Erasmus Law College

Onderwijsvorm

Je volgt onderwijs in de vorm van Erasmus Law College. Dit wordt ook wel het Probleem Gestuurd Leren (PGL) genoemd. Het houdt in dat het studiejaar opgedeeld is in 8 verschillende blokken. Elk blok beslaat 5 onderwijsweken. Gedurende deze 5 weken volg je 1 vak en elk vak bestaat uit onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges. Naast de contacturen op de universiteit is een groot deel van je week bestemd voor zelfstudie. Je gaat zelf actief op zoek naar informatie om het probleem, dat besproken wordt in je onderwijsgroep, op te lossen.

  • Een onderwijsgroep bestaat uit ongeveer 10 studenten, die onder begeleiding van een tutor een probleem bespreken, analyseren en uitwerken. Zo doe je niet alleen juridische kennis op, maar ook sociale en onderzoeksvaardigheden. Een actieve, professionele werkhouding is vereist en maakt ook deel uit van de beoordeling. Omdat je veel moet samenwerken, is aanwezigheid bij de onderwijsgroepen verplicht.
  • Tijdens de practica ligt de nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden. Dit wil zeggen, oefening in de praktische kant van de juridische beroepen: een pleidooi houden, een vonnis schrijven, een debat leiden etc. Deze mondelinge als schriftelijke vaardigheden worden door het gehele bachelorprogramma opgebouwd.
  • De hoorcolleges dienen vooral ter ondersteuning van het werken in kleine groepen. Hierin worden bepaalde onderwerpen verdiepend uitgelegd. Ook leg je verbanden met andere vakken en worden de actualiteiten besproken.


Student aan het woord over probleem gestuurd leren


Oumaima el Manouzi
Bachelorstudent Erasmus School of Law

Wat ik persoonlijk erg fijn vind aan deze methode is de kleinschaligheid ervan: er is genoeg ruimte voor iedere student om zijn of haar bevindingen te delen. Er zijn veel digitale bronnen die je kunt raadplegen, zoals boeken, artikelen en tijdschriften. Vaak komen medestudenten met andere informatie naar de bijeenkomst dan jijzelf. Zo ontstaan er leerzame, maar vooral leuke discussies. Een ander voordeel aan deze onderwijsmethode is dat het verantwoordelijkheidsgevoel creëert bij mijn medestudenten en mij. Wij kunnen immers niet onvoorbereid naar de les komen, zeker niet wanneer je gesprekleider of notulist bent.


Volgens mij vormt PGL een goede voorbereiding op de praktijk, omdat ik niet alleen bezig ben met relevante leerstukken maar daarnaast ook vaardigheden ontwikkel die ik later nodig zal hebben op de werkvloer zoals discussiëren, samenwerken, leidinggeven, notuleren, informatie opzoeken, problemen analyseren en natuurlijk oplossen!"