law Review, 2009, 1765-1768.
 • Kramer, X.E. (2009). [Bespreking van het boek Civil Jurisdiction Rules of the EU and their Impact on Third States]. Common Market Law Review, 2009, 1768-1771.
 • Kramer, X.E. (2009, juni 29). Key issues of the European Insolvency Regulation. Trier, Duitsland, Europaische Rechtsakademie / European Law Academy (ERA).
 • Kramer, X.E. (2009, februari 16). Nieuw Europees procesrecht: De Europese betalingsbevelprocedure en small claims procedure. Antwerpen, Universiteit Antwerpen.
 • Kramer, X.E. (2009, februari 12). Nieuw Europees procesrecht: De Europese betalingsbevelprocedure en small claims procedure. Gent, Universiteit Gent.
 • Kramer, X.E. (2009, januari 23). Commentator 'Methods of comparative legal research in the field of (European) private and international public law. Rotterdam, Seminar Erasmus Law Review, The possibilities of comparative law methods for research on the rule of law in global context Rotterdam.
 • Kramer, X.E. (2009, april 24). Grensoverschrijdende inning van vorderingen: De Europese betalingsbevelprocedure en de Nederlandse Rechtspraktijk. Amsterdam, NTHR Congres.
 • Kramer, X.E. (2008). E-learning Module European Civil Procedure, ten behoeve van Summer Course European Private Law.
 • Kramer, X.E. (2007, september 20). A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure. Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization. Salvador, Bahia, Brazilie, Lezing XIII World Congress of Procedural Law.
 • Kramer, X.E. (2007, november 23). Het toepasselijke recht op verzekeringsovereenkomsten. Voorstel Rome I - naar een uniforme conflictregel voor verzekeringsovereenkomsten? Amsterdam, Symposium Insurance and Europe, Universiteit van Amsterdam.
 • Kramer, X.E. (2007, november 11). Service of Documents and Taking of Evidence in the European Union. Trier, Europaische Rechtsakademie/European Law Academy (ERA) en Conseil des Notariats de l'Union Européenne/Council of the Notariats of the European Union (CNUE).
 • Kramer, X.E. (2007, mei 11). Improving Cross-Border Debt Collection and Enforcement in the European Union. New Instruments. Brussel, Seminar ERA/ECLA.
 • Kramer, X.E. (2007, september 28). De Europese betalingsbevelprocedure - een nieuw instrument voor de inning van grensoverschrijdende geldvorderingen. Keulen, Duitsland, Lezing Eurojuris.
 • Kramer, X.E. (2006). Drafting International Dispute Settlement Clauses. Applicable Law, Arbitration and Forum Clauses.
 • Kramer, X.E. (2006). Harmonisatie van Europees procesrecht. Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure. Congres Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie?: Erasmus Universiteit Rotterdam (2006, juni 26).
 • Kramer, X.E. (2005, november 15). De inning van grensoverschrijdende geldvorderingen. De voorstellen voor een Europees betalingsbevel en voor een Europese procedure voor geringe vorderingen. Amsterdam, Voordracht Offerhaus-kring voor handelsrecht en internationaal privaatrecht.
 • Kramer, X.E. (2001, April 12). Het kort geding in internationaal perspectief: een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht. RU Leiden (426 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: M.V. Polak.