Student aan het woord over de studie

Iris Nijman (bachelorstudent Rechtsgeleerdheid)

 

"Wat ik zo leuk vind aan de studie Rechtsgeleerdheid is dat je je in concrete onderwerpen verdiept, die je terugziet in de wereld om je heen. Je kennis is direct toepasbaar! Tijdens de studie raak je onafscheidelijk met de dikke wetten-bundel, die veel studiekiezers misschien een beetje afschrikt. Die bundel is juist hartstikke leuk! Van uit je hoofd leren is geen sprake. Al vanaf de eerste week van de studie leer je hoe je de bundel op de juiste manier gebruikt, hoe je de wet kunt interpreteren en toepassen. Het oplossen van een casus is soms een heel gepuzzel, maar het antwoord vind je in de wet!


Het onderwijssysteem op de Erasmus Universiteit vind ik heel fijn. De hoorcolleges worden gegeven door enthousiaste, betrokken hoogleraren. In kleinschalige onderwijsgroepen ga je samen met andere studenten actief aan de slag met de stof. Door de literatuur die je thuis bestudeerd hebt samen te bespreken, krijg je er meer inzicht in en blijft de kennis beter hangen."