Extra activiteiten

Dean's list (Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht)

Op de Dean's list staan alle rechtenstudenten vermeld die qua studieresultaten bij de beste 10% van hun opleiding horen. De Dean's list is enkel voor B1-studenten. Studenten die in september van het volgende studiejaar (nog) op de Dean's list staan, ontvangen op de feestelijke B1 certificaten uitreiking een Dean's list certificaat uit handen van de decaan.

Hier vind je meer informatie over de Dean's list.
 

RSM Honours Programme (Bedrijfskunde)

Studenten die excelleren bij Bedrijfskunde kunnen zich aanmelden voor het RSM Honours Programme. Studenten die dit programma succesvol afsluiten, worden beloond met 15 extra studiepunten.

Hier vind je meer informatie over het RSM Honours Programme.

Studeren in het buitenland

Je kunt voor een bepaalde periode aan een buitenlandse universiteit studeren. Internationale ervaring versterkt de arbeidspositie van studenten zowel in Nederland als daarbuiten en werkgevers geven steeds meer en meer te kennen dat vertrouwdheid met de internationale context van belang is. Dus, onderzoek de mogelijkheden en maak kennis met een ander rechtssysteem, een andere maatschappelijke context, een ander onderwijssysteem en een andere taal en cultuur.

Meer informatie over studeren in het buitenland bij Bedrijfskunde.

Meer informatie over studeren in het buitenland bij Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht.

Stages

Wanneer je de tijdens je studie verworven vaardigheden in de praktijk wilt toetsen of wanneer je gewoon nieuwsgierig bent geworden naar de praktijk, dan is het aan te raden om enige tijd stage te lopen. Een stage is geen verplicht onderdeel van de opleiding.  Steeds meer studenten besluiten om stage te lopen. De praktijkervaring is immers een belangrijke aanvulling op de theoretische kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan.