Programma

De invulling van het Honours College is geen jaar hetzelfde en bestaat uit allerlei verschillende activiteiten. Space law, dierenrecht, rechtseconomie, spraakmakende media zaken: het Honours College is altijd in ontwikkeling en als student van het Honours College heb jij zélf invloed op de inhoud van het programma.

Om je een goed beeld te geven van het programma is in onderstaande tabel aangegeven hoe het programma van het Honours College eruit ziet. De basis van het programma wordt gevormd door het reguliere curriculum van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (lichtrode blokken). Alle activiteiten waar een ster (*) voor staat, zijn extra's die worden geboden door het Honours College.

 

Bachelor 1

Bachelor 2

Bachelor 3 

Blok 1

Inleiding tot de rechtswetenschap 


*Blokactiviteit

Staatsrecht

 


*Blokactiviteit

 Minor

Blok 2

Inleiding privaatrecht 


*Blokactiviteit

European Union Law 


*Blokactiviteit

 Minor

Blok 3

Rechtsgeschiedenis


*Blokactiviteit

Materieel strafrecht


*Blokactiviteit

Bestuursrecht 


*Blokactiviteit

Blok 4

Inleiding strafrecht 


*Blokactiviteit

Verbintenissenrecht


*Blokactiviteit

Formeel strafrecht


*Blokactiviteit

Blok 5

Inleiding staats- en bestuursrecht én een blokactiviteit


*Blokactiviteit

Goederen- en insolventierecht én een blokactiviteit


*Blokactiviteit

Public International Law 


*Blokactiviteit

Blok 6

Inleiding internationaal en Europees recht


*Blokactiviteit

Handelsrecht

 


*Blokactiviteit

Rechtsfilosofie én een blokactiviteit


*Blokactiviteit

Blok 7

Inleiding fiscaal recht 


*Blokactiviteit

Arbeidsrecht 


*Blokactiviteit

Bachelorwerkstuk 


*Blokactiviteit

Blok 8

Rechtssociologie 


*Blokactiviteit

Ondernemingsrecht 


*Blokactiviteit

Burgerlijk procesrecht 


*Blokactiviteit

Verspreid over het jaar

*Jaarlijks vier modules met alle leerjaren

*Jaarlijks symposium met alle leerjaren

*Zelf bepalen van de inhoud van de blokactiviteiten en modules

*Eigen studievereniging

*Eigen Honours College onderwijsgroepen 

*Studiereis in bachelor 3


Een greep uit de blokactiviteiten die worden georganiseerd:

Vak   

Blokactiviteit  

Inleiding tot de rechtswetenschap

De zittende magistratuur aan het woord: lezing van een rechter

Inleiding privaatrecht

Jurisprudentielunch met een hoogleraar van Erasmus School of Law

Inleiding strafrecht

Bezoek aan de Rechtbank Rotterdam & in gesprek met een politierechter

Verbintenissenrecht

Interactieve lunchlezing over smartengeld en letselschade met een hoogleraar

Goederen- en insolventierecht

Lezing over het insolventierecht op het hoofdkantoor van een grote Nederlandse bank

Arbeidsrecht

Cursus Financial Mindmap & een gastcollege bij een internationaal advocatenkantoor

Ondernemingsrecht

Het schrijven van een essay over ‘recht & risico’

Burgerlijk procesrecht

Gastcollege bij een groot kantoor op de Zuidas 

 

Een greep uit de modules waarvan er jaarlijks twintig worden georganiseerd:

Module Etiquette en interculturele dynamiek

Module Shakespeare & Law

Module Europese politiek

Module Rechtseconomie

Module Jeugdrecht

Module Intellectuele eigendom

Module Gezondheidsrecht

Module Rechtspsychologie

Benieuwd naar een toelichting van alle individuele onderdelen van het programma? Klik dan links in de balk op ‘Waarom Honours College?’.