Alumni

Juridisch netwerk
Erasmus School of Law kent een netwerk van ruim 15.000 alumni. Als deelnemer van de Executive master Commercieel Privaat gaat u deel uitmaken van het alumninetwerk ‘Erasmus School of Law’ en van het alumninetwerk van de ESL Executive Masters. U ontvangt regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen voor het delen van kennis en inspiratie.