Algemene informatie

De faculteit biedt je de mogelijkheid om een periode in het buitenland te studeren. Zo zijn er samenwerkingsovereenkomsten met onder andere Stockholm University (Zweden), University of Glasgow (Groot-Brittannië), Université Paul Cezanne Aix-Marseille III (Frankrijk), Carleton University (Canada), Masaryk University (Brno), National University of Singapore (Singapore) en Hofstra University (U.S.A.). Klik hier voor een overzicht van alle ESL partners.

Iedere student, die zich in een gevorderd stadium van de studie bevindt (Bachelor 3, Master) bevindt, kan in aanmerking komen voor een uitwisselingsperiode van één semester of zelfs een heel academisch jaar bij één van de partneruniversiteiten. Belangrijk is dat je in ieder geval je eerste jaar volledig hebt afgerond en minimaal 105 ects hebt behaald. Om studievertraging door studie in het buitenland te beperken is er een inbrengregeling vastgesteld waarbij je je behaalde vakken uit het buitenland kunt inbrengen in je Nederlandse curriculum.(zie 'inbreng van vakken').

Veel studenten kiezen er voor om aan het einde van een studie nog een semester weg te gaan; een erg waardevolle afsluiting van je studie waarbij je meestal geheel vrij bent om de vakken te volgen die je leuk vindt (en dus een aanvulling zijn op je Rotterdamse curriculum). 

Van groot belang voor een succesvol verblijf aan een buitenlandse universiteit is dat je de taal van het land waar je naar toe gaat goed beheerst. Bij een groot aantal partners in niet-Engelstalige landen kun je Engelstalige vakken volgen. Er zijn echter ook partners die de vakken alleen in de taal van het land geven. Een andere voorwaarde is een flexibele instelling omdat zaken die in Nederland uitstekend geregeld zijn in het buitenland wat moeizamer kunnen verlopen.

Indien je bij een van onze partneruniversiteiten gaat studeren blijf je collegegeld aan Erasmus School of Law betalen en ben je vrijgesteld van betaling van collegegeld aan de buitenlandse partnerinstelling. Indien je Engelstalig onderwijs gaat volgen dien je aantoonbaar - door middel van een TOEFL-test (min. score 575) - voldoende kennis van het Engels te hebben.

Internationale ervaring versterkt de arbeidspositie van studenten zowel in Nederland als daarbuiten en werkgevers geven steeds meer en meer te kennen dat vertrouwdheid met internationale aspecten van het recht van belang is. Dus, zet die stap!

Let op: De deadline voor aanmelding voor studeren in het buitenland 2018-2019 is 1 februari 2018.


Uitwisseling binnen Europa

Uitwisseling van studenten binnen de Europese Unie vindt plaats onder de vlag van het Life Long Learning programme. De faculteit heeft uitwisselings- overeenkomsten gesloten met een of meer instellingen binnen elke lidstaat van de Europese Unie, alsmede Kroatie, Macedonië, Zwitserland en Turkije.

De faculteit heeft met een groep vaste partners binnen de Europese Unie (het Rotterdam Law Network) afspraken gemaakt over het onderwijs, de studiebelasting en de cijferwaardering.

Naast de rechtenfaculteiten waarmee de faculteit 'in het algemeen' samenwerkt, is er een groep faculteiten waarmee de faculteit samenwerkt op multidisciplinair gebied, de rechts- economie. Met een aantal juridische en economische faculteiten binnen en buiten Europa werkt de faculteit samen in het Erasmus Mundus programma Law and Economics. Dit eenjarige programma is een in beginsel Engelstalig programma dat openstaat voor vergevorderde dan wel afgestudeerde rechten- en economiestudenten van de deelnemende instellingen.


Uitwisseling buiten Europa

Ook buiten Europa heeft de faculteit vaste uitwisselingsplaatsen bij diverse universiteiten. In Australië is er contact met onder andere de University of New South Wales in Sydney In Azië heeft de faculteit programma's in China, India en Singapore. Ook bestaat de mogelijkheid een semester in Zuid-Afrika te studeren. Tenslotte is het ook mogelijk om op uitwisseling naar Argentinië en Brazilië te gaan.

Daarnaast heeft de faculteit een uitwisselingsovereenkomst met de Law School van Hofstra University (Long Island, New York). Ook zijn er plaatsen beschikbaar bij Florida State University, American University en de University of Baltimore (vraag naar de mogelijkheden). Voor uitwisseling naar een Amerikaanse partneruniversiteit geldt dat studenten bij voorkeur in de Masterfase worden uitgezonden.

Voor Criminologiestudenten zijn er speciale overeenkomsten gesloten met o.a. Kent en ELTE (Budapest).


Als Free Mover naar het buitenland

Wanneer de universiteit of het land van jouw keuze niet voorkomt op de lijst met partneruniversiteiten, dan kun je naar een universiteit als Free Mover. Voordeel is dat je zelf een universiteit kunt kiezen, nadeel is dat je geen vrijstelling krijgt voor het collegegeld in het buitenland en er geen zekerheid is dat je je studiepunten in Nederland erkend worden bij terugkomst.