Veelgestelde vragen

Show all / Hide all

fold faq

1. Waarom zou ik twee studies gaan doen?

De Double Degree in Recht & Bedrijfskunde is er speciaal voor ambitieuze studenten die een brede interesse hebben. Wanneer je zowel geïnteresseerd bent in Bedrijfskunde als in Rechten, dan is het programma voor jou waarschijnlijk interessant. De Double Degree in Recht & Bedrijfskunde geeft studenten de mogelijkheid om de bedrijfskundige kant van allerlei vraagstukken te zien en te interpreteren, maar tegelijkertijd leer je ook de juridische kant van diezelfde vraagstukken te begrijpen.

fold faq

2. Welke zaken regelt de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde voor mij?

Als Recht & Bedrijfskundestudent schrijf jij je bij de universiteit in voor zowel de studie Rechtsgeleerdheid als de studie Bedrijfskunde. Daarnaast schrijf je je apart in voor de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde. Het voordeel daarvan is dat een aantal zaken voor je geregeld wordt. Zo wordt een combinatierooster voor je uitgezocht waarbij de onderwijsactiviteiten van de beide studies elkaar zo min mogelijk overlappen. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat tentamens elkaar niet overlappen. En je valt onder het bindend studieadvies (BSA) voor Recht & Bedrijfskundestudenten, in plaats van onder beide afzonderlijke BSA's (zie vraag 5). Daarnaast zijn er vrijstellingen vastgesteld voor de Recht & Bedrijfskundestudenten (zie vraag 15).

fold faq

3. Is het programma veel zwaarder dan één studie?

Je dient er rekening mee te houden dat een Recht & Bedrijfskundestudent geregeld een vak meer moet doen in een periode dan een gewone bedrijfskunde- of rechtenstudent. Aan het begin van de opleiding moeten de bedrijfskundestudenten bijvoorbeeld vijf vakken volgen in een trimester en een Recht & Bedrijfskundestudent volgt dan zes vakken. Dit brengt extra werk met zich mee. Er moeten extra colleges worden gevolgd en er moet extra literatuur worden gelezen. En vanzelfsprekend moet je meer tentamens afleggen.

fold faq

4. Wat houdt de 7.0-norm in?

Om toegelaten te worden tot de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde moet je minimaal een 7.0 gemiddeld staan op je vwo–cijferlijst (die je krijgt na je slagen). Deze 7.0 wordt bepaald aan de hand van alle afgeronde cijfers van het gemeenschappelijk en het profieldeel (ongeacht het profiel) en het hoogste cijfer van het keuzedeel. Van het gemeenschappelijk deel telt het cijfer voor de rekentoets niet mee, het combinatiecijfer telt wel mee.

Let op! De opleiding Bedrijfskunde vereist minimaal Wiskunde A om toegelaten te worden tot de bachelor Bedrijfskunde en dus ook tot de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde.

fold faq

5. Is er ook een bindend studieadvies?

Studenten moeten na het eerste jaar van inschrijving minimaal 60 ECTS hebben behaald van bachelor 1 van de opleiding Bedrijfskunde en bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid tezamen, waarvan minimaal 48 ECTS uit bachelor 1 van de opleiding Bedrijfskunde. Alle vakken van bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid (60 ECTS) moeten aan het einde van het derde jaar van inschrijving zijn behaald.

NB: het Double Degree-programma gaat uit van een gemiddeld tempo van zo'n 73 ECTS per jaar!

fold faq

6. Kunnen alle richtingen van Bedrijfskunde en Rechten gevolgd worden?

De bacheloropleidingen Bedrijfskunde, Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid maken onderdeel uit van het programma. De bacheloropleidingen International Business Administration (IBA) en Criminologie vallen buiten het Double Degree-programma.

fold faq

7. Kan het studieschema ook anders ingedeeld worden?

Het geadviseerde studieschema van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde is een richtlijn. Wanneer de vakken in deze volgorde gevolgd worden, is het bijvoorbeeld duidelijk op welk moment je een vrijstelling kunt aanvragen. Bovendien is er zo ook het voordeel dat je bij Bedrijfskunde ongeveer gelijkloopt met de gewone Bedrijfskundestudenten. Als je het programma toch te zwaar vindt of je vindt rechten niet leuk, dan kun je daarmee stoppen en heb je geen of slechts weinig achterstand bij Bedrijfskunde. Als je meer studiepunten per jaar aankunt dan waar het programma van uitgaat, mag dat vanzelfsprekend ook.

Je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag meer vakken doen dan in het studieschema is aangegeven. Het studieschema is dan ook indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je keuzevakruimte wordt opgevuld met vakken van de tweede studie, maar je mag er ook voor kiezen deze op te vullen met andere keuzevakken. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

NB: wanneer je van het geadviseerde studieschema afwijkt, kun je mogelijk wel te maken krijgen met een overlap in (tentamen)roosters.

fold faq

8. Wat zijn de arbeidsmarktkansen van Recht & Bedrijfskundestudenten?

Afgestudeerden in de Double Degree Recht & Bedrijfskunde kijken aan tegen een zeer aantrekkelijke arbeidsmarkt. De combinatie Rechten en Bedrijfskunde is door werkgevers zeer gewild. Denk maar aan bedrijven waar bedrijfskundige en juridische vraagstukken een grote rol spelen of aan de overheid, die bij het bepalen van haar beleid gebonden is aan de grenzen die het recht haar stelt. Veel afgestudeerde Recht & Bedrijfskundestudenten kunnen terecht komen in de advocatuur, accountancy, belastingadvisering, als manager in het bedrijfsleven, maar zij kunnen ook werkzaam zijn bij de overheid, multinationals, een universiteit of zij kunnen een eigen bedrijf starten.

fold faq

9. Moet ik twee keer collegegeld betalen?

Je hoeft maar één keer collegegeld te betalen.

NB: Binnen het programma is bovendien het instellingstarief gelijk aan het wettelijk tarief. Dit betekent dat je zowel in de bachelorfase als in de masterfase geen hoger collegegeldtarief betaalt voor de tweede studie na het afronden van de eerste studie (Bedrijfskunde of Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht).

fold faq

10. Hoe is het mogelijk om in zes jaar twee studies te volgen?

De opleidingen Rechtsgeleerdheid en Bedrijfskunde bestaan allebei uit een driejarige bachelor en een éénjarige master. Dat betekent dat beide opleidingen samen in principe acht jaar duren. De Double Degree in Recht & Bedrijfskunde maakt het echter mogelijk om beide opleidingen in zes jaar af te ronden. Dit is mogelijk doordat je als Recht & Bedrijfskunde student extra colleges volgt en extra tentamens doet en daardoor gemiddeld 73 ECTS-punten per jaar behaalt in plaats van de gebruikelijke 60. Ook is er een aantal vrijstellingen in het onderwijsprogramma opgenomen. Je mag van het aanbevolen studieschema afwijken, maar je kunt dan wel problemen tegenkomen die in het adviesschema reeds zijn opgelost.

fold faq

11. Hoe zoek ik mijn rooster uit?

Karel Boonzaaijer, de coördinator van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde, stelt aan het begin van het eerste jaar een combinatierooster samen, waarin overlap tussen beide studies zo veel mogelijk vermeden wordt. 

fold faq

12. Kan ik een keer meelopen?

Om een idee te krijgen van de colleges en de universiteit op een normale collegedag, kun je meedoen aan een meeloopdag. Er wordt dan wel van je verwacht dat je al een keer een gewone open dag bezocht hebt op de Erasmus Universiteit. Meer informatie over de meeloopdagen en over de aanmelding hiervoor, vind je op deze site: www.eur.nl/bachelor/studievoorlichting.

fold faq

13. Hoe kan ik me aanmelden voor de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde?

Voor toelating tot de Double Degree moet je voldoen aan de toelatingseisen van de opleidingen Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht.

Een volledige inschrijving voor de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde bestaat uit twee onderdelen:

Stuur een brief of e-mail aan de heer mr. drs. K.H. Boonzaaijer (coördinator van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde) waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen. E-mail: boonzaaijer@remove-this.law.eur.nl.

Schrijf je in voor de Double Degree via StudieLink. Je bereikt StudieLink via www.eur.nl/studielink. Rond eerst de inschrijving af voor ‘Bedrijfskunde’, ga dan terug naar de startpagina van Studielink en kies voor ‘Nieuw Inschrijvingsverzoek’. Nu schrijf je je ook in voor ‘Rechtsgeleerdheid’ of voor ‘Fiscaal Recht’.

Let op!
Dit is slechts een voorlopige aanmelding. Je aanmelding wordt definitief als je een scan van je vwo–cijferlijst (die je krijgt na je slagen) opstuurt, waaruit moet blijken dat je aan de 7.0-norm voldoet. Om toegelaten te worden tot de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde moet je namelijk minimaal een 7.0 gemiddeld staan op je vwo-cijferlijst. Dit wordt bepaald aan de hand van alle afgeronde cijfers van het gemeenschappelijk en het profieldeel en het hoogste cijfer van het keuzedeel. Van het gemeenschappelijk deel telt het cijfer voor de rekentoets niet mee, het combinatiecijfer telt wel mee. Je kunt de scan van je cijferlijst sturen aan mr. drs. K.H. Boonzaaijer

fold faq

14. Op welke vrijstellingen heb ik recht en hoe vraag ik ze aan?

Rechtenstudie (aanvragen bij de Examencommissie ESL)

  • Aan het begin van het B3 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht staat een minor ingepland van 15 ECTS. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Bedrijfskunde.
  • In plaats van het Bachelorwerkstuk van 7,5 ECTS van het B3 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht en de bachelorscriptie uit het B3 van Bedrijfskunde van 12 ECTS, schrijf je een gecombineerd bachelorwerkstuk met goed te onderscheiden juridische en bedrijfskundige componenten. Dit gecombineerde werkstuk heeft een omvang van 14 ECTS, waarmee een vrijstelling van 5,5 ECTS op het totaal wordt gerealiseerd.

 

Bedrijfskunde (aanvragen bij de Examencommissie RSM)

  • Aan het begin van het B3 van Bedrijfskunde staat een minor ingepland van 15 ECTS. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht.
  • Aan het begin van het B3 van Bedrijfskunde staat een keuzevak ingepland van 5 ECTS. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht.
  • Voor het vak Ondernemingsrecht van 4 ECTS uit het B3 van Bedrijfskunde kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde vak Ondernemingsrecht van 7,5 ECTS uit het B2 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht.
  • In plaats van de bachelorscriptie uit het B3 van Bedrijfskunde van 12 ECTS en het Bachelorwerkstuk van 7,5 ECTS van het B3 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht, schrijf je een gecombineerd bachelorwerkstuk met goed te onderscheiden juridische en bedrijfskundige componenten. Dit gecombineerde werkstuk heeft een omvang van 14 ECTS, waarmee een vrijstelling van 5,5 ECTS op het totaal wordt gerealiseerd.
fold faq

15. Mag ik afwijken van de geadviseerde studievolgorde?

Ja, je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag ook meer vakken doen dan in het geadviseerde studieschema is aangegeven. Het studieschema is dan ook indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je mag ook je keuzevakruimte opvullen met andere keuzevakken, in plaats van met vakken uit je andere studie. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

NB: wanneer je van het geadviseerde studieschema afwijkt, kun je mogelijk wel te maken krijgen met een overlap in (tentamen)roosters.

fold faq

16. Moet ik wijzigingen in mijn (studie)omstandigheden doorgeven?

Ja. De administratie van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde is niet gekoppeld aan de centrale administratie van de universiteit. Adreswijzigingen en dergelijke moet je daarom niet alleen in Studielink maar ook aan de coördinator van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde doorgeven. Ook moet je doorgeven als je met het programma stopt. Je gegevens worden dan uit de administratie verwijderd.

fold faq

17. Op welk moment moet ik mijn B1-werkstuk van rechten schrijven?

Het B1-werkstuk is gekoppeld aan blok 1.8, dus studenten moeten dit werkstuk in dat blok doen. Het cijfer voor blok 1.8 bestaat voor een deel uit het cijfer voor het werkstuk. Dus qua jaarplanning valt het werkstuk aan het eind van het collegejaar. Het verdient sterke aanbeveling om het werkstuk pas te schrijven als de andere B1-vakken allemaal gevolgd zijn, omdat het werkstuk het sluitstuk is van het vaardighedenonderwijs in het B1. Als een Recht & Bedrijfskundestudent bijvoorbeeld in het eerste jaar drie rechtenvakken heeft gedaan en dan al blok 1.8 wil gaan doen, dan mist de student bepaalde delen van het vaardighedenonderwijs en dat kan een negatief effect hebben op het cijfer. Het is dus het beste om blok 1.8 echt aan het einde van het B1-onderwijs te doen. De verwachting is dat dit, conform het adviesschema, voor de meeste Recht & Bedrijfskundestudenten dus aan het eind van hun tweede studiejaar zal zijn.

fold faq

18. Heb ik als ouderejaarsstudent toegang tot de Double Degree?

Door de faculteiten is besloten dat in het collegejaar 2017/2018 alleen eerstejaarsstudenten kunnen instromen. Ouderejaarsstudenten kunnen zich daarom niet inschrijven voor de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde en kunnen niet gebruikmaken van de faciliteiten die dit nieuwe programma biedt.

Tot de faciliteiten van het programma behoort bijvoorbeeld dat we ons ervoor inzetten om roosterproblemen voor deelnemers aan het programma op te lossen. Dat geldt niet voor studenten buiten het programma. Een andere faciliteit is een soepeler BSA-norm. Ook geldt dat deelnemers aan het programma op termijn een gecombineerd bachelorwerkstuk kunnen schrijven en dat zij recht hebben op diverse vrijstellingen.

Niettemin is het mogelijk je in te schrijven voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde en daarnaast je studie Rechtsgeleerdheid te vervolgen. Ook is het mogelijk je in te schrijven voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en daarnaast je studie Bedrijfskunde te vervolgen. Je wordt geadviseerd hierover advies te vragen bij een studieadviseur van Bedrijfskunde en een studieadviseur van Rechtsgeleerdheid. Met hen kun je ook bespreken voor welke vrijstellingen je eventueel in aanmerking komt.

Je betaalt buiten het Double Degree-programma om slechts collegegeld voor één studie als je voor twee studies tegelijkertijd bent ingeschreven.

Voor de studie Rechtsgeleerdheid is het advies je in te schrijven voor de deeltijdvariant (dan wel de voltijdsinschrijving te wijzigen naar de deeltijdvariant). Al het onderwijs is dan geconcentreerd op de vrijdagmiddag en aanwezigheid bij het vrijdagmiddagonderwijs is niet verplicht. Omdat er bij Bedrijfskunde vrijwel nooit op vrijdagmiddag colleges plaatsvinden, zul je naar verwachting vrijwel nooit tegen roosterproblemen aanlopen. Bij Bedrijfskunde vinden tentamens plaats aan het einde van de drie trimesters, bij rechten aan het einde van ieder blok van 5 weken. Het kan een enkele keer voorkomen dat een tentamen van de ene studie samenvalt met een tentamen of met een onderwijsbijeenkomst van de andere studie.

Verder geldt buiten het Double Degree-programma de standaard BSA-regeling. Ook daarom is het advies je bij Rechtsgeleerdheid voor de deeltijdopleiding in te schrijven. Daarvoor geldt een soepeler BSA-norm. Zie artikel 54 lid 2 van de OER Bachelor Rechtsgeleerdheid 2016: ‘Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving dient de examinandus met een inschrijving voor de deeltijdse opleiding ten minste 37,5 ECTS van het eerste jaar van de bacheloropleiding zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 (Samenstelling bachelorexamen Rechtsgeleerdheid) van deze regeling te hebben behaald.’