Inhoud mr.drs.-programma

Wat houdt het mr.drs.-programma in?

Het mr.drs.-programma is een studieprogramma waarmee studenten in 6 jaar zowel de opleiding Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht als de opleiding Economie & Bedrijfseconomie afronden. Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics spannen zich ervoor in studenten die dit programma volgen, zo goed mogelijk te begeleiden bij hun dubbelstudie.

Er worden een aantal zaken voor je geregeld. Zo wordt een combinatierooster voor je uitgezocht waarbij de onderwijsactiviteiten van beide studies elkaar niet overlappen. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat tentamens elkaar niet overlappen. De nadruk ligt in de eerste jaren van het programma op de economiestudie en in de latere jaren op de rechtenstudie.

Ben je geïnteresseerd in marktwerking, financiën en economische groei? En wil je alles weten over hoe wetten en regels de samenleving reguleren? Dan is het mr.drs.-programma echt iets voor jou. Het geeft studenten de mogelijkheid om de economische kant van allerlei vraagstukken te zien en te begrijpen, maar tegelijkertijd leer je ook de juridische kant van diezelfde vraagstukken te begrijpen.

Het is wel van belang dat je je realiseert dat het programma behoorlijk zwaar is. Zo volgt een mr.drs.-student bijvoorbeeld 3 vakken, in plaats van 2 vakken, in 1 blok en leggen zij meer tentamens af. Het programma richt zich dan ook op goede en gemotiveerde studenten die een brede interesse hebben in beide vakgebieden.

Aan het einde van je studie mag je twee titels gebruiken. Zo geef je aan werkgevers het signaal af dat je heel wat in je mars hebt. Met deze dubbeltitel onderscheid je je namelijk van studenten die één studie hebben gedaan en dat is op de arbeidsmarkt absoluut een pré.

Wat is het verschil met de dubbele bachelor en master in Recht & Bedrijfskunde?

Bij de dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) combineer je Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht met Economie & Bedrijfseconomie. Bij de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde combineer je de studie Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht met Bedrijfskunde. 

Bedrijfskunde is een brede studie die een aantal basisdisciplines als uitgangspunt heeft. Denk hierbij aan economie, recht, sociale wetenschappen, wiskunde en statistiek. Het doel van de studie is om studenten op te leiden die van alle aspecten van het leiden van organisaties verstand hebben. Economie is dus één van die aspecten. Het programma van de studie Bedrijfskunde bestaat voor ongeveer 20 procent uit economi­sche vakken. Economie & Bedrijfseconomie is ook een brede opleiding maar bestaat voor minimaal 80 procent uit economische vakken; aan het eind van de studie Economie ben je dus specifiek opgeleid om problemen vanuit de economische invalshoek op te lossen. Er wordt gewerkt op basis van economische theorieën en modellen. Daarbij wordt ook veel gebruik gemaakt van wiskunde.

Een groot verschil tussen Economie en Bedrijfskunde zit in de materie die wordt bestudeerd. Economie kijkt meer naar de economie als geheel en dus eigenlijk meer naar het grote plaatje van een gehele economie van een land inclusief alle bedrijven en mensen, terwijl Bedrijfskunde meer inzoomt en kijkt naar een bedrijf dat binnen de economie van een land fungeert. Er wordt meer gekeken naar managementprocessen en manieren om een bedrijf optimaal te laten presteren en de competitie aan te gaan met andere bedrijven.

De combinatie van Economie met Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

Als je geïnteresseerd bent in zowel rechten als economie, dan biedt de Erasmus Universiteit het mr.drs.-programma aan. Recht en economie komen elkaar steeds tegen. Zo lag de wortel van de recente financiële crisis onder andere in leningen verstrekt aan mensen die ze eigenlijk niet konden betalen. Een tekort aan regelgeving maakte die leningen mede mogelijk. Na de crisis zijn de regels aangepast: via wetgeving proberen overheden de kaders voor economisch herstel te scheppen. Maar niet alleen overheden hebben te maken met vraagstukken die zowel economisch als juridisch van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een overname of fusie voorbereidt. Tijdens de studie Economie leren studenten hoe zij een onderneming moeten waarderen, terwijl studenten tijdens de studie Rechtsgeleerdheid de juridische structuur van een onderneming leren doorgronden.

De combinatie van Bedrijfskunde met Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

Bedrijven zijn tegenwoordig vaak geïnteresseerd in werknemers die zich niet alleen maar op bedrijfskundige problemen kunnen richten, maar daarbij ook de juridische problemen in kaart kunnen brengen. Bedrijfskundigen die bij strategieën ook de juridische kanttekeningen kunnen zetten. Hoewel tijdens de studie bedrijfskunde enkele juridische vakken voorbijkomen, is dit niet te vergelijken met de kennis die je opdoet gedurende de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde

Een van de vele voorbeelden uit de praktijk zie je bij vraagstukken omtrent productaansprakelijkheden. Bedrijfskundigen bedenken strategieën betreffende de wijze waarop zij een product in de markt willen zetten en op welke manier zij hieromtrent willen communiceren met de consument. Wanneer een nieuw product uiteindelijk onvoldoende veilig blijkt, moet het management beslissen: terugroepen of de ernst van de schade afwachten? Afwachten lijkt goedkoop, maar rechtszaken en reputatieschade zijn uiteindelijk misschien wel kostbaarder. Bedrijfskundigen die ook de juridische consequenties bedenken, zijn in staat een breder beeld van de mogelijke gevolgen te schetsen en kunnen zo een betere strategie hanteren.