Relatievormen

Indien u niet gehuwd bent, maar wel een andere relatievorm heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld worden aan gehuwde medewerkers. Daardoor kunnen enkele rechtspositieregelingen, die in principe alleen voor de gehuwde medewerker gelden, ook voor medewerkers die samenwonen met een levenspartner, van kracht worden. Daartoe dient u een 'verklaring omtrent het bestaan van een relatie' in te vullen.