Pensioeninformatie

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Jaarlijks zal het ABP u informeren over uw opgebouwde pensioenen, fpu etc. Daarnaast kunt u altijd bij het ABP nadere informatie verkrijgen over uw pensioenvoorzieningen.

Enige belangrijke ABP zaken:

Waarde-overdracht

Indien u eerder een baan bij een andere werkgever heeft gehad en ook daar pensioen heeft opgebouwd, kunt u de waarde van dat pensioen mogelijk overdragen aan het ABP. Deze waarde-overdracht moet u binnen twee maanden na uw aanstellingsdatum bij het ABP aanvragen. De afdeling P&O heeft een informatieset en aanvraagformulier voor u klaarliggen.

Bijverzekeringen

Wij adviseren u terdege kennis te nemen van de regelingen rondom arbeidsongeschiktheid, nabestaandenpensioen en vervroegd pensioen. Door het betalen van (meer)premies, kunt u risico's beperken of uw vervroegd pensioenopbouw beïnvloeden. Algemene informatie daarover kunt u verkrijgen via:

Inkomensvooruitblik

Het berekenen van een ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering, nabestaandenpensioen etc. is tegenwoordig maatwerk. Een afdeling personeelszaken kan u daarbij niet meer helpen; uw gegevens zijn niet voor hen beschikbaar. Toch is het goed te weten hoe uw toekomst aan de inkomenskant er uit kan zien bij een bepaalde gebeurtenis. Wellicht dat u nog zaken kunt beïnvloeden. U kunt gebruik maken van de gratis inkomensvooruitblik op mijnabp.nl