Het bachelorprogramma

Onderwijstijden

Het onderwijs wordt enkel op vrijdagmiddag verzorgd (van 13.00 – 16.45 uur). 
Tentamens kunnen op een andere dag dan vrijdagmiddag plaatsvinden.

Als deeltijdstudent studeert u in de bachelorjaren in hetzelfde tempo als een voltijdstudent. Dit wil zeggen dat u 8 vakken per jaar volgt. Een studiejaar bestaat uit 8 blokken en 1 blok bestaat uit 5 weken, in 4 daarvan volgt u onderwijs en in week 5 legt u het tentamen af.
U kunt uitgaan van een studieduur van vijf jaar, te weten drie jaar voor de bacheloropleiding en twee jaar voor de masteropleiding.

 
Bachelorjaar 1

Vaknaam

Blok

Inleiding tot de rechtswetenschap

Blok 1

Inleiding privaatrecht

Blok 2

Rechtsgeschiedenis

Blok 3

Inleiding strafrecht

Blok 4

Inleiding staats- en bestuursrecht

Blok 5

Introduction to international and EU Law

Blok 6

Inleiding fiscaal recht

Blok 7

Rechtssociologie

Blok 8

 
Bachelorjaar 2

Vaknaam

Blok

Staatsrecht

Blok 1

European Union Law

Blok 2

Materieel strafrecht

Blok 3

Verbintenissenrecht

Blok 4

Goederen- en insolventierecht

Blok 5

Handelsrecht

Blok 6

Arbeidsrecht

Blok 7

Ondernemingsrecht

Blok 8

 
Bachelorjaar 3

Vaknaam

Blok

Minor

Blok 1 en Blok 2

Bestuursrecht

Blok 3

Formeel strafrecht

Blok 4

Public International Law

Blok 5

Rechtsfilosofie

Blok 6

Bachelorwerkstuk

Blok 7

Burgerlijk procesrecht

Blok 8