De mensen achter het Honours College

Het Honours College is opgericht door prof. mr. dr. Maarten Kroeze (hoogleraar Ondernemingsrecht en raadsheer bij de Hoge Raad). Het programma wordt gecoördineerd door mw. mr. Peggy Tchai als waarnemend directeur. Daarnaast kent het Honours College een zeskoppig bestuur dat wordt gevormd door:

  • prof. mr. Harriët Schelhaas (hoogleraar Privaatrecht)
  • prof. mr. dr. Sanne Taekema (hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie)
  • dr.mr. Rudolph Ladan (hoofd bureau onderwijs)
  • mr. Mieke van Campen (wetenschappelijk docent burgerlijk recht)
  • Stephanie Wagener MSc. (project coördinator Erasmus College)
  • De voorzitter van studievereniging Astrea