Carrièreperspectief

Na jouw studie

Jaarlijks studeren aan de EUR ongeveer 300 rechtenstudenten af. Ze vinden binnen korte tijd een baan op niveau. De toekomstmogelijkheden van deze afgestudeerden zijn zonder meer goed te noemen.

Uit peilingen van de laatste jaren blijkt dat een groot deel van de Rotterdamse juristen in de typisch juridische sector werkzaam is. Je kunt hierbij denken aan beroepen als:

  • Advocaat
  • Rechter
  • Officier van justitie
  • Juridisch adviseur
  • Beleidsambtenaar
  • Bedrijfsjurist
  • Onderzoeker

Naast deze typisch juridische beroepen zijn Rotterdamse afgestudeerden ook populair in het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen. Als jurist kun je bovendien terecht komen in niet-juridische beroepen bijvoorbeeld als journalist.