Algemene informatie

Aanmelding voor Exchange

Om je aan te melden voor een exchange in het buitenland vul je dit formulier in. Let op: je moet dit formulier eerst  downloaden, invullen, opslaan en dan samen met de vereiste bijlagen (in PDF) mailen naar uitwisseling@remove-this.law.eur.nl.

 • 1 februari 2018 voor een semester (september-januari) of (februari-juni) of academisch jaar* in 2018-2019.
 • Door het invullen en verzenden van dit formulier bevestig je collegegeld aan de Erasmus Universiteit te betalen tijdens je verblijf in het buitenland;
 • Wat betreft de vakkeninbreng: geadviseerd wordt om deze pas in te dienen bij de Examencommissie (dit kan rechtstreeks) nadat de partneruniversiteit contact met je heeft opgenomen. Vaak krijg je namelijk dan ook een vakkenoverzicht en maakt dit je keuze makkelijker;
 • Indien je wegens onvoorziene omstandigheden besluit je uitwisseling te wijzigen of te annuleren, dien je het International Office hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

*LET OP: academisch jaar is onder voorbehoud.

Voor Australië en Zuid-Afrika gelden andere semester periodes. Te weten, eerste semester juli-november; tweede semester februari-juni.

Indien je jezelf aanmeldt na de deadline kan de vertraging er mogelijk voor zorgen dat het uitwisselingsverzoek niet kan worden ingewilligd.

Wil je graag eerst meer informatie? Kom dan langs bij het studiepunt (L2-19)


Aanmeldingscriteria

 • Enkel mogelijk voor studenten in een vergevorderd stadium van de studie: uitwisseling vindt plaats in Bachelor 3 of Master;
 • Sommige universiteiten accepteren enkel Bachelor of Master studenten. Om zeker te weten of de universiteit van jouw keuze Bachelor, Master of  studenten van beide niveaus accepteert neem contact op met Mariska Boshoven (uitwisseling@law.eur.nl) ;
 • Student heeft minimaal 105 ECTS gehaald op het moment van vertrek en heeft het eerste jaar volledig afgerond;
 • Student beschikt over een duidelijke academische motivatie voor een buitenlands studieverblijf;
 • Student staat ingeschreven aan de Erasmus Universiteit, ook tijdens de studieperiode in het buitenland;
 • Student die Engelstalig onderwijs gaat volgen, beschikt over een bewijs van voldoende Engelstalige taalvaardigheid: minimale score van 575 voor institutionele TOEFL test (via Taalcentrum) of indien de partneruniversiteit dit eist een score 90 voor de officiële TOEFL test (via www.ets.org).

  Als jij via een andere officiële test of diploma  (maximaal 3 jaar oud) kunt aantonen dat je de Engelse taal tenminste op C1 niveau beheert kun je hiervoor een verzoek indienen via uitwisseling@remove-this.law.eur.nl . Naar aanleiding hiervan wordt per geval bekeken of de institutionele TOEFL test kan worden kwijtgescholden.


Selectiecriteria
Het komt regelmatig voor dat het aantal belangstellenden groter is dan het aantal beschikbare uitwisselingsplekken. Wanneer dit het geval is, vindt er een selectie plaats waarbij wordt gekeken naar:

 • De behaalde studieresultaten (Gemiddelde cijfer voor B1 en de tot dan toe behaalde B2 vakken of B3 vakken);
 • Studievoortgang: Aantal behaalde ECTS op 1 februari 2018
 • Motivatiebrief, waarin:
  1. de keuze voor desbetreffende universiteit wordt beargumenteerd,
  2. wordt aangegeven welke vakken de student wil volgen en
  3. hoe de student zich voorbereid op een studieverblijf in het buitenland.
  De motivatiebrief is geschreven in de taal van onderwijs dat je gaat volgen bij de partneruniversiteit (bij niet Engelstalige brieven, graag een vertaling erbij);
 • Curriculum Vitae (Engelstalig).

Daarnaast wordt aan alle studenten gevraagd een eerste, tweede en derde keuze van de gewenste partneruniversiteit op te geven. Houd er dus rekening mee dat de kans bestaat dat je niet naar de universiteit van je eerste keuze kunt gaan.

Buiten de reguliere uitwisselingsovereenkomsten van de juridische faculteit om, is het mogelijk op eigen gelegenheid naar het buitenland te gaan. Dit kan enerzijds door het volgen van een zomercursus, anderzijds als 'free mover'; studenten dienen in dit geval zelf hun aanmelding te regelen. 

Het ESSC houdt zich onder meer bezig met de uitbetaling van de Erasmus-beurs, het bemiddelen bij het onderverhuren van kamers en het afnemen van de (verplichte) taaltoets.

Voor informatie over de diverse mogelijkheden kun je terecht bij de medewerker uitgaande studenten van de faculteit. Daarnaast wordt er jaarlijks een algemene voorlichting over studeren in het buitenland georganiseerd. De datum van deze voorlichting wordt tijdig bekend gemaakt.


Studenten schakelprogramma
Studenten uit het schakelprogramma komen in aanmerking voor uitwisseling naar het buitenland wanneer zij toegelaten zijn tot de masteropleiding. Studenten worden toegelaten tot de masteropleiding als zij het schakelprogramma volledig hebben afgerond. Zij kunnen dan in het 2e semester van het Masterjaar naar het buitenland. Het is mogelijk om van tevoren al een oriënterend gesprek te hebben over de mogelijkheden in het buitenland.


Na je aanmelding
Studenten die zich hebben aangemeld voor een uitwisseling worden vier weken, na het verstrijken van de aanmeldingsdeadline, geïnformeerd of zij geselecteerd zijn voor uitwisseling en voor welke universiteit van hun keuze. Het International Office nomineert de student vervolgens bij de partneruniversiteit.

De partneruniversiteit neemt te zijner tijd contact op met de genomineerde student. Bij de partneruniversiteit zal de genomineerde student de gehele aanmeldingsprocedure moeten doorlopen. De partneruniversiteit neemt de uiteindelijke beslissing over de toelating voor de uitwisseling.