Extra activiteiten

Dean's List

Op de Dean's list staan alle studenten vermeld die qua studieresultaten bij de beste 10% van hun opleiding horen. De Dean's list is enkel voor B1-studenten. Studenten die in september van het volgende studiejaar (nog) op de Dean's list staan, ontvangen op de feestelijke B1 certificaten uitreiking een Dean's list certificaat uit handen van de decaan.

Hier vind je meer informatie over de Dean's list.


Studeren in het buitenland

De faculteit biedt je de mogelijkheid om een periode in het buitenland te studeren. Zo zijn er samenwerkingsovereenkomsten met o.a. Stockholm University (Zweden), University of Glasgow (Groot-Brittannië), Université Aix-Marseille III (Frankrijk), Carlton University (Canada), Masaryk University (Brno), National University of Singapore (Singapore) en Hofstra University (U.S.A.).

Je kunt voor een semester of een academisch jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Internationale ervaring versterkt de arbeidspositie van studenten zowel in Nederland als daarbuiten en werkgevers geven steeds meer en meer te kennen dat vertrouwdheid met internationale aspecten van het recht van belang is. Dus, onderzoek de mogelijkheden en maak kennis met een ander rechtssysteem, een andere maatschappelijke context van het recht, een ander onderwijssysteem en een andere taal en cultuur.

Voor vragen over studeren in het buitenland kun je contact opnemen met het International Office van de rechtenfaculteit, telefoonnummer (010) 408 9764.

Meer informatie over studeren in het buitenland.


Stages

Wanneer je de tijdens je studie verworven vaardigheden in de praktijk wilt toetsen of wanneer je gewoon nieuwsgierig bent geworden naar de praktijk, dan is het aan te raden om enige tijd stage te lopen. Een stage is geen verplicht onderdeel van de rechtenopleiding. Wel kun je je scriptie naar aanleiding van je stage schrijven. Steeds meer studenten besluiten om stage te lopen. De praktijkervaring is immers een belangrijke aanvulling op de theoretische kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan.