Toelating & aanmelding


Toelating

U dient te voldoen aan de volgende eisen om deel te nemen aan de selectieprocedure. Alle kandidaten dienen te beschikken over minimaal drie jaar (gelet op het onderwerp van de master) relevante werkervaring.

Voor toelating tot de master zonder een voorbereidingsprogramma dient u:

  • maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een diploma (afgeronde geaccrediteerde opleiding) op het gebied van rechtsgeleerdheid heeft behaald op wo-bachelor of wo-master niveau; of
  • maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma/premaster op minimaal wo-bachelor niveau heeft afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden aantoonbaar deel uitmaakten.

Verder kunnen kandidaten worden toegelaten na het succesvol afronden van een voorbereidingsprogramma. Hiervoor geldt dat u:

  • een wo-bachelor of wo-master heeft afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid (meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding) of in een andere wetenschappelijke discipline, of opleiding op minimaal hbo-niveau met succes heeft afgerond, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Commercieel Privaatrecht definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Commercieel Privaatrecht.

Uw werkervaring dient aangetoond te worden op basis van:

  • inhoudelijke oriëntatie: u heeft in uw huidige functie kennis opgedaan op het gebied van de thema’s die in de opleiding worden gedoceerd. U toont dat aan door een recent CV en een toelichting op de door u verrichte juridische werkzaamheden;
  • complexiteit en niveau: u voert in de functie de werkzaamheden uit op een niveau dat analyse en synthese verlangt.
  • zelfstandigheid: u functioneert op een niveau waarop een beroep wordt gedaan op zelfstandige oordeelvorming.

Aanmelding

1. Formulier invullen
Download het benodigde aanmeldingsformulier om u in te schrijven voor de parttime master Commercieel Privaatrecht of het voorbereidingsprogramma Commercieel Privaatrecht.

en stuur het aanmeldformulier ingevuld op inclusief de gevraagde bijlagen naar executivemasters@remove-this.law.eur.nl. Op basis hiervan vind er een ontvankelijkheidstoets plaats. Indien u aan de toelatingscriteria voldoet, ontvangt u een uitnodiging van de programmamanager. 


2.  Intakegesprek 
Het intakegesprek vindt plaats met de Executive Director, de Programma Manager en een docent van de opleiding. Er wordt ingegaan op de ingestuurde bijlagen, zoals uw CV, motivatie, werkervaring en vaardigheden. 


3. Entreetoets
Het intakegesprek vindt plaats met de Executive Director en de Programma Manager. Er wordt ingegaan op vragen, u ontvangt de uitslag van de entreetoets en u ontvangt aanvullende informatie.

Voor het gesprek vragen we een kopie van het hbo- of wo- diploma en de bijbehorende cijferlijsten mee te nemen. Ook ontvangen wij graag twee pasfoto's en een kopie van het paspoort of identiteitskaart. In dit gesprek vragen we ook het formulier Bevestiging deelname in te vullen en te ondertekenen.


4. Studieovereenkomst
Na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure ontvangt u de studieovereenkomst. U wordt verzocht de overeenkomst in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


5. Opleidingskosten 

De inschrijving en toelating is bevestigd na betaling van het inschrijfgeld van € 1.000,-. Dit bedrag brengen wij later in mindering op het de totale kosten van de opleiding. Bij annulering van de inschrijving krijgt de deelnemer geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

De kosten voor de parttime master Commercieel Privaatrecht bedragen in totaal € 22.500,-. Dit bedrag is inclusief inschrijfgeld, de examens, alle verplichte literatuur, diners op college-avonden, overig opleidingsmateriaal, excursie en de faciliteiten van de Erasmus Universiteit.

Er zijn drie betalingsmogelijkheden:

Termijnen collegegeld

Jaar 1

Jaar 2

1. Volledige bedrag

Maart € 21.500,-

 

2. Twee jaarlijkse termijnen

Maart € 10.750,-

Januari € 10.750,-

3. Drie halfjaarlijkse termijnen

Maart € 7.500,-, juli 7.500,-

Januari € 6.500,

Kosten voorbereidingsprogramma
De kosten voor het voorbereidingsprogramma bedraagt in totaal € 4.500,-. Dit bedrag is inclusief € 1.000,- inschrijfgeld, de examens, alle verplichte literatuur, diners op de college-avonden, overig opleidingsmateriaal en de faciliteiten van de Erasmus Universiteit. Dit bedrag dient vóór aanvang van het voorbereidingsprogramma te zijn voldaan. Bij annulering van de inschrijving krijgt de deelnemer geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

U heeft de mogelijkheid tot het betalen van de vergoeding en een of twee termijnen.

Termijnen collegegeld

December

Februari

1. Volledige bedrag

€ 3.500,-

 

2. Twee termijnen

€ 1.750,-

€ 1.750,-


Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen nog worden gewijzigd. 


6 Deelnemer
Na het volgen van deze stappen bent u klaar voor de start van de parttime master Commercieel Privaatrecht of het voorbereidingsprogramma Commercieel