Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Show all / Hide all

fold faq

Wanneer kun je naar het buitenland?

Vanaf B3 kun je op uitwisseling naar het buitenland. Op het moment van vertrek dien je tenminste 105 ECTS te hebben behaald. Mr/Drs studenten dienen 90 ECTS te hebben behaald.

Je kunt ook op uitwisseling tussen B3 en je Master (als je bijvoorbeeld nog enkele vakken hebt openstaan) of tijdens of na je Master (mits je een vak open laat staan of je scriptie nog niet hebt ingeleverd). De belangrijkste voorwaarde is dat je tijdens je uitwisseling ingeschreven staat bij ESL en collegegeld betaalt. Je betaalt geen collegegeld in het buitenland.

fold faq

Ik ben bijna afgestudeerd en hoef geen vakken meer in te brengen. Heeft een buitenlandverblijf nog zin?

Een buitenlandverblijf heeft altijd een toegevoegde waarde: je verbetert je Engels (of een andere taal), je vergroot je zelfredzaamheid: je moet je zien te redden in een ander land en bevestigt daarmee je ondernemendheid (erg interessant voor toekomstige werkgevers!). Doordat je geen vakken hoeft in te brengen, kun je zelf kiezen welke vakken je wilt volgen. Ook vergroot je je netwerk, je sluit vriendschappen met studenten uit de hele wereld. De vakken die je in het buitenland hebt gevolgd worden vermeld op je diploma.

fold faq

Ik wil graag naar een universiteit die niet in jullie lijstje staat, kan dat?

Dat kan. Dit betekent wel dat je alles helemaal zelf zult moeten regelen. Je zult zelf contact op moeten nemen met de universiteit en vragen of zij ‘free movers’ accepteren. Houd er rekening mee dat je in dit geval wél collegegeld aan de universiteit zult moeten betalen.

fold faq

Ik wil graag in een specifiek rechtsgebied vakken volgen. Hoe kom ik er achter naar welke universiteit ik moet gaan?

Vraag aan docenten en hoogleraren uit dit vakgebied (aan de hand van de lijst met ESL partneruniversiteiten) welke universiteiten sterk in dit vakgebied zijn. Kijk vervolgens op de site van de universiteit om te zien wat het aanbod voor exchange studenten is.

fold faq

Hoe lang kan ik naar het buitenland?

Je uitwisseling duurt minimaal een semester. Gemiddeld genomen betekent dit dat je vier tot vijf maanden in het buitenland studeert. Als het aantal plekken het toelaat kom je in aanmerking voor een volledig academisch jaar van tien maanden. Let op dit betekent dat je twee plekken ‘bezet’ en dit kan dus enkel bij de universiteiten waar relatief gezien minder vraag naar is.

fold faq

Uitwisseling, betekent dat ook studievertraging?

De kans dat je studievertraging oploopt is aanwezig. Om studievertraging door studie in het buitenland te beperken is er een inbrengregeling vastgesteld waarbij je diverse behaalde vakken uit het buitenland kunt inbrengen in je Nederlandse curriculum. De afgelopen jaren konden studenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht die tijdens het eerste semester van hun derde bachelorjaar op uitwisseling gingen de vakken uit blok 3 en 4 middels een summer course volgen. Op deze manier liepen zij geen studievertraging op. Het bestuur van ESL heeft aangegeven dat studenten rechtsgeleerdheid die tijdens het eerste semester van hun derde bachelorjaar in 2017-2018 op exchange gaan geen studievertraging oplopen. De manier waarop de 'gemiste' vakken kunnen worden gevolgd/gecompenseerd (summer courses en/of curriculumaanpassingen) wordt later bekend gemaakt.

fold faq

Hoe oriënteer ik mijzelf?

Voordat je gaat nadenken over een mogelijk studieverblijf in het buitenland, zal je eerst één essentiële vraag voor jezelf moeten kunnen beantwoorden: Waarom wil ik naar het buitenland en wat wil ik daar bereiken? Probeer daarna een keuze te maken in welke vorm je naar het buitenland zou willen: op uitwisseling, voor een zomercursus of op stage? Is het buitenland verblijf een extra activiteit of wil je erkenning voor de studiepunten die je in het buitenland zal behalen?

Let bij het maken van je keuze op de taal waarin het onderwijs gegeven wordt aan de partneruniversiteit. In het overzicht van partneruniversiteiten zie je in welke taal/talen het onderwijsaanbod is.

Kijk ook naar welke vakken er worden aangeboden op de partneruniversiteit. Niet altijd zie je het vakkenaanbod voor exchange zien staan. Je kunt altijd contact opnemen met de partneruniversiteit hieromtrent. Flexibiliteit bij je vakkenkeuze is wel belangrijk! Niet altijd kun je vakken volgen die jouw eerste voorkeur hebben.

Financiën

Show all / Hide all

fold faq

Is een buitenlandverblijf voor iedereen betaalbaar?

Ja. Je betaalt bijvoorbeeld geen extra collegegeld. Je kunt je kamer onderverhuren en als je je OV tijdelijk stopzet ontvang je een maandelijkse vergoeding. Er zijn daarnaast voldoende aanvullende beurzen beschikbaar om een buitenlandverblijf haalbaar te maken. Houd er rekening mee dat je buiten Europa meer geld kwijt bent aan kosten. Qua woonkosten en levensonderhoud zijn met name Australië, VS en Canada zeer prijzig en ben je al snel rond de 1000 euro per maand (!) kwijt aan huisvesting. China, Hong Kong en Indonesië zijn daarentegen een stuk goedkoper. Als je tijdens je uitwisseling veel wilt reizen ben je natuurlijk wel meer geld kwijt.

fold faq

Hoe weet ik hoeveel geld ik ongeveer kwijt ben in het buitenland?

Op deze website hebben studenten die eerder in het buitenland hebben gestudeerd aangegeven hoeveel zij kwijt waren aan huisvesting, levensonderhoud etc:

Selectie

Show all / Hide all

fold faq

Waar wordt op gelet bij de selectie?

Bij de selectie wordt gekeken naar de combinatie van jouw motivatie, cijfers en CV.

fold faq

Wat moet ik in mijn motivatiebrief zetten?

In de motivatiebrief geef je aan waarom jij wilt studeren in het buitenland en waarom specifiek aan de universiteit van jouw eerste keuze. Welke vaardigheden hoop je in het buitenland op te doen?

fold faq

Wanneer hoor ik of ik geselecteerd ben voor de universiteit van mijn keuze?

Het International Office zal jou uiterlijk eind februari informeren over de uitkomst van jouw aanmelding.

fold faq

Wat gebeurt er als ik niet geselecteerd kan worden voor een van de drie universiteiten van mijn voorkeur?

Dan nodigen we je uit voor een persoonlijk gesprek om de alternatieven te bespreken.

Taalvaardigheid

Show all / Hide all

fold faq

Wanneer moet ik de TOEFL test maken en hoe duur is deze?

EUR vindt het belangrijk dat de studenten die naar het buitenland gaan en daar de EUR vertegenwoordigen goed Engels spreken. Een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan een uitwisseling is daarom een bewijs van Engelse taalvaardigheid. Wij willen dit bewijs uiterlijk 1 juni ontvangen (1 mei voor Zuid-Afrika en Australië). Let op: de uitslag van de test laat vaak nog enkele weken op zich wachten het is belangrijk dat je de test dus ruim voor de deadline maakt! Het gebeurt helaas ieder jaar weer dat een aantal studenten niet op uitwisseling kan omdat zij niet op tijd een bewijs van Engelse taalvaardigheid kunnen overleggen.

De meeste partneruniversiteiten accepteren een Institutionele TOEFL test. Check hier of de universiteit van jouw keuze de institutionele test accepteert. ESL eist een minimale TOEFL score van 575 voor deze test. De institutionele test kost €75 en kun je maken via het Taal en Trainingscentrum van de EUR.

Een aantal partneruniversiteiten eist de officiële TOEFL test. Deze kost ongeveer 250 USD en maak je bij een officiële TOEFL test locatie in Nederland. Meer informatie kun je vinden op deze site.

fold faq

Ik heb geen TOEFL test, maar kan op een andere manier aantonen dat mijn Engels van voldoende niveau is. Kan dat?

Als jij via een andere officiële test of diploma (maximaal 3 jaar oud) kunt aantonen dat je de Engelse taal tenminste op C1 niveau beheert kun je hiervoor een verzoek indienen via uitwisseling@remove-this.law.eur.nl . Naar aanleiding hiervan wordt per geval bekeken of de institutionele TOEFL test kan worden kwijtgescholden.

Vakken

Show all / Hide all

fold faq

Kan ik bij de partneruniversiteit kiezen uit alle vakken uit hun programma?

Voor informatie over welke vakken je bij de partneruniversiteit zou kunnen volgen, kijk je allereerst op de website van desbetreffende universiteit. Als exchange student neem je deel aan het onderwijs van diverse bachelor en/of master programma’s. Je kunt ter oriëntatie alvast kijken naar de vakken van deze opleidingen. Voor meer concrete informatie welke vakken daadwerkelijk opengesteld zijn voor exchange studenten kan je altijd contact opnemen met de partneruniversiteit.