Programma

De invulling van het Honours College is geen jaar hetzelfde. Space Law, dierenrecht, kunstgeschiedenis, criminologie en spraakmakende media zaken, het Honours College is altijd in ontwikkeling. Het programma ziet er in het eerste jaar bijvoorbeeld als volgt uit:

Vak   

Blokactiviteit  

Inleiding tot de rechtswetenschap

De zittende magistratuur aan het woord: lezing van een rechter

Inleiding Privaatrecht

Jurisprudentielunch met een hoogleraar van Erasmus School of Law

Inleiding Staats- en bestuursrecht

Het uitvoeren van een eigen onderzoek naar decentraal bestuur 

Inleiding Strafrecht

Bezoek aan de Rechtbank Rotterdam & in gesprek met een politierechter

Rechtsgeschiedenis

Bezoek nationaal archief Den Haag

Inleiding Internationaal en Europees Recht

Bezoek aan het College voor de Rechten van de Mens & het bijwonen van een zitting 

Inleiding Fiscaal recht

Gastcollege van een belastingadviseur en belastinginspecteur

Rechtssociologie

Het schrijven van een essay over ‘recht & risico’

Modules

Daarnaast volg jij ieder jaar enkele modules, bijvoorbeeld:

  • Spraakmakende mediazaken
  • Rechtseconomie
  • Internationale conflicten
  • Etiquette
  • Filosofie
  • Jeugdstrafrecht

En laten we vooral niet vergeten dat Astrea aan het einde van ieder collegejaar een symposium organiseert. Tijdens deze feestelijke afsluiting van het academische jaar wordt afscheid genomen van de derdejaars studenten en komen interessante en gastsprekers uit de praktijk aan het woord.