Toelating

De 7.0-norm

Om toegelaten te worden tot het Mr. Drs.-programma moet je minimaal een 7.0 gemiddeld staan op je vwo-eindlijst van de middelbare school. Dit wordt bepaald aan de hand van alle afgeronde cijfers van gemeenschappelijk-, profiel- en hoogste cijfer van het keuzedeel.

Als je niet aan de 7.0-norm voldoet maar wel het mr. drs.-programma wilt doen, dan begin je in je eerste jaar alleen met de economiestudie of alleen met de rechtenstudie. Als je daar aan het BSA voldoet en gemiddeld minimaal een 7.0 haalt, kun je vanaf jaar 2 alsnog in het programma instromen. De opgelopen achterstand is goed weg te werken.


hbo-propedeuse

Studenten die instromen op basis van een hbo-propedeuse, moeten voor wat betreft de economiestudie aan aanvullende vereisten voldoen.

Zij kunnen niet direct aan het mr. drs.-programma beginnen, maar starten in het eerste jaar alleen met de economiestudie of alleen met de rechtenstudie. Als ze daar aan het BSA voldoen en gemiddeld minimaal een 7.0 halen, kunnen ze vanaf jaar 2 alsnog in het programma instromen. De opgelopen achterstand is goed weg te werken.


Studiekeuzecheck

Nadat je je hebt aangemeld voor een bacheloropleiding ontvang je een vragenlijst (studiekeuzecheck). Deze ontvang je voor zowel de opleiding Economie & Bedrijfseconomie als voor de opleiding Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht.

De vragenlijst helpt je om te kijken of je een studie hebt gekozen die aansluit bij jouw interesses, capaciteiten en verwachtingen. Het invullen van deze vragenlijst is een verplicht onderdeel van je inschrijving.

Meer informatie over de studiekeuzecheck voor Economie & Bedrijfseconomie.