De strafrechtelijke aanpak van jihadisten

Startdatum
Woensdag, 22 maart 2017, 18:30
Einddatum
Woensdag, 22 maart 2017, 20:00
Locatie
Erasmus Paviljoen, campus Woudestein

“6 maanden cel voor betalingen aan terroristische organisatie”, “Terroristen klagen over gevangenisregime”, “OM wil DNA van gedode jihadisten”. Het is zomaar een greep uit de nieuwskoppen van de afgelopen tijd.

Zijn we te ver doorgeschoten in ons veiligheidsdenken? Volgens Advocaat André Seebregts zet justitie in terrorismezaken steeds te hoog in, terwijl landelijk Officier van Justitie terrorismebestrijding Bart den Hartigh op zijn beurt kritiek heeft geuit op de terrorismeafdeling. In Vrij Nederland zei hij: “Een benadering met de botte bijl is niet verstandig”. Hoe wordt hier vanuit de rechterlijke macht op gereageerd?

Op 22 maart 2017 organiseert de sectie Strafrecht van de Erasmus School of Law (ESL) in samenwerking met het Wichmann Dispuut een symposium over de strafrechtelijke aanpak van jihadisten. Tijdens deze bijeenkomst zullen oud-studenten uit de master Strafrecht van de ESL, die beroepshalve bij dit onderwerp betrokken zijn, hun ervaringen met ons delen. Zij geven ons meer inzicht in wat het betekent om jihad-zaken te behandelen.

Voor wie is dit symposium bedoeld?
Dit symposium is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en alumni van de master Strafrecht van de ESL, maar staat open voor alle belangstellenden. Na afloop zal er een netwerkborrel plaatsvinden welke uitsluitend toegankelijk is voor alumni en strafrechtstudenten.

Sprekers
Bart den Hartigh
Landelijk Officier van Justitie terrorismebestrijding

Miranda Koevoets
Rechter bij de Rechtbank Rotterdam

André Seebregts
Strafrechtadvocaat en medeoprichter Seebregts & Saey


Publicatiedatum: 16 januari 2017