Het bachelorprogramma

Onderwijstijden

Het onderwijs wordt enkel op vrijdagmiddag verzorgd (van 13.00 – 16.45 uur). 
Tentamens kunnen op een andere dag dan vrijdagmiddag plaatsvinden.

Als deeltijdstudent studeert u in de bachelorjaren in hetzelfde tempo als een voltijdstudent. Dit wil zeggen dat u 8 vakken per jaar volgt. Een studiejaar bestaat uit 8 blokken en 1 blok bestaat uit 5 weken; in 4 daarvan volgt u onderwijs en in week 5 legt u het tentamen af.

U kunt uitgaan van een studieduur van vijf jaar, te weten drie jaar voor de bacheloropleiding en twee jaar voor de masteropleiding.


Bachelorjaar 1

Vaknaam

Blok

Inleiding tot de Rechtswetenschap

Blok 1

Inleiding Privaatrecht

Blok 2

Rechtsgeschiedenis

Blok 3

Inleiding Strafrecht

Blok 4

Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Blok 5

Introduction to international and EU Law

Blok 6

Inleiding Fiscaal recht

Blok 7

Rechtssociologie

Blok 8


Bachelorjaar 2

Vaknaam

Blok

Openbare financiën

Blok 1

Heffingen Lokale Overheden

Blok 2

Inkomstenbelasting

Blok 3

Verbintenissenrecht

Blok 4

Goederen- en Insolventierecht

Blok 5

Bedrijfseconomie en fiscaal comptabele toepassingen

Blok 6

Omzetbelasting

Blok 7

Ondernemingsrecht

Blok 8 


Bachelorjaar 3

Vaknaam

Blok

Minor

Blok 1 en Blok 2

Bestuursrecht

Blok 3

Formeel Belastingrecht

Blok 4

Winst

Blok 5

Vennootschapsbelasting

Blok 6

Bachelorwerkstuk

Blok 7

Inleiding Internationaal en Europees belastingrecht

Blok 8