Aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven voor deze opleiding doe je via Studielink. Je bereikt Studielink via www.eur.nl/studielink.

Aanmelden vóór 1 mei

Meld je aan vóór 1 mei in als je in september met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wilt beginnen. Je hebt dan recht op toelating en op studiekeuzeactiviteiten. Na 1 mei vervalt dit recht en kun je je niet meer aanmelden. Dit is een landelijke maatregel.

Aanmelden na 1 mei

Je kunt je na 1 mei enkel nog aanmelden als:
-          je je vóór 1 mei hebt aangemeld voor een andere studie;
-          je een negatief BSA hebt ontvangen van je huidige studie;
-          je kunt starten als hogerejaars (vrijstelling 1e jaar op basis van wo-propedeuse of hbo-recht diploma).

Alle andere verzoeken worden afgewezen.