Aanmelding

Inschrijven vóór 1 mei

Als je in september met de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde wilt beginnen, moet je je vóór 1 mei inschrijven. Je hebt dan recht op toelating en op studiekeuzeactiviteiten. Na 1 mei vervalt dit recht. Dit is een landelijke maatregel.

Hier vind je meer informatie over het inschrijven vóór 1 mei.

Aanmelden en inschrijven

Voor toelating tot het programma moet je voldoen aan de toelatingseisen van de opleidingen Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht.

Een volledige inschrijving voor de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde bestaat uit twee onderdelen:

  1. Stuur een brief of e-mail aan de heer mr. drs. K.H. Boonzaaijer (coördinator van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde) waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen. E-mail: boonzaaijer@remove-this.law.eur.nl.
  2. Schrijf je in voor de Double Degree via StudieLink. Je bereikt StudieLink via www.eur.nl/studielink.
  • Log in met je DigiD gegevens.
  • Klik op ‘nieuwe inschrijving toevoegen’. Schrijf je eerst in voor de opleiding Bedrijfskunde en rond deze inschrijving af.
  • Ga dan terug naar de startpagina van StudieLink en kies weer voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’. Nu schrijf je je ook voor Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht in.
  • Je hoeft geen van beide studies als hoofdstudie aan te merken, maar het is niet erg als je dit wel doet.
  • NB: Je dient je voor beide opleidingen voltijds in te schrijven.

Let op!

Dit is slechts een voorlopige aanmelding. Je aanmelding wordt definitief als je een scan van je vwo–cijferlijst (die je krijgt na je slagen) opstuurt, waaruit moet blijken dat je aan de 7.0-norm voldoet. Om toegelaten te worden tot de Double Degree in Recht en Bedrijfskunde moet je namelijk minimaal een 7.0 gemiddeld staan op je vwo-eindlijst van de middelbare school. Dit wordt bepaald aan de hand van alle afgeronde cijfers van het gemeenschappelijk en het profieldeel en het hoogste cijfer van het keuzedeel.

Je kunt de scan van je cijferlijst sturen aan mr.drs. K.H. Boonzaaijer, boonzaaijer@law.eur.nl.