Het bachelorprogramma

Bachelorjaar 1

Vaknaam

 Blok

Inleiding Criminologie

Blok 1

Inleiding tot de Rechtswetenschap

Blok 2

Inleiding Methoden en Technieken

Blok 3

Inleiding Strafrecht

Blok 4

Inleiding Staats- en bestuursrecht

Blok 5

Sociologie

Blok 6

Psychologie

Blok 7

Criminaliteit en Samenleving

Blok 8

 

Bachelorjaar 2

Vaknaam

  Blok

Grondslagen van de Criminologie

Blok 1

Theoretische Criminologie

Blok 2

Methoden en Technieken van criminologisch onderzoek

Blok 3

Formeel strafrecht

Blok 4

Actoren in de rechtshandhaving

Blok 5

Introduction to International and European Union Law

Blok 6

Aard, omvang en schade

Blok 7

Criminele carrières

Blok 8

 

Bachelorjaar 3

Vaknaam

  Blok

Minor

Blok 1 en Blok 2

Materieel strafrecht

Blok 3

Preventie en bestraffing

Blok 4

European Law: Justice and Home Affairs

Blok 5

Recht en Criminologie in de multiculturele samenleving

Blok 6

Onderzoeksvaardigheden 1

Blok 7

Onderzoeksvaardigheden 2

Blok 8