Aanmelden & inschrijven

Heb je je keuze gemaakt en voldoe je aan de toelatingseisen? Meld je dan aan voor een opleiding via Studielink. Dit kan vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten. Na je aanmelding in Studielink informeert de Erasmus Universiteit je over de verdere procedure


Aanmelddatum

Als je in september wilt starten met een bacheloropleiding aan Erasmus School of Law moet je je vóór 1 mei inschrijven om recht te hebben op toelating en op een studiekeuzeactiviteit (voor opleidingen zonder numerus fixus of selectie).

Let op! Voor de opleiding Criminologie dien je je in te schrijven vóór 15 januari. Voor alle andere opleidingen binnen Erasmus School of Law geldt de uiterlijke aanmelddatum van 1 mei.

Bekijk hier de stappen die je dient te ondernemen om je in te schrijven.


Studiekeuze veranderen

Heb je je voor 1 mei aangemeld maar kom je er na 1 mei achter dat je toch niet de juiste studie hebt gekozen? Dan kun je tot aanvang van het studiejaar nog van studiekeuze veranderen. De nieuwe opleiding waarvoor je kiest kan daar wel voorwaarden aan stellen. Begin dus op tijd met je studiekeuze door het volgen van voorlichtingsdagen.


Studiekeuzecheck

Nadat je je hebt aangemeld voor een bacheloropleiding aan Erasmus School Law ontvang je per e-mail een vragenlijst (studiekeuzecheck). De vragenlijst helpt je om te kijken of je een studie hebt gekozen die aansluit bij jouw interesses, capaciteiten en verwachtingen. Het invullen van deze vragenlijst is een verplicht onderdeel van je inschrijving.

Let op: mr.-drs. studenten ontvangen voor zowel de opleiding Economie & Bedrijfseconomie als voor de opleiding Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht een studiekeuzecheck.

Meer informatie over de studiekeuzecheck voor Economie & Bedrijfseconomie.


Collegegeld

Het wettelijke collegetarief bedraagt 1984 euro per jaar. Indien je een einddiploma behaald hebt aan een erkende universitaire of hbo-instelling, betaal je het instellingstarief.

Let op! Je hoeft maar één keer collegegeld te betalen voor de twee studies die je volgt in het mr.-drs. programma. Zolang je nog geen opleiding hebt afgerond, val je voor beide opleidingen onder het reguliere, ‘wettelijke’ tarief. Je betaalt per jaar dus 1984 euro voor beide opleidingen. 

Bekijk meer informatie over collegegeld tarieven.


Instellingstarief voor tweede bachelor- of masteropleiding

Ben je in het bezit van een hbo-diploma of een wo-bachelor en wil je aan een tweede bacheloropleiding beginnen, dan ga je het instellingstarief betalen. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voor het studiejaar 2016-2017 is dit in de bachelorfase € 6.200,- euro per jaar. Met een hbo-diploma ga je in de masterfase weer wettelijk collegegeld betalen, omdat je nog niet over een mastertitel beschikt.

Heb je een wo-master als je aan je tweede masteropleiding begint, dan betaal je in de masterfase 11.300 euro per jaar. Met een hbo- of wo-diploma behaald vóór augustus 1991, betaal je geen instellingstarief maar wettelijk collegegeld.


Studiefinanciering

Vanaf september 2015 vervangt de Rijksoverheid de basisbeurs voor nieuwe bachelor –en masterstudenten door de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te lenen, ook wel het studievoorschot. De aanvullende beurs zal blijven bestaan onder bepaalde voorwaarden en het studentenreisproduct blijft ongewijzigd. De invoering van het sociaal leenstelsel heeft gevolgen voor jou tijdens je studie, maar ook na je studie en voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Je vindt meer informatie over het financieren van je studie en de invoering van het sociaal leenstelsel op de websites van:

- Rijksoverheid
- Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
- Nibud: Geldwijzer studenten